Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Kvadrat – Astrosymbolica
 

Kvadrat

Astrološka simbolika
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2021/06/Kvadrat-page-1.png
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/kvadrat-aspekt-horoskop-astrologija-simbolika.jpg
Osnovna simbolika

Sledeći aspekt koji brža planeta pravi sa sporijom nakon sekstila je rastući kvadrat. Ovde je već vidljivo da se planeta simbolički uspinje po krugu horoskopa ako zamislimo da sporija planeta prividno stoji na dnu kruga, zbog čega aspekte između konjunkcije i opozicije nazivamo rastućim aspektima. Oni i simbolički predstavljaju rast i razvoj nečega, u ovom slučaju modela energije koji su formirale planete u konjunkciji. Rastući kvadrat oslikava polovinu puta od rođenja do zrelosti. U slučaju čovekovog razvoja, možemo ga predstaviti kao period adolescencije. Ovde brža planeta već počinje da pokazuje potrebu da bude samostalnija, ali kako još uvek nije sazrela za samostalno delovanje, već je samo na pola puta, simbolika brže planete se u ovom slučaju ispoljava kao najnestabilnija u odnosu na sve ostale aspekte. Slično je i sa sporijom planetom u aspektu rastućeg kvadrata. Kao ona koja ima potrebu da usmerava i podržava bržu planetu, sporija planeta je sklona sa ispoljava represivnu simboliku ka bržoj. Ovo deluje kao odnos roditelj-dete ili odnos starijeg brata/sestre prema mlađem bratu/sestri. Sporija ili simbolički starija planeta ima potrebu da usmerava i štiti bržu ili simbolički mlađu planetu, dok se brža-mlađa nastoji otrgnuti kontroli. Zbog toga je rastući kvadrat najnestabilnija forma energije u horoskopu i često deluje kao prilično problematičan. Sve zavisi od dostojanstva, tj. jačine planeta koje su međusobno u kvadratu. Ako se sporija planeta nađe u nepovoljnijem dostojanstvu i bude slabija od brže, onda će brža da ispoljava simboliku deteta koje se otrglo kontroli i srlja u probleme. Ako se dogodi da je sporija planeta u povoljnijem dostojanstvu i snažnija od brže, onda će sporija planeta ispoljavati simboliku represivnog roditelja ili starije osobe i preterano će ograničiti bržu planetu koja će se u tom slučaju ponašati kao zlostavljano dete ili dete koje je previše “pod staklenim zvonom”, tj. kome se onemogućava bilo koji vid samostalne akcije, pa ono shodno tome postaje previše zavisno od starije osobe, u ovom slučaju od sporije planete u aspektu. Još jedna važna simbolika aspekta kvadrata, kako rastućeg tako i opadajućeg je u slici raskrsnice. Ovde dobijamo simboliku dve planete koje istom brzinom, a u različitim smerovima idu jedna u susret drugoj i nalaze se na sredini raskrsnice, a to asocira na sliku sudara. Ovo prikazuje vid energije gde ni jedna od dve planete neće da prepusti prednost drugoj, već obe polažu pravo, čak insistiraju na sopstvenoj prednosti, što opet dovodi do sudara, sukoba energija. Aspekt kvadrata predstavlja vrlo jaku energetsku formu i u isto vreme vrlo nestabilnu i osetljivu. Sam po sebi zahteva akciju od osobe u čijem se horoskopu nalazi, jer simbolizuje situaciju koja stvara napetost koja zahteva razrešenje. Kvadrat ne može da se razrešava direktno, jer ako se planete sudare na raskrsnici, ni jedna neće ostvariti napredak, nego će obe da se nađu u problemu i u međusobno neprijateljskom odnosu. Ako se ne primeni način razrešenja, jedna planeta će uvek nasilno da deluje na drugu koja će da trpi. Planeta u ovakvoj situaciji ne može da ispolji svoju simboliku direktno i  esencijalno, jer će u tom slučaju naići na prepreku i osujećenje akcije od strane druge planete u kvadratu. Isto tako, rešenje nije ni u prepuštanju prednosti i sklanjanju sa svojih pozicija. Planete u kvadratu treba da izvedu akciju kojom će proći kroz kvalitetnu promenu sopstvenih principa i na taj način će oplemeniti svoju simboliku. Idealan slučaj je ako brža planeta pridoda nešto novo u sopstvenu simboliku, a sporija planeta to podrži kao zaista nešto novo i originalno u simbmolici brže planete. Time brža planeta potvrđuje svoju zrelost za samostalnije delovanje i polaže prvi značajan ispit na svom razvojnom putu. Ovo je ispit nalik maloj maturi, savladavanje osnovnih životnih lekcija. Dejstvo je u tom slučaju slično stanici izgona planete. Razrešenje napete energije kvadrata je u uspostavljanju kružnog toka energije, jer se u tom slučaju planete neće sudarati, neće direktno da se hvataju ukoštac sa snažnim poljem energije koje može da ih odbaci, već će iskoristiti tu energiju u konstruktivnom procesu. To bi bilo kao kada svemirski brod kružnim kretanjem koristi silu gravitacije matične planete da dobije na ubrzanju i oslobodi se te sile, umesto da ga ona savlada.

Padajući kvadrat, za razliku od rastućeg predstavlja situaciju u kojoj je brža planeta iskoristila maksimalno energiju koju je dobila od padajućeg trigona, pa se ovde našla na maksimumu svoje produktivnosti i polovina energije koju poseduje je već potrošena. Od trenutka kada se nađu u padajućem kvadratu pa nadalje, dve planete počinju da gube energiju i više nisu u stanju produktivnosti u kom su bile pre ulaska u padajući kvadrat. Problem u ovom slučaju nastaje u osećaju gubitka energije i moći kakva je bila nekada. Planete se ne osećaju dovoljno međusobno podržano, pa usled početka vidnog opadanja energije u njihovoj zajedničkoj simbolici, postaju sklone da iscrpljuju jedna drugu. Ovo opisuje situaciju gde ljudi ne mogu da prihvate da više nemaju snage i resursa da održe svoje prethodne pozicije i da dolazi do opadanja kvaliteta njihovih radnji, pa se po svaku cenu trude da se dokazuju i dalje, umesto da se povuku. Greška koju prave je u insisitiranju sa u svojim radnjama budu potpuno samostalni, umesto da se oslone na saradnju koja je u ovim trenucima neophodna kako bi se održala zadovoljavajuća ravnoteža. Ovo je slika čoveka koji ulazi u pozne godine kada fizički više ne može da deluje kao što je mogao u vremenu pune snage i zrelosti. To je vreme kada je potrebno da se oslanja na pomoć i saradnju sa drugim ljudima. U situaciji opadajućeg kvadrata, planete koje u njemu učestvuju odbijaju da se oslone jedna na drugu i svaka teži da se istakne u odnosu na onu drugu, da se dokaže. Opet se nalaze u situaciji kada ni jedna neće da popusti i da se pomeri sa svojih pozicija. To dovodi ponovo do sudara energija i konflikta. Za razliku od rastućeg kvadrata gde je tenzija u službi kreacije i izgradnje nečeg što je kvalitetnije u odnosu na energiju odakle je potekla i služi u gradivne svrhe, u slučaju padajućeg kvadrata tenzija se stvara zbog zamora energije i služi u svrhu razgradnje onoga što je iskorišćeno i što je ispunilo svoju svrhu. Rastući kvadrat omogućuje rast i ekspanziju, egzaltaciju, dok padajući kvadrat omogućuje rasformiranje struktire kojoj ističe rok trajanja i predstavlja uvod u njen pad. Kada to posmatramo sa opšteg plana, sukobi i ratovi pod rastućim kvadratom služe uspostavljanju novog društvenog uređenja, dok sukobi i ratovi pod padajućim kvadratom ukazuju na rušenje starog društvenog uređenja nakon čega će da se stvore uslovi za začetak novog i naprednijeg. Uspostavljanje kružnog toka energije i u ovom slučaju dovodi do razrešenja tenzije.

Saznaj sve o značenju kvadrata u svom horoskopu

NATALNI HOROSKOP
3529,00 rsd
HOROSKOP RELOKACIJE
2899,00 rsd
KONSULTACIJA
4699,00 rsd