Lista svih astroloških programa i studija

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mesecevi-cvorovi-predavanje-webcover.jpg

Na predavanju ćete naučiti:

– šta su mesečevi čvorovi
– mitologija i simbolika
– ciklusi mesečevih čvorova
– kako se koriste pri analizi horoskopa
– praktični primeri

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/almuten-predavanje-webcover.jpg

Na predavanju ćete naučiti:

– šta je almuten u astrologiji
– poreklo i istorijat
– načini upotrebe i pravila
– praktični deo sa primerima

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/zivotna-sila-predavanje-webcover.jpg

Na predavanju ćete saznati:

– šta je životna sila u natalnom horoskopu
– na šta se odnosi pojam životne sile
– kako se definiše životna sila
– koji su izvori i ko je sve proučavao životnu silu od antičkih astrologa
– kako se prolalazi planeta nosilac životne sile u natalnom horoskopu (afeta ili hyleg)
– sličnosti i razlike u načinu pronalaženja planete koja predstavlja životnu silu kod raznih autora
– šta je rušilac životne sile i kako se definiše
– kako se pronalazi planeta rušilac životne sile u natalnom horoskopu (anareta)
– u koje svrhe i kako se koristi analiza životne sile i njenog protivnika (afeta i anareta) u astrološkoj analizi na primerima

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/temperament-predavanje-webcover.jpg

Poznavanje temperamenta prilikom izrade natalnog horoskopa je odnovni alat za svakog astrologa bez čega je nemoguće dobiti tačan uvid u horoskop pojedinca. Na predavanju ćete saznati sledeće:

– šta je temperament
– poreklo i izvori
– elementi
– humor
– tipovi temperamenata
– kako se koji temperament ispoljava
– od čega smo sastavljeni
– temperament i fizički izgled
– temperament i karakterne osobine
– šta možemo i šta ne možemo da promenimo
– kako se izračunava temperament u izradi horoskopa
– praktični primeri

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/aspekti-odnosi-predavanje-webcover.jpg

Šta su aspekti, kakve sve vrste odnosa planete prave među sobom, kako tumačimo aspekte i planetarne odnose u analizi horoskopa.

– ptolomejski aspekti, značenje i osnova
– aplikacija, separacija i perfekcija
– sinister i dekster
– šta je orbis i kako se koristi
– dispozitor
– recepcije i njihova podela
– razni odnosi koje planete prave među sobom
– transfer svetlosti
– sakupljanje svetlosti
– refleksija svetlosti
– prohibicija
– refranacija
– frustracija
– doriforija
– još neki plantarni odnosi manje poznati
– brojni primeri i prikazi

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradne-planete-predavanje-webcover.jpg

Predavanje o retrogradnom kretanju planeta. Šta predstavlja retrogradno kretanje i kako ga tumačimo u analizi horoskopa.

– superiorne i inferiorne planete
– Ptolomejev i Kopernikov model kosmosa
– deferent, epicikl, ekvant i apogej
– kvadranti deferenta i epicikla
– sinodički ciklusi superiornih planeta
– sinodički ciklusi inferiornih planeta
– stanice planeta: senka, stacionarnost, retrogradnost
– planetarni ciklusi i elementarni kvaliteti
– retrogradni Merkur i heksagram
– retrogradna Venera i pentagram
– paterni superiornih planeta
– retrogradni Merkur u horoskopu
– retrogradna Venera u horoskopu
– retrogradni Mars u horoskopu
– retrogradni Jupiter i Saturn u horoskopu

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/astrokartografija-cover.jpg

Predstavljanje i upoznavanje sa tehnikama astrorelokacije, astrokartografije i lokalnog prostora.

Šta je horoskop astrorelokacije, kako se računa, postavlja i analizira, kada i u koju svrhu. Šta je astrokartografija i kako se koriste astrološke mape. Šta je horoskop lokalnog prostora, kako se izračunava, postavlja i analizira. Koja je svrha primene horoskopa lokalnog prostora. Kako pronaći pogodno mesto za stanovanje po horoskopu relokacije. Kako urediti stambeni ili kancelarijski prostor po principu horoskopa lokalnog prostora. Predavanje je praćeno praktičnim primerima koji na lak i jednostavan način upućuju učesnike u način korišćenja ovih tenika u praktičnom radu.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/fiksne-zvezde-astrologija.jpg

Upoznavanje sa temom fiksnih zvezda u astrologiji i njihovom primenom u analizi horoskopa.

Kroz ovo predavanje se učesnici upoznaju sa načinom primene fiksnih zvezda u analizi horoskopa i sa značenjem najčešće korišćenih fiksnih zvezda u astrologiji. To su sledeće fiksne zvezde: Aldebaran, Spika, Regulus, Antares, Formalhaut, Algol, Polaris, Vega, Tuban, Sirius, Unukalkhai, Betelgez i Poluks. Upoznavanje sa sazvežđima i povezivanje uticaja fiksnih zvezda sa sazvežđima kojima pripadaju i sa delovima sazvežđa na kojima se konkretno nalaze.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/karmicki-zadaci-duse-astrologija.jpg

Predstavljanje i upoznavanje sa karmičkom astrologijom kao jednom od grana astrologije.

Kako se izračunava i postavlja karmički horoskop. Koji pokazatelji u astrologiji ukazuju na prošlost, genetiku, nedostatke i prednosti natusa koji se prenose kroz generacije, kako uočiti odakle potiču teškoće koje natus ima u životu, kako odrediti genetsku granu koja nosi teškoće i kako ih ublažiti. Susret sa važnim precima kroz pokazatelje u horoskopu, njihov opis i način za umanjenje tereta koji natus oseća na osnovu svoje genetike. Da li je posledice moguće pretvoriti u prednosti. Čemu služe horoskopi genetike, tj. karmički horoskopi i koja je njihova primena u astrološkoj praksi. Predavanje je praćeno praktičnim priomerima, astrološkim kartama i njihovom analizom, što na lak i jednostavan način upoznaje učesnije sa ovom temom.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/emotivni-odnosi-naslovna.jpg

Upoznavanje sa astrologijom odnosa kao jednom od grana astrologije.

Kako se računa i postavlja horoskop odnosa, šta je horoskop odnosa i koja je njegova primena, kako se upoređuje horoskop odobe A sa osobom B. Kako povezujemo horoskope dve osobe i kako analiziramo njihov odnos, kakve vrste uporednoih horoskopa postoje, kako se računaju i postavljaju i kako se analiziraju. Šta dobijamo kroz analizu različitih tehnika horoskopa odnosa. Kako saznati da li je druga osoba pogodna za emotivnu vezu, kako se uočavaju slaganja i neslaganja između osoba koje su jedna sa drugom u emotivnom odnosu. Sve ovo je prikazano kroz praktične primere koje učesnicima na lak i jednostavan način približavaju način primene horoskopa odnosa u astrološkoj praksi.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.