Almuten

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/almuten-predavanje-webcover.jpg

Na predavanju ćete naučiti:

– šta je almuten u astrologiji
– poreklo i istorijat
– načini upotrebe i pravila
– praktični deo sa primerima

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.

2 comments

Comments are closed.