Aspekti i planetarni odnosi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/aspekti-odnosi-predavanje-webcover.jpg

Šta su aspekti, kakve sve vrste odnosa planete prave među sobom, kako tumačimo aspekte i planetarne odnose u analizi horoskopa.

– ptolomejski aspekti, značenje i osnova
– aplikacija, separacija i perfekcija
– sinister i dekster
– šta je orbis i kako se koristi
– dispozitor
– recepcije i njihova podela
– razni odnosi koje planete prave među sobom
– transfer svetlosti
– sakupljanje svetlosti
– refleksija svetlosti
– prohibicija
– refranacija
– frustracija
– doriforija
– još neki plantarni odnosi manje poznati
– brojni primeri i prikazi

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.