Aspekti malefika

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/aspekti-malefika-astrologija.jpg

Predavanje se bavi temom tradicionalnih malefika tj. zloćudnih planeta po astrologiji, a to su Mars i Saturn.

Kako Mars i Saturn deluju u aspektima sa drugim planetama, kada deluju naglašeno zloćudno, a u odnosu sa kojim planetama i u kom aspektu je njihova priroda ublažena, u kojim aspektima neće delovati zloćudno, već će biti od koristi, kako se njihov uticaj vidi prilikom analize horoskopa. Sve ovo je prikazano na praktičnim primerima analize astroloških karata.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.