Astrologija odnosa

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/emotivni-odnosi-naslovna.jpg

Upoznavanje sa astrologijom odnosa kao jednom od grana astrologije.

Kako se računa i postavlja horoskop odnosa, šta je horoskop odnosa i koja je njegova primena, kako se upoređuje horoskop odobe A sa osobom B. Kako povezujemo horoskope dve osobe i kako analiziramo njihov odnos, kakve vrste uporednoih horoskopa postoje, kako se računaju i postavljaju i kako se analiziraju. Šta dobijamo kroz analizu različitih tehnika horoskopa odnosa. Kako saznati da li je druga osoba pogodna za emotivnu vezu, kako se uočavaju slaganja i neslaganja između osoba koje su jedna sa drugom u emotivnom odnosu. Sve ovo je prikazano kroz praktične primere koje učesnicima na lak i jednostavan način približavaju način primene horoskopa odnosa u astrološkoj praksi.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.