Astrološke progresije

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/astroloske-progresije-horoskop.jpg

Prikaz i upoznavanje sa astrološkim progresijama kao jednom od najvažnijih prediktivnih tehnika.

Šta su astrološke progresije, kako se izračunavaju, kako se postavlja horoskop i kako se analizira, koje su njegove prednosti, a koji su nedostaci, šta se može dobiti analizom progresivnog horoskopa, a šta su njegova ograničenja, podela na sekundarne, tercijarne i minorne progresije, kako se ove podele računaju i kako se koriste u astrološkoj analizi prediktivnih horoskopa. Sve ovo je prikazano kroz praktične primere koji vas vode ka cilju i ukazuju vam kako da koristite horoskope astroloških progresija u praksi.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.