Astrorelokacija

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/astrokartografija-cover.jpg

Predstavljanje i upoznavanje sa tehnikama astrorelokacije, astrokartografije i lokalnog prostora.

Šta je horoskop astrorelokacije, kako se računa, postavlja i analizira, kada i u koju svrhu. Šta je astrokartografija i kako se koriste astrološke mape. Šta je horoskop lokalnog prostora, kako se izračunava, postavlja i analizira. Koja je svrha primene horoskopa lokalnog prostora. Kako pronaći pogodno mesto za stanovanje po horoskopu relokacije. Kako urediti stambeni ili kancelarijski prostor po principu horoskopa lokalnog prostora. Predavanje je praćeno praktičnim primerima koji na lak i jednostavan način upućuju učesnike u način korišćenja ovih tenika u praktičnom radu.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.