Ciklus Jupitera i Saturna

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/ciklus-jupitera-saturna-astrologija.jpg

Jupiter i Saturn prave konjunkciju u proseku svakih 20 godina. U astrološkoj terminologiji ovo se naziva “Velika konjunkcija” na osnovu koje se određuju značajni mundani događaji ali se može koristiti i za određivanje važnih događaja u životu pojedinca.
Na mundanom polju je poznato dejstvo Jupitera i Saturna u ekonomskom ciklusu jedne regije, države ili šireg područja kao što je savez država.
Predavanje o ciklusu Jupitera i Saturna vas upućuje u mogućnosti istraživanja dejstva međusobnih odnosa ove dve planete kroz brojne primere.

Ako ste zaintereovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com