Fiksne zvezde

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/fiksne-zvezde-astrologija.jpg

Upoznavanje sa temom fiksnih zvezda u astrologiji i njihovom primenom u analizi horoskopa.

Kroz ovo predavanje se učesnici upoznaju sa načinom primene fiksnih zvezda u analizi horoskopa i sa značenjem najčešće korišćenih fiksnih zvezda u astrologiji. To su sledeće fiksne zvezde: Aldebaran, Spika, Regulus, Antares, Formalhaut, Algol, Polaris, Vega, Tuban, Sirius, Unukalkhai, Betelgez i Poluks. Upoznavanje sa sazvežđima i povezivanje uticaja fiksnih zvezda sa sazvežđima kojima pripadaju i sa delovima sazvežđa na kojima se konkretno nalaze.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.