Karmička astrologija

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/karmicki-zadaci-duse-astrologija.jpg

Predstavljanje i upoznavanje sa karmičkom astrologijom kao jednom od grana astrologije.

Kako se izračunava i postavlja karmički horoskop. Koji pokazatelji u astrologiji ukazuju na prošlost, genetiku, nedostatke i prednosti natusa koji se prenose kroz generacije, kako uočiti odakle potiču teškoće koje natus ima u životu, kako odrediti genetsku granu koja nosi teškoće i kako ih ublažiti. Susret sa važnim precima kroz pokazatelje u horoskopu, njihov opis i način za umanjenje tereta koji natus oseća na osnovu svoje genetike. Da li je posledice moguće pretvoriti u prednosti. Čemu služe horoskopi genetike, tj. karmički horoskopi i koja je njihova primena u astrološkoj praksi. Predavanje je praćeno praktičnim priomerima, astrološkim kartama i njihovom analizom, što na lak i jednostavan način upoznaje učesnije sa ovom temom.

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.