Retrogradne planete

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradne-planete-predavanje-webcover.jpg

Predavanje o retrogradnom kretanju planeta. Šta predstavlja retrogradno kretanje i kako ga tumačimo u analizi horoskopa.

– superiorne i inferiorne planete
– Ptolomejev i Kopernikov model kosmosa
– deferent, epicikl, ekvant i apogej
– kvadranti deferenta i epicikla
– sinodički ciklusi superiornih planeta
– sinodički ciklusi inferiornih planeta
– stanice planeta: senka, stacionarnost, retrogradnost
– planetarni ciklusi i elementarni kvaliteti
– retrogradni Merkur i heksagram
– retrogradna Venera i pentagram
– paterni superiornih planeta
– retrogradni Merkur u horoskopu
– retrogradna Venera u horoskopu
– retrogradni Mars u horoskopu
– retrogradni Jupiter i Saturn u horoskopu

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.