Temperament

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/temperament-predavanje-webcover.jpg

Poznavanje temperamenta prilikom izrade natalnog horoskopa je odnovni alat za svakog astrologa bez čega je nemoguće dobiti tačan uvid u horoskop pojedinca. Na predavanju ćete saznati sledeće:

– šta je temperament
– poreklo i izvori
– elementi
– humor
– tipovi temperamenata
– kako se koji temperament ispoljava
– od čega smo sastavljeni
– temperament i fizički izgled
– temperament i karakterne osobine
– šta možemo i šta ne možemo da promenimo
– kako se izračunava temperament u izradi horoskopa
– praktični primeri

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.