Uticaj genetike na odnose

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/uticaj-genetike-na-odnose-seminar.jpg

Astrološki seminar na temu:

Uticaj genetike na odnose

– koja simbolika ukazuje na kvalitet odnosa naših predaka
– kroz koju simboliku genetika utiče na naše izbore pri ulasku u bliske odnose sa drugima
– primeri, chartovi i rad na primerima