Životna sila natusa

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/zivotna-sila-predavanje-webcover.jpg

Na predavanju ćete saznati:

– šta je životna sila u natalnom horoskopu
– na šta se odnosi pojam životne sile
– kako se definiše životna sila
– koji su izvori i ko je sve proučavao životnu silu od antičkih astrologa
– kako se prolalazi planeta nosilac životne sile u natalnom horoskopu (afeta ili hyleg)
– sličnosti i razlike u načinu pronalaženja planete koja predstavlja životnu silu kod raznih autora
– šta je rušilac životne sile i kako se definiše
– kako se pronalazi planeta rušilac životne sile u natalnom horoskopu (anareta)
– u koje svrhe i kako se koristi analiza životne sile i njenog protivnika (afeta i anareta) u astrološkoj analizi na primerima

Ako ste zainteresovani da se ovo predavanje održi u vašem gradu, kontaktirajte autora na email: soulnavigo@gmail.com
Predavanja se mogu organizovati i online za zainteresovane preko LiveStream-a.