Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-sekstil-mars-00.jpg

Verovatno ste već čuli izreku da su žene sa Venere, a muškarci sa Marsa. Simbolika Venere i Marsa opisuje upravo polne karakteristike kod žena i muškaraca. Mars je primarno aktivnog polariteta, simbolizuje pokretačku snagu i energiju i prodoran je. Venera simbolizuje primarno pasivni polaritet, naša fizička čula i njihovu profinjenost i prijemčiva je. Zbog toga...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-sekstil-pluton-00w.jpg

Venera u astrologiji simbolizuje čulnost, smisao za lepotu, sklad i ravnotežu kao i sposobnost ulaska u odnose i veze. Pluton simbolizuje transformaciju i promenu oblika i svojstva. Sekstil je aspekt koji omogućuje planetama koje se nađu u njemu da jedna drugoj prenesu svoju simboliku u svrhu međusobne podrške i pomoći u dolaženju do potrebnih ostvarenja....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-sekstil-jupiter-cover.jpg

Venera predstavlja ženski princip. Simbolizuje čovekovu čulnost, osećaj za lepo i kvalitetno i simbolizuje čovekovu sposobnost da ulazi u odnose i da ih održava. Jupiter predstavlja podršku, napredak, princip plodnosti, veru i viši stepen znanja, kao i daljine. Sekstil je aspekt koji simbolizuje saradnju i povezuje znake istog polariteta. Sekstil između Venere i Jupitera je...