Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jedanaesta-kuca-cover.jpg

Jedanaesta kuća simbolizuje čovekove vizije i ono čemu se nada, što najviše želi. U njoj se nalaze čovekove potrebe ispoljene u njegovim delima. Sadrži inovativne sposobnosti čoveka i njegovu moć pokretanja novih ideja u kolektivu. Predstavlja sve osobe koje dele čovekove ideje i koje imaju slična interesovanja. Predstavlja i osobe sa kojima se osoba udružuje...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jedanaesta-kuca-u-prostoru.jpg

Jedanaesta kuća simbolizuje ideje i inovacije. Ideje se naizgled spuštaju sa neba ili iz onoga što deluje kao neispoljeno i kao velika praznina koja u sebi sadrži sve mogućnosti, u čovekovu svest. U davnoj prošlosti, čovek je doživljavao ideje koje bi mu se javile u svesti kao Božansko proviđenje, kao da je izabran od nečega što...