Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/fiksni-kvalitet-0.jpg

Fiksni kvalitet predstavlja vrhunac nečega ili kada je pojava koju posmatramo dostigla svoju zrelost, svoj maksimum, tj. kada je u punoj snazi. Predstavlja naizraženiji oblik ili kvalitet onoga što posmatramo. Na primer, fiksni kvalitet simbolizuje Sunce u podne ili vrhunac, tj. sredinu dana, kada imamo najviše dnevne svetlosti i kada je Sunce najjače. Predstavlja sredinu...

06/07/2020Fiksniby web1