Deseta kuća horoskopa

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/deseta-kuca-u-prostoru.jpg

Deseta kuća predstavlja čoveka koji je savladao životne lekcije, kako one osnovne, tako i one višeg tipa koje predstavljaju nadogradnju osnovnih. Na taj način, on je stekao punu sposobnost upravljanja procesom materijalizacije ideja. Ova sposobnost dovodi čoveka do vrhunca njegovog postojanja. Njegova životna energija, fizička snaga, umne sposobnosti i sve što je ulagao u rad na životnom delu, ovde je u vidu gotovih rezultata smešteno u sadržaj i simboliku desete kuće horoskopa. Ukazuje na pojedinca koji je prevazišao svoje pretke i na taj način ovladao svojom genetikom, ostavio trag svog postojanja koji će da ostane jedno vreme nakon kraja njegovog života. Ove se nalazi kruna čovekovih napora uloženih u kreaciju koja se smatra njegovim životnim delom.

Deseta kuća simbolizuje vladavinu, vladara i upravljanje. Predstavlja naređene i autoritete. Ovo je kuća jednog roditelja, po tradiciji kuća majke. Takođe je kuća prababe i pradede sa majčine strane. Ovde su smešteni životni ciljevi osobe, ono kroz šta osoba nastoji da se predstavi svetu, posao kroz koji osoba izgrađuje karijeru. Sve što je predstavljeno vrhom, najvišom tačkom, što dostiže ili je dostiglo vrhunac pripada desetoj kući.

Vrh desete kuće, tj. njen početak predstavlja stepen znaka koji se nalazi na najvišoj tački horoskopa, iznad horizonta. Analogan je položaju Sunca u podne. Označava se sa Mc, što je skraćenica od Medium coeli. Ovo je latinska reč koja u prevodi označava sredinu neba, tj. vrh neba – najvišu tačku na nebu.

Tradicionalno, Mars vlada desetom kućom. Predstavlja utrošenu energiju pretvorenu u materiju ili u rezultat. Napor, snaga koju osoba ulaže u postizanje svojih ciljeva se manifestuje uspešnim rezultatima kroz ovu simboliku.