Druga kuća horoskopa

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/Druga-kuca-horoskopa.jpg

Druga kuća simbolizuje sadržaj koji ispunjava strukturu. Sve što postoji u nekakvom materijalnom obliku ima svoj sadržaj, svoju ulogu i svrhu. Druga kuća opisuje potencijale koje čovek poseduje i koje bi trebao da razvije. U ovoj kući se sadrži čovekov kreativni potencijal i njegova motivacija da nešto učini sa materijalom koji mu je dat na raspolaganje. U simbolici druge kuće čovek je u mogućnosti da oplemeni sebe, da nadogradi ono što je genetski nasledio od predaka. Ono što čovek čini da bi poboljšao sebe, da bi se razvijao i napredovao, predstavlja njegove vrednosti. Na prvom mestu se ovde radi o unutrašnjim vrednostima pojedinca i o njegovom osećanju sopstvene vrednosti. Ovde je čoveku dato obilje mogućnosti na raspolaganje, a na njemu je kako će da ih koristi.

Druga kuća u svojoj simbolici sadrži pokretnu ličnu imovinu, novac, prihode, podršku, nadogradnju, talente i lične potencijale. Označava ono što osoba poseduje.

Po tradiciji Jupiter vlada drugom kućom. Ukazuje na sadržaj tj. kvalitet strukture predstavljene u simbolici prve kuće. Kako je funkcija Jupitera da umnožava i proširuje, on ovde pruža mogućnost nadogradnje ličnosti natusa. Pruža podršku u vidu velikog broja šansi da čovek unapredi kvalitet svoje ličnosti. Daje čoveku upravo ono što mu je neophodno za razvoj. Počev od samog rođenja kada dete dobija u simbolici Jupitera sve što mu je potrebno za razvoj: hranu, krov nad glavom, podršku roditelja-staratelja. Detetu je u ovoj razvojnoj fazi potrebno samo minimum napora, a sve što je neophodno kao podrška životu se odvija lako i nenaporno. Jupiter kao vladar ove kuće obezbeđuje u njoj sve što je čoveku potrebno da mu čula budu ispunjena, što samo po sebi stvara osećaj radosti. Zbog toga u ovoj kući nema radost ni jedna planeta.