Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Elementi – Astrosymbolica
 

Elementi

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/elementi-0.jpg

Astrološka simbolika poznaje četiri elementa koja su predstavljena ispoljenjima materije u prirodi po njenoj gustini. To su vazduh, vatra, voda i zemlja. Najređi element je vazduh, zatim po gustini slede vatra i voda. Najgušći element je zemlja.

Raspored elemenata po gustini odnosi se na njihovu neophodnost ljudskom organizmu za opstanak. Na prvom mestu se nalazi vazduh kao najrazređeniji element. Bez vazduha ne možemo opstati duže od nekoliko minuta. Na drugom mestu je vatra. Bez toplote možemo opstati duže nego bez vazduha, ali ne mnogo duže jer dolazi do smrzavanja, a isto tako i ako je previše toplo ne možemo da opstanemo zbog dehidracije. Na trećem mestu je voda. Bez vode možemo da opstanemo svega nekoliko dana. Na četvrtom mestu kao najgušći element se nalazi zemlja. Kako zemlja simbolizuje hranu, poznato je da bez hrane možemo opstati duže nego bez prethodna 3 elementa, čak nekoliko sedmica pa i više od mesec dana. Iz ovog već možemo izvesti zaključak kako elemente možemo povezati sa čovekom i kako u elementarnom prikazu ljudi reaguju na raspored elementarnih energija u prirodi. Vatra simbolizuje toplotu. Promene u temperaturi su ono na šta svako živo biće neposredno reaguje. Svima nam je poznat osećaj topline i hladnoće koji zavise od promene temperature u našem okruženju i u prirodi. Vatra simbolizuje i svetlosni indeks na koji isto tako svi reagujemo, pa kada je više dnevnog svetla, većinom smo aktivniji, a kada je dnevno svetlo slabije, pasivniji smo. Voda se kao element nalazi osim u tečnom i čvrstom stanju i u obliku vodene pare koju predstavljaju oblaci i vlaga u vazduhu. Povišen ili snižen procenat vlage u vazduhu je ono na šta kao ljudi neposredno reagujemo. Na element vazduha reagujemo posredstvom promene vazdušnog pritiska. Ono na šta ne obraćamo dovoljno pažnje, a što je nekada bilo uočljivo dok su ljudi hodali bosi, je sastav tla sa kojim dolazimo u dodir, što simbolizuje element zemlje, a nešto na šta svi neposredno reagujemo, a što je takođe povezano sa elementom zemlje je naš način ishrane i hrana koju unosimo u organizam.

U astrološkoj simbolici, u horoskopu, ovi elementi su postavljeni tako da opisuju ciklus stvaranja od ideje do njenog ostvarenja u materiji. Mada se često pominje da ciklus stvaranja sledi redosled elemenata po njihovoj gustini, u skladu sa prirodom čoveka, u horoskopu su elementi poređani po sledećem redosledu: vazduh, voda, vatra i zemlja. Ideja je predstavljena znakom Vodolije (vazdušni znak), a njeno krajnje ostvarenje znakom Jarca (zemljani znak).

Vazduh sibolizuje svet ideja. Odnosi se na mentalne i misaone procese, planove i komunikaciju. U ciklusu stvaranja čovek prvo dobija ideju da nešto stvori. U svojoj svesti on ima delimičnu ili potpunu sliku o tome kako izgleda ono što želi da poseduje. Da bi svoju želju spoveo u delo, čovek razmatra načine, raspoloživa sredstva i trenutne mogućnosti. Prikuplja informacije, planira i organizuje se.

Voda predstavlja svet čula i osećaja. Prikazuje kako čovek oseća sebe samog i svet oko sebe. Kada dobije ideju, čoveka obuzme želja za njenim ostvarenjem. On mora biti motivisan i privučen ka ostvarivanju svoje želje. On prvo oseća kako ne poseduje ono što želi i kako u tome ne može da uživa. Upravo je potreba za uživanjem u nečemu ono što čoveka motiviše da se upusti u realizaciju zamišljenog. Potreba za zadovoljenjem svojih čula je izvorna pokretačka sila koja čoveka navodi da ulaže napore u ostvarenje onoga što želi.

Vatra simbolizuje akciju. Čovek ulaže svoju energiju kroz napore da stvori ili dobije ono što mu se kao ideja ili želja pojavilo u svesti. Vatra predstavlja čovekovu snagu koja mu omogućuje da se suočava, uklanja i prevazilazi prepreke koje mu stoje na putu do ostvarenja želje.

Zemlja simbolizuje krajnje ostvarenje želje u materiji. Nakon što je uložio sve potrebne napore i izveo neophodne akcije, čovek konačno poseduje ono što želi i može u tome da uživa svim svojim čulima, što ga čini zadovoljnim i ispunjenim.

Elementi su označeni sa četiri simbola. To su: Trougao sa vrhom nagore koji simbolizuje vatru. Obično je crvene boje. Simbolika ukazuje na toplotu koja se diže uvis.

Trougao sa vrhom nadole koji simbolizuje vodu i koji je plave boje ukazuje na to da voda spušta i hladi.

Trougao sa vrhom nagore i graničnikom pri vrhu u obliku vodoravne linije simbolizuje vazduh u vidu neba. Graničnik označava da možemo samo do određene visine da se uspnemo u visinu, u nebo, u atmosferu. Ako pređemo bezbednu granicu od 11.000 metara iznad tla, naše telo će upasti u hipoksiju i izgubićemo život usled razređenog vazduha i pada vazdušnog pritiska neophodnog za normalno funkcionisanje našeg disajnog sistema.

Trougao sa vrhom nadole i graničnikom označava zemlju. Graničnik predstavlja meru do koje možemo da se spuštamo u zemljinu utrobu, meru do koje možemo da idemo ispod nadmorske visine. Ako pređemo tu liniju, usled pritiska naše telo neće moći da izdrži i izgubićemo život.

Četiri elementa korespondiraju sa četiri stanja materije u prirodi, a to su toplota i hladnoća s jedne i vlažnost i suvoća s druge strane. Tako dobijamo sledeći prikaz:
– Vatra je topla i suva.
– Zemlja je hladna i suva.
– Vazduh je topao i vlažan.
– Voda je hladna i vlažna.

U zavisnosti od rasporeda planeta po elementima u horoskopu, zaključujemo koji je dominatan sastav pojave koju posmatramo, tj. od kakvog je materijala sačinjena. Kada posmatramo horoskop jedne osobe, kroz simboliku elemenata zaključićemo kakvog je tipa ličnosti ta osoba.

Ako je u nečijem horoskopu dominantan element vatre, to je osoba impulsivnog karaktera, brzih reakcija, energična, borbena i takmičarskog duha. Ako neko ima dominatan element vode, on je osećajnog karaktera, osetljiv na spoljne podražaje, prijemčiv ali i često pritisnut onim što oseća, pa zbog toga može da bude usporenih reakcija. Kada je nekome dominantan element vazduha, on brzo razmišlja, voli da komunicira, užurban je, ima pojačanu potrebu za kretanjem i putovanjima, intelektualan je i misaon tip. Osoba sa dominantnim elementom zemlje u svom horoskopu je hedonista, sporih reakcija, sklon udobnosti i uživanju, materijalista, krutih stavova.