Faze retrogradnog Merkura

20/08/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-retrogradni-rx-ciklus-00.jpg

Merkur se najčešće pominje kao retrogradan kada počne da se kreće unazad, gledano sa Zemlje. Samo retrogradno kretanje je jedan deo Merkurovog retrogradnog ciklusa koji obuhvata 5 faza. Prva je ulazak u senku, kada Merkur počinje da usporava i prolazi isti put po nebu gde će kasnije zastati i krenuti unazad, tj. retrogradno. Senka započinje kada se Merkur u direktnom hodu nađe na onom stepenu do kog će se vratiti u retrogradnom hodu. Na primer, kada je tokom febrauara i marta 2014. godine bio retrogradan u znaku Vodolije, Merkur je na 18 stepeni Vodolije ušao u senku, a retrogradno se kretao od 3 stepeni Riba do 18 stepeni Vodolije. Isto tako, kada je završio retrogradno kretanje, izašao je iz senke na 3 stepena Riba, odakle je započeo svoj retrogradni hod. Mada je faza senke često zanemarena u astrološkom tumačenju, nju je neophodno uzeti u obzir prilikom praćenja Merkurovog retrogradnog ciklusa, zato što najveći deo teškoća na koje nailazimo tokom perioda  retrogradnog kretanja prouzrokujemo upravo za vreme trajanja faze senke. U ovoj fazi smo skloni da ignorišemo naš unutrašnji glas, intuiciju i upozorenja koja dobijamo od strane Univerzuma. Signale na koje bismo trebali da obratimo pažnju u fazi senke su u vidu predrasuda koje imamo pri izvođenju važnih zaključaka, pretpostavki i sklonosti da stvari i ljude olako etiketiramo prilikom planiranja naših akcija i prilikom dogovaranja sa drugima. U ovoj fazi smo skloni da se oslanjamo na verovanja koja imamo o nekome ili nečemu, a koja se nismo potrudili da proverimo i zdravorazumski obradimo. Većinu tih neproverenih zaključaka i odluka donosimo na osnovu naših negativnih iskustava iz prošlosti.

Efekat senke se pojačava kako Merkur sve više usporava pre nego što uđe u stacionarno stanje. To je druga faza u ciklusu retrogradnog Merkura. Ovde Merkur deluje kao da stoji na istom mestu na nebu, na istom stepenu u horoskopu. U ovoj fazi nam je teško da se pokrenemo i ostvarimo napredak u realizaciji nečega što smo planirali. Nailazimo na prepreke i zastoje u komunikaciji, saobraćaju, organizaciji. U ovom periodu nije poželjno ništa novo započinjati, a naročito nije poželjno ulaziti u nove pregovore i dogovore, kao i donositi važne odluke. U ovoj fazi je naš um dostigao svoj maksimum u obradi informacija kojih ima previše da bi mogao funkcionalno da ih obrađuje. To možemo predstaviti kao preopterećenje uma, kada smo pretrpani informacijama i nismo u stanju da ih racionalno obrađujemo. Pri tome razmišljamo “100 na sat”, zbog čega smo ishitreni i prebrzo donosimo odluke i zaključke, zbog čega najčešće pravimo greške.

Nakon ove sledi treća faza, kada Merkur započne svoj retrogradni hod, tj. počne da se vraća unazad kroz horoskop. Tokom ove faze nam se dešavaju uobičajene situacije koje povezujemo sa retrogradnim Merkurom, a to su nesporazumi u komunikaciji, kašnjenja u saobraćaju i u isporuci poruka, pogrešno adresirana elektronska i pismena pošta i pošiljke, kvarovi na komunikacionim uređajima kao što su mobilni telefoni, kompjuteri, laptopovi, tableti, softverske greške koje dovode do zastoja u radu kompjuterskih programa koje svakodnevno koristimo, kao i padovi operativnih sistema, kvarovi transportnih sredstava, najčešće auta. Postajemo rasejani, zaboravni, nepažljivi i dekoncentrisani. Dolazi do odlaganja planiranih poslovnih zadataka i do kašnjenja predviđenih rokova u pojedinim fazama rada. Po pravilu, trećina celokupne populacije oseća teškoće ovog tipa tokom trajanja ove faze, kada se Merkur kreće retrogradno. Najbolje što može da se učini u ovoj fazi je da se izvrše provere da li sve funkcioniše kako treba po pitanju rada komunikacijskih uređaja i kompjuterskih sistema i programa, a isto tako je poželjno proveriti ispravnost auta. U komunikaciji i dogovorima je potrebno proveravati da li smo dobro razumeli sagovornike i insistirati da razjasnimo sve što nam deluje nejasno. Svaki dokument i tekst koji napišemo u ovom periodu bismo trebali proveriti pažljivo kako nam ne bi promakla neka greška u kontekstu ili u pravopisu. S druge strane, ovo je pogodan period za dovršavanje zaostalih i ranije odloženih radnih i privatnih zadataka, reorganizaciju planova i dogovora, jer ćemo biti u prilici da u svemu tome uočimo propuste i nedostatke koje nismo na početku uvideli. Važno je i srediti dokumentaciju, osloboditi se suvišnih papira i svega što je nepotrebno, a što nam zauzima radni privatni prostor. Najvažnije od svega je da svoj um oslobodimo od svih suvišnih i beskorisnih informacija. U tome nam može pomoći povlačenje u mir i tišinu, kao i neka od tehnika meditacije. Potrebno je da usporimo sa aktivnostima, da ih obavljamo deo po deo i da nikako ne žurimo i ne radimo ništa na brzinu.

Četvrta faza je kada Merkur završava svoje retrogradno kretanje i opet postaje stacionaran. Došao je do stepena gde je ušao u senku i tu naizgled stoji na istom stepenu pripremajući se da krene direktnim hodom. U ovoj fazi ćemo biti suočeni sa posledicama svih grešaka koje smo napravili u prethodnoj fazi, dok se Merkur kretao retrogradno. Ovde nismo u mogućnosti još ništa da učinimo kako bismo te greške ispravili i ne treba žuriti u vezi toga. Potrebno je opet da zastanemo i da saberemo utiske, kako bismo jasno mogli da sagledamo u čemu smo i kako načinili greške, jer ćemo samo tako moći da napravimo plan za njihovo rešavanje.

U petoj fazi Merkur ulazi u drugu senku i počinje da ubrazava u svom direktnom kretanju. Ova faza traje sve dok Merkur ne dođe do onog stepena u horoskopu na kom je započeo svoje retrogradno kretanje. Kada sam pisao ovaj tekst, Merkur je retrogradni hod započeo na 3. stepenu znaka Riba. Kada se nakon završetka retrogradnog kretanja, u direktnom hodu vratio na ovaj stepen, izašao je iz senke i završio svoj retrogradni ciklus. Tokom ove faze uviđamo kako su teškoće na koje smo nailazili tokom Merkurovog retrogradnog hoda nastale zbog naših ishitrenih odluka, nepažnje u komunikaciji i preterane žurbe da što pre obavimo gomilu obaveza koje smo preuzeli na sebe kada je Merkur ušao u senku i započeo svoj retrogradni ciklus. Uticaj druge senke je najjači u prvih pet dana. U tom periodu je poželjno da se revidiraju i reorganizuju planovi za buduće aktivnosti i radne zadatke, da se zakažu sastanci sa osobama sa kojima je neophodno dogovoriti se oko nečega, a sa kojima je bilo u proteklom periodu nejasnoća i nesporazuma u vezi dogovora. Potrebno je i odrediti nove rokove za obavljanje planova i zadataka. Najvažnije u svemu je da se odrede šta je prioritetno u aktivnostima i odbaciti sve što je nevažno, kako ne bismo opet bili usporeni viškom informacija.