https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/halb-cover.jpg

Planeta se nalazi u svom halbu po principu dnevnog i noćnog rođenja.

Kada se radi o dnevnom horoskopu, to znači da se osoba rodila po danu i da se Sunce nalazi iznad horizonta. U slučaju dnevnog rođenja, potrebno je da se planeta koja pripada gornjoj polovini horoskopa (Sunce, Jupiter, Saturn, orijentalni Merkur) nađe iznad horizonta kako bi bila u svom halbu. U isto vreme, planeta koja pripada donjoj polovini horoskopa (Mesec, Venera, Mars, okcidentalni Merkur) treba da se nalazi ispod horizonta kako bi bila u svom halbu.

 

Na slikama je prikazana stvarna situacija, kada se radi o položaju Sunca, Merkura i Venere u odnosu na horizont. Merkur i Venera mogu da imaju samo konjunkcije sa Suncem. Merkur može biti udaljen od Sunca svega 28 stepeni, a Venera 48 stepeni. Zbog toga će u slučaju dnevnog horoskopa Merkur i Sunce uvek biti nešto iznad horizonta u odnosu na Veneru koja  će biti ispod horizonta, kako bi se ove planete našle u svom halbu. Ovo važi kada je Merkur jutarnja zvezda. Kada je Merkur večernja zvezda, Sunce će se nalaziti nešto iznad horizonta, dok će Merkur i Venera biti nešto ispod horizonta, prio čemu Venera može biti udaljena najviše dva znaka od znaka gde se nalazi Sunce. U oba slučaja će se sve tri planete nalaziti na istočnoj strani horoskopa u blizini ascendenta.

Kada se radi o noćnom horoskopu, to znači da se osoba rodila noću i da se Sunce nalazi ispod horizonta. U slučaju noćnog rođenja, potrebno je da se planeta koja pripada gornjoj polovini horoskopa, tj. gornjoj sekti (Sunce, Jupiter, Saturn, orijentalni Merkur) nađe ispod horizonta kako bi bila u svom halbu. U isto vreme, planeta koja pripada donjoj polovini horoskopa, tj. donjoj sekti (Mesec, Venera, Mars, okcidentalni Merkur) treba da se nalazi iznad horizonta kako bi se nalazila u svom halbu.

U slučaju noćnog horoskopa, kada je Merkur orijentalan, Merkur i Sunce će uvek biti nešto ispod horizonta u odnosu na Veneru koja  će biti iznad horizonta, kako bi se ove planete našle u svom halbu.  U ovom slučaju će se sve tri planete nalaziti na istočnoj strani horoskopa u blizini ascendenta. Kada je u noćnom horoskopu Merkur okcidentalan, naći će se nešto iznad horizonta zajedno sa Venerom, pri čemu Venera može biti maksimalno dva znaka udaljena od Sunca, a Sunce će biti nešto ispod horizonta. U ovom slučaju će se sve tri planete nalaziti na zapadnoj strani horoskopa u blizini descendenta.

Ako vam ovo nije sasvim jasno, da pojednostavim: Halb je slučaj kada je dnevna planeta iznad horizonta u dnevnom horoskopu ili ispod horizonta u noćnom horoskopu. Isto kada je noćna planeta iznad horizonta po dnevnom rođenju ili ispod horizonta po noćnom rođenju. Potrebno je samo pratiti Sunce i Mesec sa njihovim planetama koje im se pridružuju po pravilu sekti i to uklopiti u dnevno i noćno rođenje.

Kod halba se gleda svaka planeta posebno. Retke su situacije kada se dogodi da su sve planete u svom halbu u jednom horoskopu. Kada je planeta u dnevnom horoskopu ili u noćnom horoskopu u svom halbu, to joj poboljšava kvalitet i pojačava dejstvo.