Horoskop genetike ili karmički horoskop

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/Genetika-karmicki-horoskop-00.jpg

Horoskop genetike ili popularno zvani – karmički horoskop se bavi traganjem za uzrokom onoga što vam pravi ozbiljnije probleme u svakodnevnom životu, a što je prouzrokovano genetikom – nasleđem od predaka. Istražuje načine da se najteži problemi preusmere ka rešavanju i tako poboljša kvalitet života. Karmički horoskop se bazira na činjenici da svaki čovek nastaje začećem koje se dešava tako što se genetski materijal u spermatozoidu kombinuje sa genetskim materijalom u jajnoj ćeliji i formira jedinku sa predefinisanim fizičkim izgledom i osobinama nasleđenim od oba roditelja i predaka. U našem genetskom materijalu su pohranjene sve životne navike naših predaka, njihovi strahovi, osećaji, sećanja, način na koji su razmišljali, ciljevi kojima su težili. Naučna istraživanja ukazuju na to da pojedinac po svom fizičkom izgledu i osobinama podseća više na jednog od roditelja njegovih roditelja – na jednog svog dedu ili babu. Takođe, postoji primarni gen koji u najvećoj meri određuje pravac razvoja pojedinca, a koji je nasleđen od daljeg predaka nego što su roditelji roditelja.

U svakodnevnom životu najvećeg broja ljudi primetno je da se ponavljaju obrasci iz života oba roditelja, pri čemu prednjače obrasci kroz koje su prolazili pripadnici majčine predačke linije ili očeve. Na primer, osobi se dešavaju problemi u emotivnim vezama. Ne uspeva joj da održava emotivnu vezu u koju uđe stabilnom i dolazi do raskida veze. Nakon toga uđe u novu vezu koja se opet završi raskidom. Ako zađemo u prošlost i u događaje koji su se dešavali, npr. majci te osobe, zatim njenoj baki, prabaki i dokle god postoje izvori informacije iz prošlosti, dolazimo do zaključka da su pripadnici ženske linije preko majke imali nestabilne emotivne veze. Primeri ponavljajućih problematičnih životnih obrazaca kroz liniju predaka su brojni. Česti su slučajevi nasilja u porodici, gde su žene trpele razna maltretiranje od strane muškaraca, najčešće svojih supruga, a često i od očeva kao deca. Postoje primeri neuspeha u životu koji dovodi osobu do življenja u oskudici, siromaštvu i slično. U slučajevima osoba koje imaju problema sa alkoholizmom ili ovisnosti od narkotika, čest je obrazac da su oba ili jedan od roditelja, kao i preci nekoliko kolena unazad imali isti problem. Genetikom se naleđuju i oboljenja, od kojih su najčešće kardiovaskularna, digestivna, urogenitalna, oboljenja kostiju, pa i nervnog sistema, slučajevi kancera i slično.

Analizom horoskopa genetike dolazi se do uvida o predaku nosiocu ponavljajućih problematičnih životnih obrazaca. Daljom analizom se utvrđuje uzrok koji je doveo u prošlosti do pojavljivanja hroničnog životnog problema. Utvrđuje se i period kada dolazi do aktivacije problematičnih predispozicija u životu osobe i koji su alternativni tokovi razvoja životnih problema. Na taj način je moguće otkriti preventivne mere i savetovati osobu šta je potrebno da primenjuje u svakodnevnom životu kako bi mogla da se usmeri ka prevazilaženju teškoća povezanih sa genetskim nasleđem. Važno je napomenuti da se veći deo genetski nastalih teškoća ne mogu trajno ukloniti ali se može delovati u cilju ublažavanja posledica.

Analiza horoskopa genetike omogućuje:
– pronalaženje slabosti u strukturi ličnosti nasleđenih od strane roditelja
– pronalaženje nasleđenog obrasca ponašanja
– pronalaženje nasleđenih emocionalnih reakcija na određene događaje i osobe iz okruženja
– pronalaženje nasleđenog obrasca razmišljanja i donošenja odluka
– pronalaženje nasleđenih slabosti organizma koje mogu izazvati oboljenja (nasledne bolesti)
– pronalaženje genetske linije koja je dominantna u životu osobe (majčina ili očeva linija)
– pronalaženje prauzroka koji je doveo do sličnih događaja u životu generacije predaka osobe, a koji se ponavljaju i u životu osobe koja je vlasnik horoskopa
– pronalaženje podržavajućih i snažnih naslednih osobina koje pomažu pri prevazilaženju problematičnih životnih obrazaca
– savetovanje o primeni efikasnih metoda kojima se izgrađuju pozitivne životne navike uz čiju pomoć se mogu ublažiti ili prevazići hronični problemi u životu osobe

Svrha horoskopa genetike je da ukaže na trenutno dostupne mogućnosti osobe koje će je preusmeriti na rešavanje problema nastalih naslednim faktorima. Cilj horoskopa genetike nije da klijentu priča priču o tome šta je on bio u prošlom, pretprošlom ili bilo kom životu u prošlosti, da mu daje informacije gde je živeo kad se nalazio u nekom identitetu koji više ne egzistira u sadašnjosti, čime se tada bavio, s kim je živeo i s kim je bio u kakvom srodstvu. Horoskop genetike se fokusira na osobu kakva je ona sada i iz sadašnjeg vremena je usmerava kako da rešava sadašnje probleme koji istrajavaju kroz njen život, a koje su imali u sličnom vidu i njeni preci.

Poneki klijenti mogu da imaju sećanja na prošle živote. Horoskop genetike omogućuje tim klijentima da se kroz opise nasleđenih obrazaca ponašanja povežu sa doživljajima o svojim prošlim životima. Takođe im omogućuju da se kroz slike iz sećanja na prošle živote vrate u nekadašnji identitet i da iz tog identiteta rešavaju sadašnje životne probleme.
Ukoliko osoba nema sećanja na prošle živote, horoskop genetike se bavi isključivo nasleđenim osobinama od roditelja i daljih predaka.

NARUČI