Jupiter kvadrat Uran

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jupiter-kvadrat-uran-cover.jpg

Jupiter simbolizuje princip širenja i umnožavanja, više sfere uma, prostor i daljine. Uran simbolizuje svet ideja i nešto što je sasvim novo. Kvadrat simbolizuje raskrsnicu na kojoj se susreću dve simbolike koje idu različitim pravcima, pri čemu nijedna neće da pruži prednost onoj drugoj. To oslikava sudar i sukob energija. U slučaju kvadrata Jupitera i Urana simbolika ukazuje na situaciju u kojoj se logika i razumevanje susreću sa nečim potpuno novim što nije moguće razumeti upravo zbog toga što je u datoj situaciji drugačije od svega gde se logika i razum mogu efikasno primeniti. To dovodi do blokade u procesu logičkog poimanja. Jupiterova osnovna simbolika je širenje. U ovom slučaju Jupiter svoju simboliku primenjuje tako što nastoji da širi novu ideju, ali kako je u simbolici Urana nešto potpuno novo, ta ideja teško može da se prihvati, jer ne može da se razume njeno pravo značenje, primena i svrha. Kvadrat simbolizuje nešto što je stiglo na pola puta od konjunkcije koja predstavlja semenu formu ili rađanje nove energetske simbolike, do opozicije koja predstavlja vidljivu manifestaciju ili zrelu formu. Jupiter je u ovom slučaju oduševljen novom idejom. Kako ima potrebu sa sve sa čim dođe u dodir umnožava, onda opisuje situaciju gde neko kome se javila nova ideja ili je na neki drugi način došao u dodir sa njom, saopštava svakome koga susretne svoje viđenje nove ideje ili nečega novog u svom životu. Problem nastaje zbog toga što Jupiter u aspektu kvadrata samo polovično može da razume značenje tog novog. On još nije u mogućnosti da vidi krajnju manifestaciju toga sa čim je došao u dodir. Uran, osim što predstavlja ideju i nešto sasvim novo, simbolizuje i društvene odnose. Svaka nova ideja ima prirodnu tendenciju da se širi i da bude spoznata, ali ljudi kojima ova osoba želi da prenese svoje ideje, teško prihvataju nešto novo pre nego što upoznaju u potpunosti o čemu se tu radi, da li je to novo nešto što je za njih korisno ili štetno. Ovaj kvadrat oslikava situaciju kada u susretu sa nečim novim logika i razumevanje nisu od pomoći, jer ideja o tome kako se nešto što je tek uočeno, sa čim se prvi put došlo u dodir, može primeniti i na koji način se ispravno odnosimo prema tome, još nije sazrela. Tako u ovom kvadratu imamo sliku neshvaćenog genija, čije ideje nisu prihvaćene od drugih.

Osoba koja ima ovaj aspekt u svom natalnom horoskopu se oduševljava novim idejama i svim novim na šta naiđe, ali to ne razume u dovoljnoj meri da bi joj bilo šta od tog novog praktično koristilo u životu. Oseća potrebu da bude okružena mnoštvom prijatelja, ali teško nalazi iskrene i prave prijatelje. Teško joj je i da se uklopi u društvo, jer joj sve brzo dosadi, pa su njena prijateljstva trenutna i kratkotrajna. Ovo je osoba koja ide ispred svog vremena, uvek spremna da se uključi u nove trendove, ali se u svemu tome ne snalazi. Veliki entuzijazam koji ima joj predstavlja prepreku zbog toga što ne ume da sačeka da stekne dovoljno razumevanja kako bi mogla sve ono za šta se zalaže da praktično primeni. Svojom životnom filozofijom i stavovima pokušava da promeni svet i društvo i sklona je da slepo veruje u nekakav ideal. Na teškoće u odnosima sa društvom u kome živi i u odnosima sa prijateljima nailazi zbog toga što uporno pokušava da druge ljude prilagodi sopstvenom viđenju načina na koji bi svet i društvo trebalo da funkcionišu, što je u većini slučajeva vizija idealnog i savršenog društva. Naravno, kako ništa u prirodi nije idealno i savršeno, tako se vizija ove osobe ne uklapa u viziju ljudi kojima je okružena. Ovo je i osoba koja je visoko obrazovana i kojoj je teško da prihvati nove trendove i tehnologije koji je primoravaju da iz drugačijeg ugla posmatra svoj sistem znanja. Na primer, profesor na univerzitetu koji ima enciklopedijsko znanje, ali mu je teško da nauči kompjutersko programiranje i time sebi olakša primenu i širenje svog znanja. Kako Uran predstavlja i astrologiju, ovo su osobe koje ne veruju u astrologiju. Zapravo ne veruju u ništa što prevazilazi njihovu moć logičkog zaključivanja.

Najznačajniji potencijal ovog aspekta je u mogućnosti da ova osoba ima ideju koja bi mogla da unapredi njeno znanje i razumevanje, njenu životnu filozofiju, pa da to primeni tako da bude od koristi i drugima, ali kako ona sama ne zna dovoljno o načinu kako bi to moglo da funkcioniše, tako i osobe kojima je okružena nisu spremne da prihvate mogućnost toliko korenite promene. Kako aspekt kvadrata u sebi sadrži veliku potencijalnu energiju, potrebno je naći način ispravnog usmeravanja i korišćenja te energije. Planete u kvadratu imaju prirodnu sklonost da svoju osnovnu simboliku koriste u punom potencijalu. Da bi energija kvadrata mogla da se ispravno koristi, planete moraju da pronađu drugačiji način manifestovanja svoje simbolike. One moraju da unesu nešto novo u svoju manifestaciju, da bi oplemenile i unapredile svoje simbolike. U slučaju kvadrata Jupitera i Urana, osoba koja ima ovaj aspekt u svom horoskopu može da prevaziđe problematično dejstvo istog i da iskoristi konstruktivno ovaj veliki energetski potencijal ukoliko se usmeri na razradu i istraživanje načina za praktičnu primenu svojih ideja i ideala. Takođe je potrebno da nauči da se prilagođava osobama sa kojima se druži, kako bi one mogle da je bolje razumeju. Tek tada će moći da sa njima radi na razradi novih modela koji će doprineti opštem napretku društva. Za ove osobe izlaz iz problema vrlo dobro oslikava rečenica: “Ako ne verujete – proverite!”