Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Jupiter opozicija Pluton – Astrosymbolica
 

Jupiter opozicija Pluton

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jupiter-opozicija-pluton-cover.jpg

Jupiter simbolizuje princip umnožavanja, širenja, davanja, razumevanja, prostora, daljine, egzotičnog, sveobuhvatnog i celovitog. Pluton simbolizuje princip transformacije, nečega što je nastalo u davnoj prošlosti, mikrokosmos, kvantni svet, ono što nije vidljivo golim okom i granicu prelaska iz jednog oblika realnosti u drugi oblik gde vladaju drugačije zakonitosti. Odnos Jupitera i Plutona ukazuje na širenje onoga što je skriveno, što dolazi iz davne prošlosti i što se transformiše u nešto naprednije u svakom novom ciklusu Jupitera sa Plutonom. Ciklusi planetarnih parova započinju njihovom konjunkcijom koja predstavlja semenu formu zajedničkog polja energije koju grade njihove simbolike. One idu uzlaznim putem do opozicije koja predstavlja sazrevanje njihove zajedničke simbolike, pa ideja i forma koja je na ovaj način postala razvijena, započinje da deluje i da se ostvaruje na opštem planu. Svaki čovek u sebi nosi potpuni potencijal onoga od čega je nastao i što je zapisano u njegovom genetskom kodu. Tokom svog razvoja, naročito tokom razvoja socijalizacije i uklapanja u društvo, čovek potencira razvoj onih osobina koje su u njegovom vremenu društveno prihvatljive, a potiskuje osobine koje su društveno neprihvatljive. I pored toga, ono što njegova okolina ne prihvata se razvija u čoveku uporedo sa celinom, bez obzira na to što ih potiskuje. Osobine koje čovek doživljava kao nepoželjne u sebi nastoji da negira i postaje vremenom nesvestan da ih ima u sebi. S druge strane, nastojanjem da ih preterano kontroliše, počinje da gubi kontrolu nad njima i one prete da provale iz njega u najnezgodnijem obliku. Zbog toga se simbolika Plutona u astrologiji često tumači kao nešto opasno po život, poput kriminogenih struktura ili izazivača bolesti. Mada je osnovna Plutonova simbolika transformacija, svaka transformacija je u isto vreme i neka vrsta smrti. Isto kao što gusenica menja svoj oblik u leptira, uvek je ta transformacija prestanak trajanja oblika gusenice i rađanja novog oblika u liku leptira. U ciklusu sjedinjene simbolike Jupitera i Plutona radi se upravo o transformaciji nečega što postoji još iz vrlo davnih vremena. Ono što je bilo skriveno, nedovoljno spoznato, pa nas zbog toga plaši i može da nas dovede u neku vrstu opasnosti, sada se ubrzano razvija i širi, pa toga u aspektu opozicije postajemo svesni i u stanju smo da ovu simboliku razumemo i primenimo u praksi.

Ciklus zajedničke energije Jupitera i Plutona u kojem se trenutno nalazimo započeo je njihovom prethodnom konjunkcijom na 28. stepenu znaka Strelca 11. decembra 2007. godine. Ovaj stepen u sebi nosi simboliku zakonodavstva i politike i utiče na tokove novca. U sebi nosi i simboliku tajanstvenosti. Kako Jupiter i Pluton svakako u sebi nose simboliku koja je povezana za velike sume novca, platni promet i finansijske tokove koji mogu biti određeni i političkim delovanjem, njihova konjunkcija na 28. stepenu znaka Strelca ukazuje na početak svetske ekonomske krize. Svetska ekonomija je prethodno imala prilično dobar period ispunjen dobicima. Zbog toga što je konjunkcija početak nečeg novog, što Pluton ima simboliku transformacije, a Jupiter simboliku širenja, ovu konjunkciju možemo smatrati početkom ekonomske, finansijske transformacije u vidu krize koja se pod uticajem Jupitera počela širiti na globalnom nivou. Lokalne hipotekarne banke su dospele u minus zbog masovnog pada knjigovodstvene vrednosti nekretnina. Te godine je više puta Jupiter bio u kvadratu sa Uranom, a u junu iste godine je Saturn ušao u opoziciju sa Neptunom, kada je američka investiciona banka Ber Šterns morala da ukine svoja dva hedž fonda, što je bio prvi incident ove vrste.  Kroz pet do šest udarnih talasa od leta do kraja 2007, hipotekarna kriza se pretvorila u svetsku ekonomsku krizu. Kroz ovaj ciklus Jupitera i Plutona možemo pratiti razvoj svetske ekonomske krize koja počinje krajem 2007, godine, vrhunac dostiže u aprilu 2014, godine, a svoj kraj doživljava u martu 2020. godine kada će se Jupiter i Pluton ponovo naći u konjunkciji. Trenutak kada su Jupiter i Pluton u opoziciji simbolizuje dostizanje maksimuma i ukazuju na jasno vidljivu ostvarenju simboliku ujedinjenih energija ove dve planete.

Sve u prirodi ima svoju svrhu. Transformacija koju Pluton nosi u svojoj simbolici je neophodna za rast i razvoj. Kada nešto u prirodi naruši ravnotežu u toj meri da sistem koji predstavlja počinje da se urušava, na scenu stupa simbolika Plutona koji reciklira istrošenu energiju čineći je ponovo korisnom i upotrebljivom. U davnoj prošlosti postojali su ljudi koji su uticali na začetak onoga što se danas manifestuje kao svetska ekonomska scena. Akcija koju je započeo neko od njih, ko već odavno nije živ, u cilju širenja svog monetarnog uticaja, osvajanja energetskih resursa i upravljanjem istim u svrhu ostvarivanja što veće dobiti, sada oslikava skrivene motive i ciljeve koji u samom začetku te akcije nisu bili vidljivi. Pluton kao vladar podzemnog sveta dobro zna da ljudi imaju skrivene i potisnute delove ličnosti i kroz  aspekt sa Jupiterom ih podstiče da dođu do izražaja. Ti skriveni delovi ljudske prirode u sebi sadrže nemoral, pohlepu, koristoljublje i potrebu za preduzimanjem nekorektnih, nezakonitih i neetičnih akcija u cilju pribavljanja sopstvene materijalne koristi na štetu drugih. Većina ljudi ne razmišlja o posledicama svojih postupaka, čak ne vide ni uzrok svoje brzopletosti i nepromišljenosti. Priroda ih opominje tako što neizostavno trpe posledice svojih postupaka. Umesto da prvo prikupe neophodne informacije, nauče nešto i razmisle o zakonitostima održivosti ekonomskog sistema, velika većina ljudi vidi samo priliku da za sebe nešto ugrabe. Pozajmice, krediti, monetarne i materijalne olakšice koje se nude naizgled svima, bez obzira na njihovu realnu kreditnu sposobnost i još po ekstra povoljnim uslovima navode prosečnog čoveka da preceni svoje sposobnosti i da se upusti u igru na globalnom planu koja će stvoriti višak i automatski pad vrednosti nekog proizvoda na tržištu. Kada pad vrednosti pređe okvire održivosti sistema, ovaj počinje da se urušava i kriza je neminovna. Da bi se problem sanirao, neophodno je uložiti dosta truda i dodatnih resursa. Umesto da profitiraju, ljudi koji su nepromišljeno ušli u rizik, novonastalom situacijom ulaze u gubitak. U svemu tome, pravi dobitak ostvaruje onaj koji je od početka igrao na ljudske slabosti, onaj koji u sebi nosi nasleđe nekog svog davnog pretka u simbolici Plutona. Sama kriza služi kao ispit zrelosti za celokupno čovečanstvo u pogledu toga ko je sposoban da razume tokove energije predstavljene tokovima novca i da upravlja njima. Svrha krize je u tome da unapredi ekonomski sistem i stvori prostor za bolje životne uslove čovečanstvu koje se iz dana u dan uvećava.

Ovo nije samo priča o tokovima novca i svetskoj ekonomiji. Ovo je priča o simbolici svega što je skriveno u nama, što ne želimo da upoznamo jer nas plaši, što skrivamo i od sebe i od drugih. Pa ipak, taj nespoznati deo nas uvek dođe do izražaja upravo kroz naše rizične poteze i kroz naša dela koja su u osnovi sebična, nemoralna i nekorektna. Taj deo sebe koji uporno potiskujemo je sa opozicijom Jupitera i Plutona počeo da se pokazuje u svom punom dejstvu. Mnogi ljudi će osećati potrebu da uspostave ravnotežu po pitanju sopstvene ekonomske situacije, pri čemu vrlo lako mogu da dođu do izražaja mračni delovi njihove ličnosti koji će ih usmeriti neželjenom stazom. Onaj ko bude prepoznao u sebi svoj instinktivni deo i bude umeo da ga iskoristi i na svoju i na dobrobit drugih, svojih bližnjih, biće u prednosti i u mogućnosti da uspostavi poremećenu ravnotežu i da pronađe izlaz. Zbog toga je za one koji imaju u svom natalnom horoskopu ovu opoziciju rešenje da upoznaju i prihvate “mračne” delove sebe i nauče kako da ih koriste na svoje i opšte dobro, umesto da dopuste da ti delovi upraljaju njima i vode ih stazom “tamne strane”.