Jupiter u Lavu

14/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jupiter-u-lavu-00.jpg

Jupiter u znaku Lava unapređuje kreativnost, svrhu, lični integritet i omogućuje širenje ličnog uticaja. Insistira na plemenitosti i na poboljšanju svega što je na višim pozicijama. Ukazuje da ne može svako da bude na položaju od autoriteta. To mesto je rezervisano samo za one koji su se u nečemu istakli. Koliko je neko zaslužio centralnu poziciju vidi se po tome koliko ume da nosi kvalitete koje ta pozicija podrazumeva. Ako vidite čoveka koji je kreativan, primetićete da on nema problem sa tim i da mu ne predstavlja nikakav napor da ispoljava svoju kreativnost. Naprotiv, sve to on čini sa lakoćom i pri tome se oseća radosno, ispunjeno, optimistički. Kada je neko umetnik, zabavljač, muzičar, glumac sa visokim indeksom popularnosti i uticaja na mase, u njegovom držanju, nastupu, načinu na koji se ophodi, primetićete da je u potpunosti posvećen onome čime se bavi. Njemu to ne predstavlja nikakav napor. Takav čovek u svom nastupu oslikava da je tu gde jeste upravo zahvaljujući svojim ličnim kvalitetima i time što pronalazi sebe i svoju svrhu u potpunosti u svojoj profesiji. Kada je neko na položaju od moći, na primer, na vlasti kao monarh, predsednik, premijer neke države, on će prirodno imati podršku Jupitera, koja bi trebalo da oslikava lakoću kojom on nosi svoju poziciju. Za njega neće biti nerešivih problema i biće neumorno posvećen svojoj misiji. To je ono što tim ljudima donosi popularnost u očima naroda, a to ne bi bilo moguće bez uklapanja u Jupiterovu simboliku. Jupiter je onaj koji u sebi sadrži simboliku višeg stepena kvaliteta svega što postoji. Prosečan čovek može u jednom trenutku da se nađe na položaju moći i vlasti ili da se probije u javnost kao popularna javna ličnost. Ukoliko on nije savladao osnovne životne lekcije, ako nije sebe usavršio, izbrusio, ako nije bio u potpunosti posvećen svojoj svrsi i misiji, već je težio popularnosti kao sredstvu da potvrdi svoj ego, ako je težio moći samo zbog moći, on na toj poziciji neće moći da se održi. Zasijaće na trenutak visoko na nebu, ali će ga već u narednom trenutku gravitacija (Saturn) spustiti opet na zemlju. U takvom čoveku nema snage da se održi na pozicijama koje zahtevaju posedovanje višeg stepena kvaliteta.

Jupiter u znaku Lava unapređuje upravo lične kvalitete osobe i omogućava razumevanje važnosti ličnog uticaja. Donosi mnoštvo iskušenja ljudskom egu u vidu brojnih šansi za lako dolaženje do uspeha i uspona na više pozicije i time ispituje njegov kvalitet. Nadobudni ego nije u stanju ništa da postigne, jer vidi samo sebe i sopstvenu važnost. Prosečan čovek će darove Jupitera u znaku Lava doživeti kao nešto što će mu omogućiti da bude ispred i iznad drugih, pa će početi da se time šepuri poput pauna. Insistiraće na sopstvenoj važnosti, hvaliće se povećanjem svog materijalnog standarda, boljim položajem u društvu i delovaće nadmeno i uobraženo, ali neće umeti da pokaže plemenitost i manire. Takav čovek neće moći da sagleda širu sliku i da ode lestvicu više, da bude iznad svojih sebičnih potreba i uklopi se u ulogu nekoga ko stavlja sebe i svoje sposobnosti u službu interesa društva kome pripada. Nemoć da adekvatno odgovori na zadatke koje pozicija na kojoj se našao zahteva, dovešće ubrzo dovesti do pucanja njegovog ega poput mehura od sapunice. Jupiter u Lavu na taj način isprobava ljudski ego i kvalitet čovekove ličnosti. Pruži mu šansu da se nađe na poziciji koju priželjkuje i posmatra da li će umeti tu da se snađe i održi. Ako neko poseduje istinski viši kvalitet, on će odoleti svim iskušenjima tako što će Jupiterove darove moći i pozicije prihvatiti potpuno prirodno. Neće imati potrebu da se hvali i ističe sebe kroz te darove. Nosiće ih jednostavno kao što svako nosi odelo koje mu dobro stoji. To će svi moći da primete sasvim spontano, bez toga da im dotična osoba skreće na to pažnju na bilo koji način. Takva osoba nema nerazvijenu ličnost slabih granica koja će se slomiti pod teretom životnih izazova, nego će adekvatno postupati u datoj situaciji koju neće osećati kao teret. Biće dostojna Jupiterovih darova i izazova. Misija Jupitera u znaku Lava je da unapredi kvalitet ličnosti svakog pojedinca u pravcu ostvarivanja njegove svrhe. Jupiter će ovde svakog čoveka voditi ka nalaženju i razumevanju sopstvenog mesta pod Suncem i pružiće svakome obilje mogućnosti da stekne lično dostojanstvo i plemenite manire u svom nastupu i ponašanju. Svakom čoveku su ovi kvaliteti neophodni kako bi mogao da svoje uloge na životnoj pozornici odigra uspešno.

Jupiter u znaku Lava donosi čoveku veru u sebe, u svoje istinsko biće, svoju originalnost i jedinstvenost. Jednom rečju, donosi mu veru u svoju individualnost. Svaki čovek je po nečemu jedinstven i upravo ono što ga čini jedinstvenim predstavlja kvalitet njegove ličnosti. Jupiter ovde jača čovekovo samopouzdanje. Onaj ko ima veru u sebe i ko je svestan svojih kvaliteta, sposoban je da zauzme svoje mesto u društvu i da na adekvatan način ispunjava svoju ulogu i svrhu. Takav čovek ne može dugo da bude na pozicijama gde nema značajnijeg uticaja i udela u društvu. Znakom Lava vlada Sunce koje je simbol budne svesti, jasnog sagledavanja svrhe i načina na koji se stvari dovode u ravnotežu. Jupiter takođe nosi u sebi simboliku budne svesti u kombinaciji sa znakom kojim Sunce vlada proširuje ovu simboliku i pruža svakome jednake mogućnosti da postane svesniji svoje uloge, svoje svrhe, snage sopstvene ličnosti i kvaliteta koji će mu omogućiti da bude dostojan svoje uloge, da svoju ličnost ispoljava na primeren način. Niko ne može da očekuje da ostavi pozitivan i snažan utisak na drugoga ako je slaba ličnost, ako nema veru u sebe i ako nema izgrađene lične kvalitete. U tom slučaju, takav čovek neće nikakvog uticaja imati na druge, niti će moći da utiče na važna kretanja u društvu u cilju sveopšteg napretka. Jupiter u Lavu pomaže čoveku da proširi svoj uticaj na druge, a da bi to mogao, čovek pre svega mora da ispolji velikodušnost i plemenitost. Ovo ne mora da se odražava samo na materijalnom planu. Čak i ako neko ima skromna primanja i skromnu imovinu, on opet može biti velikodušan prema drugima na neki svoj način. Na primer, može da učestvuje u humanitarnim akcijama, može da velikodušno deli svoje znanje i veštine u nastojanju da pomogne drugima da unaprede sopstvene veštine. Naravno, takav čovek nikako ne može da bude škrt, jer to u slučaju Jupitera u Lavu jednostavno nemoguće. Sposobnost da ispolji velikodušnost, plemenitost i istinske lične kvalitete ukazuju da je pojedinac zreo da preuzme odgovornosti koje mu omogućuju da zauzme pozicije višeg, tj. centralnog značaja prvo u svojoj užoj sredini, a kasnije i u široj.

Ovde, u znaku Lava, Jupiter uči čoveka osnovnoj lekciji – da upravlja sobom i svojim postupcima, da bude u centru svog bića, da sebi samom pruži najbolje, kako bi mogao kasnije da sa viših pozicija svojim primerom pokaže drugima kako da nađu najbolji deo sebe i ispolje ga. Kako je Jupiteru dok prolazi kroz znak Lava Sunce dispozitor, u toku godine dana koliko Jupiter provede u jednom znaku, Sunce će mu omogućiti da svakih mesec dana koliko ono boravi u jednom znaku, utiče na poboljšanje po jednog važnog kvaliteta ličnosti. Pružiće vam mogućnost da otkrijete šta vam je potrebno da biste bili zadovoljni sobom, da biste sebe doživljavali kao pozitivnu osobu sposobnu da kroz svoju kreativnost zrači srećom i zadovoljstvom. Usmeriće vas da učestvujete u stvarima od opšteg značaja, da učinite da vi sami i vaša dostignuća služe drugima kao pomoć i putokaz ka neče boljem i savršenijem od trenutnog stanja. Pomoći će vam da se prema drugima odnosite plemenito, da im pružite najbolji deo sebe, pa ćete biti u prilici da unapredite svoje odnose, posebno one sa bliskim osobama. Uz pomoć ličnih kvaliteta i skladnih odnosa, bićete u prilici da prevaziđete i najveće prepreke i izazove. Moći ćete da razumete izreku koja glasi: “Kada je Lav svestan svoje snage, ništa ne može da mu stane na put”. Moći ćete da prepoznate i osvestite svoju životnu misiju i da počnete da je ispunjavate sa radošću i optimizmom, sa beskrajnom verom u plan Univerzuma. Poradićete i na svom obrazovanju. Sve ovo će vam otvoriti mogućnosti da ostvarite bar jedan važan životni cilj i naučite bar jednu važnu životnu lekciju. Imaćete ideje kako da učestvujete u pokretanju novih i naprednih pravaca u društvu, da upoznajete ljude slične vama. Otvoriće vam se mogućnosti da dovršite nešto za vas važno, na čemu ste dugo radili i da budete zadovoljni učinjenim, a to će vam otvoriti i šansu za nove početke. Vaš napredak i vaši uspesi biće nagrađeni i na materijalnom planu, pa će i vaše finansijsko i imovinsko stanje biti u prilici da se uveća. To će vam otvoriti mogućnosti  da krenete u razradu novih životnih planova koji vas mogu odvesti lestvicu više na životnom putu. Tako ćete moći da budete ispunjeni u duši, što je najvažnije u svemu, jer to i jeste najvredniji dar Jupitera u njegovom prolasku kroz znak Lava. Ipak, taj dar dobijate tek ako uspešno ispunite sve prethodne uslove. Ako ste pažljivo čitali šta vam sve Jupiter može pružiti dok prolazi kroz znak Lava, primetili ste da su sve to samo mogućnosti. Jupiter će vam maksimalno olakšati ostvarivanje svega ovoga i pokazivaće vam najbolje pravce i načine da sve ovo savladate i ostvarite. Ne zaboravite da je čovek biće koje voli da otežava sebi, da komplikuje, da uživa u rezultatima koje je postigao tek pošto se prethodno dobro namučio. Jupiter u Lavu vam poručuje da je najvažnije da volite sebe, što ukida bilo kakvo mučenje. Onima koji vole sebe, Jupiter će u ovom znaku dati maksimalno. Naučiće ih da kada vole sebe, kada se bave onim što vole, kada sa radošću ispunjavaju ono što su prepoznali kao svoju svrhu, sve u životu ide jednostavno i lako. Oni koji sebe ne vole, mogu prilično da se pomuče u periodu Jupitera u Lavu, jer će odbacivati mogućnost da svoju ličnost oplemene i boriće se protiv sebe, neće verovati u sebe, a to može prilično da ih boli. Dok bude boravio u znaku Lava, Jupiter će pomagati svima koji se nalaze na centralnim pozicijama da proširuju svoj uticaj, pa će od njega najviše koristi imati direktori i menadžeri, svi koji su na upraviteljskoj poziciji, političari, predsednici i premijeri, oni koji su na položaju koji im daje moć i vlast, kreativne osobe, poznate ličnosti, glumci, svi koji su na nekoj vrsti pozornice, pod svetlostima reflektora. Pomagaće svima koji drže do svog ugleda i časti. Svi oni će imati podršku Jupitera u Lavu, ali samo ako su dostojni svojih pozicija. Ukoliko to nisu, Jupiter će ubrzati njihov pad dovodeći ih u razna iskušenja.

U narednih godinu dana, od 16.07.2014. do 11.08.2015. dok bude prolazio kroz znak Lava, Jupiter će se na samom početku svog prolaska kroz znak Lava naći u kvadratu sa Marsom. To će dovesti do sukoba između ljudi koji su na višim društvenim pozicijama sa ljudima koji su na nižim pozicijama. Oni na nižim pozicijama će smatrati da su im ugrožena prava akcijama ljudi na višim pozicijama usmerenim ka promenama nabolje u društvu. Ovi koji su na nižim pozicijama i koji pripadaju simbolici Marsa neće verovati u promene i u bolje, jer će smatrati da ovi na višim pozicijama, u simbolici Jupitera, imaju za cilj samo da ih iskoriste i da se bogate na njihov račun. Oni neće moći da sagledaju višu sliku, niti će moći da steknu poverenje u plemenite namere Jupitera na početku svog hoda kroz znak Lava. To će ujedno biti i prvi ispit za ljude na višim pozicijama da dokažu da li su ih zaslužili. Oni koji uspeju da dokažu da je njihov društveni program zaista u korist društva, održaće svoje pozicije. Oni koji žele da steknu korist na tuđ račun će pasti sa pozicija. Ubrzo će se znati ko je iskren, a ko nije, jer će Jupiter već u prvoj polovini oktobra praviti trigon sa Marsom. To će dovesti do usklađivanja društvenih grupa, onih na nižoj sa ovima na višoj društvenoj lestvici. Početkom naredne 2015. godine Jupiter i Mars će se naći u opoziciji, što će biti ispit za postizanje ravnoteže u društvu i šansa za niže društvene slojeve da pokrenu nove stvari u društvu i izbore se za svoja prava, a za više društvene slojeve će to biti ispit da li su na potrebnom nivou da podrže nove društvene pokrete i priznaju prava ljudima koji su na nižim pozicijama. Još jedno usklađivanje društvenih činioca imaćemo u martu kada Jupiter i Mars budu opet u trigonu. Tu će već biti  jasno ko je ispunio zahteve Jupitera u Lavu i ko je zaslužio napredak. Pred sam kraj svog boravka u znaku Lava, početkom avgusta 2015. Jupiter će praviti kvadrat sa Saturnom, što oslikava arhetipski sukob između sina i oca, mitološkog Zevsa (Jupitera) sa Hronosom (Saturnom). Novi pravci u društvu dovešće do učvršćivanja značajnih ljudi na važnim pozicijama. U isto vreme će se zadržati i nerazrešeni uticaj konzervativnih društvenih struja koje ne prihvataju i koče društveni napredak, ne želeći da se odreknu svojih povlastica. To će se snažno odraziti na ekonomskom polju i u tokovima novca, pa je na pomolu još jedan talas ekonomske krize u društvu. Na sreću, prevagu će odneti Jupiter, jer će njegov dispozitor Sunce da bude u znaku svog vladarstva, u Lavu i na snažnoj poziciji, dok će Saturnov dispozitor Mars biti u znaku svog pada, u Raku. Konzervativni društveni slojevi će biti vrlo frustrirani, ali će Jupiter plemenitim uticajem postaviti stvari na svoje mesto.