Kardinalni kvalitet

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/kardninalni-kvalitet-0.jpg

Kardinalni kvalitet predstavlja početak nečega, tj. započinjanje nekakve akcije. Na primer, početak izgradnje kuće, kada se započinje sa postavljanjem temelja. Simboliku kardinalnog kvaliteta možemo predstaviti na modelu izlazećeg Sunca koje označava početak novog dana. Isto tako, možemo kroz model smene godišnjih doba kardinalni kvalitet predstaviti kao početak novog godišnjeg doba. Šta god da je na svom početku sadrži u sebi simboliku kardinalnog kvaliteta.