https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/kazimi-cover.jpg

Kada se neka planeta nađe u konjunkciji sa Suncem u okviru 17,5 lučnih minuta aplikaciono ili separaciono od perfekcije konjuinkcije sa Suncem, to će joj omogućiti da maksimalno pozitivno i delotvorno ispolji svoju prirodu. Ovaj slučaj se naziva Kazimi konjuncijom ili planetom u srcu kralja.

Kazimi je reč arapskog porekla koja označava poziciju centra Sunca na nebu. U prevodu sa arapskog označava srce Sunca.

Sunce se u horoskopu postavlja tako da je označen stepen i minut na kom se u datom trenutku nalazi centar Sunca. Kako Sunce ima i svoj disk koji po veličini daleko prevazilazi veličinu diskova planeta, za meru sunčevog diska uzima se dimenzija od 35 lučnih minuta. Poluprečnik sunčevog diska po ovoj meri iznosi 17,5 lučnih minuta. Sada je jasno da se planeta koja se nađe unutar 17,5 lučnih minuta udaljenosti od centra Sunca, tj. perfektne konjunkcije sa Suncem, ona se u isto vreme nalazi unutar sunčevog diska.

Kada je planeta pod Sunčevim zracima, još uvek može da se vidi ali se tada dešava efekat prelamanja odraza sunčeve svetlosti i planeta deluje kao da se zapalila i da gori. Kada se približi Suncu na udaljenost od 8,5 stepeni pre perfekcije konjunkcije, kao i kada se udaljuje od Sunca u okviru tog područja, plenta se ne može videti, zbog čega se kaže da je spaljena, tj. deluje kao da je potpuno izgorela i da je nestala.

Spaljenost je najgore što se može dogoditi jednoj planeti i to je njena totalna slučajna debilitacija. Spaljena planeta je potpuno zaklonjena Suncem i Sunce je preuzelo primat nad njenim dejstvom, u smislu da ne dopušta planeti da ispolji svoju suštinsku simboliku, nego se sve događa po volji simbolike Sunca. Ovo je posebno loše u slučaju da se planeta u isto vreme nalazi u znaku svoje prirodne debilitacije – u padu ili u izgonu. Planeta je tada malefična i njen negativan uticaj će se ispoljiti vrlo snažno.

Izuzetak je kad se planeta nalazi u znaku svog prirodnog vladarstva, gde ona zadržava svoju pozitivnu simboliku ali nema moć da deluje jer joj Sunce oduzima moć delovanja. Ovo znači da sama planeta neće delovati negativno, malefično, ali i pored toga što ostaje benefična, ona neće moći da interveniše i ispolji svoje benefično dejstvo, što je u velikoj meri ograničava.

Planeta se ne smatra spaljenom ako nije u istom znaku u kom se nalazi Sunce.

Planeta koja se nađe u kazimiju je u svom najboljem slučajnom dostojanstvu. Ovo se može predstaviti kao kada bi neko bio najdraži vrhovnom vladaru i time bi imao sve moguće privilegije koje mu taj položaj daje. U ovom slučaju se uzima simbolika Sunca kao simbolika vrhovnog vladara koja je krajnje pozitivna i oslikava sve najbolje – život, istinu, ljubav, rast i napredak. Samim tim, kazimi konjunkcija je uvek pozitivnog dejstva i tu ne postoji izuzetak. Moglo bi se postaviti pitanje, šta bi se dogodilo da se npr. dogodi kazimi Marsa u znaku Vage? U ovom znaku Mars ima svoj izgon, a Sunce je u padu. Ova slika deluje kao snažna debilitacija, ali ako se radi o kazimi konjunkciji, to briše svu malefičnost Marsa i uzdiže ga do snage koja je ravna njegovom osnovnom dostojanstvu. U ovom slučaju će Mars da deluje benefično i imaće punu moć da deluje kao takav. Bez obzira na kom delu horoskopa se odigrava kazimi konjunkcija i koja planeta je u kazimi konjunkciji, ta planeta će uvek ispoljiti svoje najpozitivnije osobine i delovaće snažno kao takva.

Zanimljive napomene: Iz reči “Kazimi” je izvedeno vlastito ime Kazimir. Koren ove reči ima sledeća znalenja: “Onaj koji uništava neprijateljev prestiž i slavu tokom bitke” i “Onaj koji uspostavlja mir”.