Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Mars kvadrat Jupiter – Astrosymbolica
 

Mars kvadrat Jupiter

08/12/2021by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-kvadrat-jupiter-00.jpg

Mars simbolizuje pokretačku energiju, probojnu silu, usmerenost ka cilju, takmičarski duh i borbenost. Jupiter simbolizuje princip umnožavanja i širenja energije, daljine, razumevanje i više sfere uma. Kvadrat simbolizuje susret simbolika planetarnih energija na raskrsnici gde ni jedna od dve planete neće da prepusti prednost drugoj, što je slika sukoba ili sudara. Kada su Mars i Jupiter u aspektu kvadrata, sila i snaga su sukobljene sa onim što prevazilazi njihovu moć poimanja, što dolazi iz daleka i u sebi nosi drugačije principe i zakonitosti od onog što sirova snaga može da pojmi. Mars ovde teži da se kreće pravolinijski i da na silu ukloni svaku prepreku koja mu se nađe na putu. U ovom slučaju mu se na putu našao Jupiter koji predstavlja mnogo veću i jaču silu od Marsove i koji poznaje brži i kraći put do cilja u odnosu na Marsovo pravolinijsko kretanje. Mars je nestrpljiv, ishitren, u žurbi. Ima utisak kako nema vremena za gubljenje i raspravu sa Jupiterom u vezi drugačijeg i efikasnijeg puta od pravolinijskog. Za Mars ne postoji ništa brže i kraće od prave linije koja spaja start sa ciljem. Koliko god se Jupiter trudio da mu objasni da se do cilja može stići i na drugačiji način, pa još i brže, lakše i efikasnije, Mars će biti sve napetiji i usled toga će se u njemu gomilati bes. Jupiter je izvan vremena, pa nema potrebu da žuri, jer on gospodari daljinama i prostorom, pa može da bude gde god želi bez obzira na vreme. On ne troši energiju na kretanje na način na koji to radi Mars i može da pobedi gravitaciju, što prevazilazi moći Marsa. Jupiter voli da sve što čini – čini lako i nenaporno, dok Mars ima potrebu da pokazuje svoju snagu i da je troši. Zbog toga će Jupitera iritirati Marsova potreba za dokazivanjem i pokazivanjem snage i nastojaće da ga u tome ometa ali na svoj način. Umesto da ograničava Marsovu potrebu za ispoljavanjem snage, Jupiter će tu njegovu potrebu pojačavati i uvećavati. Umesto da sužava njegov fokus, on će ga proširivati, pa će to trošiti snagu Marsa.  Marsu mora da bude usmeren na jednu tačku da bi pogodio cilj, a kada je njegov fokus rasut na širok prostor i na mnoštvo tački, to ga prilično ometa i iscrpljuje.

Jupiter postavlja zakone, a Mars je onaj koji izvršava. U ovom slučaju, kada su Mars i Jupiter u kvadratu, svaki na svoj način gledaju na zakone. Mars lako vidi nepravdu i kod njega je u tom slučaju sve jednostavno. Ako ga neko ili nešto ugrozi, napadne, Mars će se sa tim suočiti i boriti. On neće videti širu sliku kao Jupiter. Zbog toga će Jupiter ovde predstavljati pravdu i tražiće da se postupa po zakonu, a Mars će videti i sam zakon kao nepravedan i isterivaće pravdu na svoj način, direktno i borbom. Ovaj kvadrat oslikava simboliku čoveka koji je u sukobu sa zakonom. On nema vere u pravdu, oseća se izdano, iznevereno i ima utisak da mora sam da se izbori za svoja prava. Njega ne zanima da li time ugrožava prava drugih, jer vidi samo kako su njegova prava ugrožena. Čak i ako zna da nije u pravu, on će terati po svom. Osobe koje imaju kvadrat Marsa i Jupitera u natalnom horoskopu teško uspostavljaju poverenje. Oni pre svega nemaju dovoljno poverenja u sebe i sopstvenu snagu. Kad god im se ukaže nekakva šansa, pogodnost, olakšica u životu, oni to ne vide kao takvo, jer smatraju da ne mogu doći do cilja bez ulaganja velikog napora, zbog čega će na svaku svoju akciju trošiti mnogo više energije nego što je to potrebno. Preterivaće u naporima i onda će smatrati za nepravedno što drugi ljudi sa mnogo manje napora postižu iste rezultate. Njima izgleda da je drugima dato da mogu sve lako, dok je njima samima uskraćeno. Pri tome nisu svesni da sami sebi uskraćuju pravo da im bude lako i nenaporno, jer sve rade na svoj način – prekomerno ulažući snagu. Zato se uvek bore protiv nepravde i isteruju pravdu na svoj način – uporno i tvrdoglavo, ali nerazumno. Zbog toga što im je teško da uspostave poverenje i što im nedostaje vera u nešto dobro, ovi ljudi će pre biti ateisti nego što će prihvatiti neku veru u smislu religije, dok će s druge strane, u slučaju da sebe vide kao pripadnike neke religije, biti verski fanatici. Imaće utisak i da ih ugrožavaju ljudi koji su obrazovani, koji imaju više obrazovanje od njih ili oni koji imaju bolje društveno poreklo. Sebe će da vide kao pripadnike prostog naroda, pa će prema ljudima iz viših društvenih slojeva, posebno onima koji su plemenitog porekla, zauzimati neprijateljski stav. Smatraće da im ovi drugi uskraćuju ljudska prava. U ovom kvadratu je simbolika robovlasničkog uređenja gde se Mars oseća poput roba koji je obespravljen od strane gospodara, Jupitera. Zbog toga je u stalnom sukobu sa njim i njih dvojica se nikako ne vole. U današnje vreme je ovo slika sukoba radnika i kapitaliste. Ovde radnik koga simbolizuje Mars radi naporno i ostvaruje mali prihod, dok kapitalista, poslodavac, pripadnik višeg društvenog sloja, onaj koji je višeg obrazovanja i koga simbolizuje Jupiter, za mnogo manje uloženog napora ostvaruje mnogo veće prihode. Pri tome ovog drugog štiti zakon, koji je opet u simbolici Jupitera. I to je ono što Mars vidi kao nepravdu. Zbog toga će se dogoditi da će osoba sa ovim kvadratom otići s druge strane zakona i postati kriminalac, kako bi se borila protiv zakona kojeg smatra nepravednim. Boriće se najviše protiv zakona koji je povezan sa ekonomijom, kretanjem krupnog novca i kapitala, jer smatra da mu je sve to nepravdom uskraćeno. Sve što dolazi iz daljine u vidu uticaja drugih kultura smatraće ugrožavajućim po sebe, pa će teško moći da nađe zajednički jezik sa strancima i da se složi sa njima. Za ovog čoveka je važno da bude pažljiv na putovanjima na duge relacije, jer može doživeti nezgodu u saobraćaju u inostranstvu.

Najveći problem kod ljudi koji imaju kvadrat Marsa i Jupitera u natalnom horoskopu je osećaj obespravljenosti. Kako bi to mogli da prevaziđu i kako bi mogli na konstruktivan način da iskoriste energiju kvadrata, potrebno je da sagledaju širu sliku. Mars ovde vidi da Jupiter može ono što on ne može, jer Jupiter ima više prava koja su mu zakonski pružena. Mars u osnovi želi da postupa ispravno i po zakonu, ali kad tako postupa, uviđa da Jupiter ima mnogo više od njega za jednako utrošenu snagu. To je ono što Mars vidi kao nepravdu. Ono što ne vidi je da bi i on sam mogao da ima jednako uspeha i nagrada kao Jupiter, samo kada bi prestao da prekomerno troši snagu radeći po svom i kada bi upotrebio svoj razum. Jer kada bi se poslužio razumom, Mars bi bio u stanju da sagleda širu sliku i razumeo bi kako je potrebno da postupa da bi sa manje utrošene snage postigao bolje i više rezultate. Bez razumevanja da postoji drugačiji put, Mars će nastaviti da stvari posmatra pravolinijski i sve će raditi na oslanjajući se samo na sebe i sopstvenu snagu. Za onoga ko ima ovaj aspekt u horoskopu je najvažnije da poveruje da je moguće uz malo napora postići mnogo, a zatim da počne da istražuje mogućnosti u tom pravcu. Sticanje poverenja i širenje razuma su najvažnija lekcija za ove ljude kako bi prevazišli ograničenja koja im ovaj kvadrat nameće. To će im pomoći da pobede u sebi osećanje obespravljenosti i otvoriće im mogućnost da dobiju sve ono što su smatrali da im je uskraćeno. Ali tek kad shvate da im niko ništa ne uskraćuje i da im je jedina stvarna prepreka njihovo nepoverenje i nerazumevanje.