Mars sekstil Neptun

11/08/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-sekstil-neptun-00.jpg

Mars koji je u simbolici pokretačke energije, borbenog duha u aspektu sekstila sarađuje sa Neptunom koji simbolizuje snove, intuiciju i kreativnost. Dok Mars teži da najkraćim putem, gotovo pravolinijski i velikom brzinom i snagom stigne do svog cilja, pri čemu uvek vidi samo jedan put, jer i on sam je jedan, Neptun vidi najmanje tri načina u isto vreme kojima bi mogao da stigne do svog cilja. Mars započinje prirodni horoskop svojom vladavinom u znaku Ovna dok ga Neptun završava svojom vladavinom u znaku Riba. Sekstil je aspekt ili drugim rečima odnos između dveju simbolika u horoskopu koje jedna drugu podržavaju i međusobno pomažu.

U slučaju sekstila Marsa sa Neptunom, dobijamo izvanrednu priliku da se pokrenemo ka ostvarivanju svojih snova podstičući sopstvenu kreativnost i birajući najefikasnije puteve do svog cilja. Kod sekstila planete koriste svoju simboliku na adekvatan način i nisu pod tenzijom, tako da svoja značenja prenose jedna na drugu i kombinuju u koristan i efikasan metod koji potpomaže ostvarenje željenih rezultata. U ovom slučaju imamo jedan vid saradnje planeta koje su po svojoj prirodi različite. Mars je po prirodi nestrpljiv, užurban, direktan, fokusiran, želi odmah i sada da ostvari rezultate. Neptun je strpljiv, indirektan, deluje raspršeno, maglovito i usmeren je ka budućnosti, pa rezultate očekuje u nekom budućem vremenu. Ovaj opis na prvi pogled navodi na zaključak da je saradnja između ove dve planetarne simbolike vrlo teško ostvariva. Ali upravo ovakva saradnja je neophodna kako bi ove dve planete mogle dati najbolje od sebe u nekom procesu, jer jedna na drugu deluju podsticajno. Ako ostavimo Marsa da o svemu sam odlučuje, on će se ponašati ishitreno, jednostrano, svojeglavo i zbog toga će morati da kroz dug proces učenja i sticanja iskustva ide ka cilju. Ako sve prepustimo Neptunu, on će da mašta i sanjari, rasplinuće se, pa će sve ostati na tome i opet će cilj biti daleko. Kada se ove simbolike udruže, dobićemo akciju primenjenu na maštu, čime pokrećemo kreativni proces. Mars uz pomoć Neptuna tako nije više jednostran i ishitren, već je preusmeren na razradu konkretnih ideja i počinje da sagledava stvar iz više uglova, dok Neptun uz Marsovu pomoć nije rasplinut na previše strana, već svoju maštovitost usmerava u jasno određenom smeru. Na taj način obe planete jedna drugu podstiču i pomažu, a nama omogućuju da pokrenemo svoje stvaralačke sposobnosti i započnemo kreativni proces sa svim potrebnim elementima. Naša maštovitost i potreba da ostvarimo svoje snove (Neptun) uz dovoljno snažnu motivaciju i konkretno usmerenu aktivnost (Mars) vodi nas ka nečemu što prevazilazi običnu želju i potrebu za ostvarenjem cilja. Ovaj aspekt nam omogućuje da spoznamo vrednost puta koji nas dovodi do cilja, jer u ovom slučaju mi ne pratimo logičan plan i redosled, već se nalazimo u kreativnom procesu gde u samom stvaranju onoga što želimo da postignemo uviđamo nove i efikasnije metode i elemente, do kojih dolazimo uz pomoć intuicije i imaginacije, i koje implementiramo u celokupan proces. Tako usavršavamo svoju veštinu i efikasnost. Mi sami dobijamo na kvalitetu i samopouzdanju, a ono što ostvarimo privlači pažnju drugih i ne može da prođe nezapaženo, jer svaki naš kreativni čin koji izvedemo uz pomoć povezane simbolike Marsa i Neptuna u međusobnoj saradnji stvara dela sa duhom koja nadahnjuju i inspirišu druge ljude, druge stvaraoce.