Medicinska astrologija

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/medicinska-cover.jpg

Medicinska astrologija se bavi proučavanjem zdravlja klijenta, slabostima tela, izazivačima bolesti i toka bolesti, dok sa druge strane ukazuje na lekove i metode kojima se leče aktuelne bolesti, jača imunitet organizma i ukazuje na preventivne mere koje je poželjno preduzimati. Astrolog koji se bavi medicinskom astrologijom potrebno je da ima i medicinsko znanje, tačnije završen medicinski fakultet i lekarsku licencu. Ako nije stručan u tom pogledu, može da ukazuje samo na potencijalne slabosti ali nije moralno korektno da daje klijentu remedijalne mere. Većinom se tradicionalna medicinska astrologija bavi lečenjem lekovitim biljkama.

NARUČI