Merkur konjunkcija Pluton

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-konjunkcija-pluton-cover.jpg

Merkur u astrološkoj simbolici predstavlja logički um, način razmišljanja, komunikacije i razmene informacija, kao i kretanje. Pluton u astrološkoj simbolici predstavlja načelo promene, transformaciju iz jednog oblika u drugi i proces recikliranja. Merkur je planeta najbliža Suncu i predstavlja prvu po redu planetu u našem Sunčevom sistemu, dok je Pluton najdalji od Sunca i predstavlja devetu po redu planetu Sunčevog sistema. Ono po čemu su Merkur i Pluton slični i što ih razlikuje od ostalih planeta u Sunčevom sistemu je što obe imaju naglašeno eliptične putanje u odnosu na putanje drugih planeta. Druga stvar po kojoj su slični je to što su teško vidljivi. Najteže je videti Merkur jer je često u blizini Sunca zbog čega je šest puta godišnje pod Sunčevim zracima i spaljen, što ograničava mogućnost da se vidi. Kada je vidljiv kao jutarnja ili večernja zvezda, on može da bude na nebu maksimalno oko dva sata. Kada je vidljiv, Merkur je najčešće blizu horizonta, a tu svetlost prolazi kroz debele slojeve atmosfere koja ometa osmatranje. Što se Plutona tiče, zbog ogromne udaljenosti nije ga moguće videti na nebu, osim uz pomoć teleskopa, mada čak ni svemirski teleskop Habl nije u stanju da uoči na Plutonu jasne detalje. Plutonova orbita je nagnuta u odnosu na Ekliptiku mnogo više nego orbita planeta koje su bliže Suncu. To još više otežava viđenje Plutona uz pomoć optičkih pomagala. Ono što ove dve planete povezuje po mitološkom tumačenju je što su i Merkur (u grčkoj mitologiji Hermes) i Pluton (u grčkoj mitologiji Had) mogli po volji da ulaze i izlaze iz podzemnog sveta ili sveta gde su odlazile duše nakon smrti fizičkog tela. Had je u mitologiji poznat kao vladar podzemnog sveta, a Hermes kao onaj koji je ispraćao duše umrlih u podzemni svet. U astrološkoj simbolici sličnost između ove dve planete možemo videti na prvi pogled u njihovim simbolima. Simboli kod obe planete se sastoje od kombinacije jednokrakog krsta, kruga i polukruga gde krst označava telesnost ili materiju, krug svesnost ili duh, dok polukrug označava emotivnost ili dušu. Kod simbola Mekura u podnožju imamo krst, u sredini krug i na vrhu polukrug, dok kod Plutona imamo u podnožju krst, u sredini polukrug i na vrhu krug. To označava da na početku našeg razvojnog puta nama upravlja onaj deo koji je na vrhu, a to je u slučaju Merkura koji je najbliži Suncu i označava početak upravo duša ili naša emotivnost, pa dobijamo simboliku takozvanog reaktivnog uma koji uvek biva nadvladan poplavom emocija koje dolaze iz našeg podsvesnog dela. Na kraju našeg evolutivnog puta simbolizovanog Plutonom, svesni deo ili naš duh preuzima primat i postajemo potpuno svesna bića. Kada govorimo o konjunkciji kao jednoj vrsti odnosa između planeta u astrološkoj simbolici, imamo slučaj kada se dve ili više planeta nađu na istom stepenu istog astrološkog znaka, gde one stapaju svoja značenja u novo, jedinstveno i kvalitetno drugačije značenje. Zapravo konjunkcija simbolizuje čin začeća ili stvaranja semene forme koja odatle počinje da razvija svoje značenje koje je primila od svojih tvoraca, u ovom slučaju od Merkura i Plutona.

Spajanje značenja Merkura u konjunkciji sa Plutonom simbolizuje razvoj logosa, dovođenje u svesno stanje onoga što je pre toga bilo ispod praga budne svesti kroz transformaciju našeg emotivnog i misaonog dela ličnosti. Ukazuje na proces prosvećenja i osvešćenja koje daje novi kvalitet koji je potreban za prelazak praga između jedne realnosti u drugu i boljeg razumevanja funkcionisanja nivoa manifestovane materije i onoga što je potencijal iz nemanifestovanog. U semenoj formi se ovde nalazi svesnost o neophodnosti transformacije u svrhu skladnog, prirodnog i neometanog razvoja i napretka. Ovde se spajaju svesna namera i nesvesni impulsi. Merkur simboliše ono što se nalazi iznad praga budne svesti, ono čega smo svesni i što možemo da jasno sagledamo i kontrolišemo. Pluton predstavlja najdublje impulse iz našeg nesvesnog, što je dublji nivo od podsvesnog i to su one sile i energije nad kojima nemamo nikakvu kontrolu, koje ne možemo čak ni da sagledamo u dovoljnoj meri da bismo se približili njihovom razumevanju, a koje deluju svakako same po sebi i ne možemo da ih kontrolišemo ni na koji način. Kroz ovu konjunkciju dolazimo u kontakt sa najdubljim delom sebe, sa onim što se nalazi u osnovi naše genetike, bar do onog nivoa do koga u ovom trenutku naše evolucije možemo da dosegnemo jednim delom naše budne svesti i da nešto novo otkrijemo, da se prisetimo onoga što se nalazi u osnovama onog što nas čini ljudskim bićima i da za jedan korak više napredujemo u spoznaji i razumevanju tog dela sebe. Da bismo u tome uspeli, potrebno je proći kroz proces sveobuhvatne transformacije gde svoje reakcije na ono što nam se dešava, a koje spadaju pod niši prag svesti uzdignemo na viši, budniji i svesniji prag i tako postignemo ravnotežu i integraciju sva tri dela sebe u jednu jedinstvenu celinu. To podrazumeva da svojim umom koji je simbolizovan Merkurom uspemo da prodremo do našeg praiskonskog bića koje simbolizuje Pluton, a koje je vrlo telesno, instinktivno i reaktivno i koje nas plaši jer predstavlja jednim delom istinsku opasnost za nas, ali drugim delom predstavlja i naš najjači kvalitet u slučaju da uspemo da ga osvestimo i uzdignemo na nivo budne svesti. Opasnost se nalazi u našem nepoznavanju tog dela sebe, a u tom delu se nalazi sve ono što ne želimo da vidimo kod sebe, što odbacujemo, a što je i pored toga sastavni deo nas samih. Sve ono što negiramo o sebi deluje kao bomba koja u svakom trenutku može da eksplodira i nanese veliku štetu u slučaju da njom nestručno rukujemo. Zbog toga je neophodno da se suočimo sa našim reaktivnim, emocionalnim delom koji u slučajevima opasnosti preuzima kontrolu nad svesnim i da ga nadvladamo tako što ćemo ostati potpuno svesni i prisutni u suočavanju sa svojim strahovima i senkama. Samo tako ćemo ih nadvladati i ako uspemo da ih nadvladamo onda ćemo uspeti i da taj deo sebe koji je prethodno bio odbačen ali u isto vreme sadržan u našem nesvesnom iznesemo na svetlost dana, osvestimo i spoznamo, što će doneti bolji kvalitet našem biću i pojačaće našu životnu energiju u velikoj meri. Sve ovo što sam tu opisao sadrži se u konjunkciji Merkura sa Plutonom kao jedan potencijal koji iz te forme počinje da se razvija. Da li će se razviti i kako reći će nam dalji aspekti između Merkura i Plutona sve do opozicije. Za sada ovo imamo ovde samo kao potencijal, tj. semenu formu.

Osobe koje imaju konjunkciju Merkura i Plutona u svom natalnom horoskopu poseduju jak intelektualni potencijal, prodorne su u svemu i imamu vrlo oštar um. U stanju su da svaku osobu i situaciju u kojoj se nađu jasno procene, zbog čega mogu da budu dobri psiholozi, psihoterapeuti kao i stručnjaci za psihološke profile ličnosti. Naučnog su uma, pa mogu da se bave oblastima kao što su nuklearna ili kvantna fizika, a imaju i talenta za medicinu pa mogu da budu i dobri hirurzi, posebno kada je reč o mikrohirurgiji. Izuzetno su prilagodljive u odnosu na razne životne situacije u kojima mogu da se nađu, a život im je ispunjen nizom promena. Njima ne odgovara statično stanje i stalno im je potrebno da nešto i u sebi samima menjaju i u svom okruženju. Ne umeju da se skrase i neprestano su u pokretu. Često su hiperaktivne prirode. Rečite su i obično oštrog jezika. Uglavnom su vrlo iskreni i direktni u komunikaciji i nemaju dlake na jeziku. Individualisti su po prirodi i često se ne uklapaju u prosek.