Merkur kvadrat Saturn

10/11/2021by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-kvadrat-saturn-00.jpg

Merkur u astrološkoj simbolici predstavlja naš način razmišljanja, komunikacije i razmene informacija. Takođe predstavlja i naš način kretanja u okolini u kojoj živimo i naše odnose sa osobama iz našeg neposrednog okruženja. Saturn simbolizuje materijalnu formu, ograničenje, sve što traje u određenom intervalu vremena, princip gravitacije i ravnoteže, kao i samo vreme. Kvadrat predstavlja raskrsnicu na kojoj se ukrštaju tj. susreću dve simbolike koje idu istom brzinom u različitim smerovima. Kada se susretnu na raskrsnici, ni jedna ne želi da onoj drugoj ustupi pravo prvenstva, što stvara koncentrat ogromne potencijalne energije koja u statičnom stanju preti da izazove sudar ili sukob dve simbolike.

U slučaju kvadrata Merkura sa Saturnom misao nailazi na ograničenje. Merkur je brz, nesputan, voli da se kreće i da stalno menja smer svog kretanja. Način komunikacije Merkura je raznovrsan, obuhvata razne teme i bavljenje detaljima. Merkur može da bude brbljiv, da se prebacuje sa teme na temu u svojoj komunikaciji i da se bavi svakakvim detaljima, važnim i nevažnim. S druge strane, Saturn je jasno usmeren, kreće se mnogo sporije u odnosu na Merkur i ne voli da skreće da smera koji je jednom sebi zadao. Ne voli da se bavi detaljima već uglavnom ima u vidu prioritete, jezgrovit je u komunikaciji i više generalizuje nego što objašnjava. U aspektu kvadrata Saturn ograničava Merkurovu potrebu za raznovrsnošću i vrludanjem tako što ga navodi da bude jasno usmeren i posvećen prioritetnoj temi. Merkur to doživljava kao nepotreban pritisak na svoju suštinsku prirodu i pruža otpor. Ipak, ne može da se istrgne iz Saturnovog stiska, jer ga ovaj usporava, pa Merkur ima osećaj kao da na sebi nosi veliki teret usled čega nema dovoljnu slobodu i brzinu kretanja. To dovodi do stvaranja tzv. teških misli. Merkur se oseća opterećeno i počinju da ga more razne brige i crne misli. Saturnova boja je crna, što dovodi do ometanja Merkurove bistrine razmišljanja. Osim toga Saturn sibolizuje pravila i zakonitosti, a u Merkurovoj prirodi nije da sledi pravila, već on voli da izvrdava i hvata krivine kada je reč o pravilima. Zbog toga se Merkur u kvadratu sa Saturnom oseća kao dete koje je naterano da mirno sedi u stolici i obavlja jasno određen zadatak po jasno utvrđenim pravilima. Merkur takvo nešto jednostavno ne podnosi i veoma mu je teško u ovoj situaciji. Njegova pažnja koja po prirodi radoznalo luta na sve strane, sada je usmerena samo na jedno – na traženje načina kako da se izvuče iz ove nezgodne situacije. Saturn je zaklonio svojom veličinom i prstenovima koje Merkur doživljava kao okove koji ga sputavaju kompletan vidik, pa Merkurova pažnja nema na šta da odluta. Sve oko njega je jednolično i sivo, što samo pojačava nelagodnost i stvaranje teških misli. Opterećen Saturnom, Merkur počinje da razmišlja u negativnom smeru i neprestano je zabrinut da se može nešto loše desiti, jer je i ova situacija u kojoj se nalazi dovoljno loša. To dovodi do toga da na taj način i privlači sebi nepoželjne situacije i teška iskustva u životu. On ne može jasno da razmišlja jer ga Saturn zamara, pa ovo simbolizuje umoran um koji nije sposoban da se koncentriše na ono čime se bavi. Zapravo je prilično umanjene pažnje i dekoncentrisan, izbačen iz ravnoteže. Umesto da brzo donosi zaključke, on razmišlja sporo, odugovlači sa donošenjem odluka, nema dovoljno sigurnosti i pouzdanja u sopstvenu moć dedukcije. Stalno je zabrinut i previše pažnje posvećuje ograničenjima, pa je samim tim i njegov rečnik oskudan, a ton glasa pun nekog straha i već pomenute nesigurnosti. Sklon je da se žali na sve moguće okolnosti koje ga ograničavaju i opterećuju, pa ovaj aspekt u natalnom horoskopu imaju osobe koje se neprestano žale na životne teškoće ali ništa ne čine da bi ih rešile. Ovaj aspekt ometa snalaženje u logičkim operacijama uma, pa su ove osobe slabe u matematici i računanju.

Saturn je isto tako u nezgodnoj situaciji po njega samog jer Merkur ometa njegovu potrebu da sledi zakonitosti i da bude precizan i tačan tako što ga svojim vrludanjem navodi da skreće sa ustaljenog smera, da ubrzava više nego što je to za njega uobičajeno, da obraća pažnju na sitnice. Sve to ne odgovara Saturnovoj prirodi, pa počinje da se oseća kao da ga nešto žulja, svrbi. Ne može da postupa potpuno po pravilima, ne može da se bavi prioritetima kada ga ometaju svakakve sitnice na kojima Merkur neprestano insistira. I tako Saturn neminovno počinje da se bavi za njega nepotrebnim sitnicama i svoju pažnju usmerava na ono što je manje važno od stvarnog cilja, pa to opet dovodi do stvaranja briga i strahova. To dovodi i do prekomernog broja misaonih procesa, pa osobe koje imaju kvadrat Merkura sa Saturnom u natalnom horoskopu često izgube iz vida prioritete i glavni cilj ka kome streme, jer postanu zatrpani razmišljanjima o svakojakim, često manje važnim mogućnostima. Svaku od niza tih mogućnosti odmeravaju i stalno smišljaju nove i nove prepreke, tražeći način da kompletan proces odrade sasvim neometano, što je u prirodi nemoguće. Ovaj primer nam pokazuje kako se mi ljudi zaglavljujemo u brigama i strahovima i kako ih sami kreiramo. Kada počnemo više pažnje da obraćamo detaljima gubeći iz vida primarni cilj, naš proces razmišljanja, analiziranja i sposobnost donošenja ispravnih zaključaka postaje preopterećen suvišnim radnjama, što opet na kraju dovodi do usporenog razmišljanja, nesigurnosti, remećenja i umanjenosti koncentracije.

Sudar Merkura i Saturna na raskrsnici dovodi do štetnih posledica. Šta je potrebno da učinimo da bismo ovo prevazišli i ublažili? Kvadrat je aspekt koji će dovesti do stvaranja nepoželjnih posledica prilikom susreta planetarnih simbolika ukoliko ga doživljavamo na linearnom nivou. To znači da ako se putanje simbolika ukrštaju u pravoj liniji, sudar je neizbežan. Umesto toga, potrebno je da postanemo svesni da se sve u univerzumu kreće po principu spirale. Ljudi su već odavno izumeli saobraćajne petlje na putevima koje omogućuju neometano odvijanje saobraćaja. U tom slučaju se simbolike susreću na raskrsnici, ali na različitim nivoima i tako se mimoilaze bez sudaranja i u mogućnosti su da jedna drugoj prenesu svoja značenja i jedna drugu poboljšaju i oplemene. U ovom slučaju će Merkur naučiti od Saturna da bude jasnije usmeren i da ograniči svoju prekomernu zaokupljenost detaljima i sitnicama, da u razumnoj meri skreće sa puta i hvata krivine, da ne juri prebrzo već da postane svetan potrebe za ograničenjem brzine. Na taj način će početi jasnije da razmišlja. S druge strane će Saturn od Merkura da nauči da bude opušteniji, umesto što je prekomerno krut. Naučiće da je potrebno da obraća povremeno pažnju i na sitnice, umesto da sve generalizuje, da je potrebno ponekad skrenuti sa unapred utvrđenog puta i da je promena brzine neophodna kako bi se putovanje učinilo prijatnijim, zanimljivijim i naprednijim. Tako će i Saturn da oplemeni svoju prirodu. Pri tome ni jedan od njih dvojice neće izgubiti ništa od svoje suštinske prirode, već će biti u mogućnosti da je nadopune i usavrše.