Merkur opozicija Mars

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-mars-cover.jpg

Merkur u svojoj simbolici oslikava nečiji način razmišljanja, zaključivanja, planiranja i organizacije, način komunikacije, primanja i prenošenja informacija, kao i način kretanja u simbolici saobraćaja. Mars simbolizuje pokretačku i probojnu energiju, usmerenost ka cilju, snagu, borbenost i takmičarski duh. Opozicija je aspekt gde su simbolike dve planete na suprotnim stranama, u konfrontaciji jedna sa drugom, gde svaka zastupa svoje principe i svaka vuče na svoju stranu. To možemo zamisliti kao dva čoveka koja drže konopac i svako vuče na svoju stranu. Situacija u kojoj se lako ispada iz ravnoteže. Jedna osoba je uvek jača i može da situaciju okrene u svoju korist na štetu druge, a to je po kosmičkim principima narušavanje ravnoteže. Suština opozicije je upravo u održavanju ravnoteže. Simbolike na suprotnim krajevima moraju uspostaviti međusobnu ravnotežu, a ona je vrlo osetljiva i teško održiva u potpunom balansu. Kada se Merkur i Mars nađu u opoziciji dobijamo situaciju kada je Merkur došao u situaciju da je uz pomoć snage Marsa dostigao stanje u kome više ne mora da zavisi od Marsa i može da deluje nezavisno. Pa ipak, oni su i dalje u međusobnoj interakciji. Kako bi simbolika njihovih udruženih energija mogla da se konstruktivno manifestuje i doprinese razvoju i napretku, Merkur i Mars moraju da budu u međusobnoj ravnoteži. Zbog toga što je teško održavati ravnotežu, posebno u slučaju ove dve planete koje su po prirodi brzoplete i nestrpljive – Merkur na rečima, a Mars u preduzimanju akcija, one će pokušavati da jedna drugoj nametnu svoj princip. Merkur će nastojati da nadmudri Marsa, a Mars će nastojati da nadjača Merkura. Merkur će to činiti zauzimajući stav: “Um caruje – snaga klade valja”, dok će Mars zauzeti stav: “Sila boga ne bira”. Obe planete će činiti sve kako bi uspostavile dominaciju nad onom drugom, čime će remetiti međusobnu ravnotežu. Pri tome neće biti svesne da će svaki put kad jedna nadjača onu drugu, obe simbolike pretrpeti gubitak, umesto da budu na dobitku. Merkur će koristiti svoje znanje kako bi osujetio akcije Marsa, dok će Mars koristiti svoju snagu kako bi osujetio Merkurovo znanje. Merkur će morati da bude sve mudriji kako bi uspeo da parira Marsu, dok će Mars morati da bude sve jači kako bi mogao da parira Merkuru. To će samo naizgled koristiti obojici, jer bez obzira što će Merkur biti mudriji, a Mars jači, oni će svoju mudrost i snagu koristiti destruktivno, iscrpljujući jedan drugog i narušavajući sveopštu ravnotežu, u čemu će se svo njihovo znanje i snaga pokazati besmisleno i beskorisno. Merkur neće umeti da upotrebi snagu da bi osnažio svoje znanje, dok Mars neće moći da upotrebi znanje kako bi mudro izvodio svoje akcije.

Osobe koje imaju opoziciju Merkura i Marsa u natalnom horoskopu su u raskoraku između svojih impulsivnih potreba za akcijom i potrebe da ono što čine planiraju, organizuju i dogovaraju u saradnji sa drugima. Zbog toga će često da deluju ekstremno. Ili će preduzimati akcije brzopleto, bez ikakvog plana i organizacije, bez dovora i saradnje sa drugima i bez najave, samovoljno ili će samo pričati drugima o svojim planovima, dogovarati se u nedogled, bez da ikako stupe u akciju i učine ono o čemu pričaju. Njima je teško da svoje misli, planove, dogovore, uklope u ono što konkretno čine, kao i da svoja dela povežu sa svojim razmišljanjima i rečima. Oni će nešto učiniti brzopleto i impulsivno, a kada ih nakon toga neko upita: “Zašto si to učinio na taj način?”, oni će odgovoriti: “Ne znam” i zaista im neće biti jasno zašto su postupili onako kako su postupili. Takođe, ako im se postavi pitanje zašto nisu uradili ono što su planirali ili dogovorili, oni će imati utisak da to jednostavno nisu mogli zbog nedostatka snage ili mogućnosti. Ovo čini ove osobe teškim za bilo kakav oblik odnosa ili saradnje, jer one imaju urođenu potrebu za konfrontacijom i kad god se nađu pred nekim ko želi da se sa njima nešto dogovori, imaće potrebu da mu se suprotstavljaju pokazujući svoju snagu i da umesto zajedničkog dogovora, dođu do rešenja upotrebom sile. S druge strane, kada neko prema njima iskazuje silu, imaće jaku potrebu da mu se suprotstave znanjem i da ga nadmudre. U njima se stalno odvija unutrašnji sukob koji ih čini neodlučnim da li u situaciji u kojoj se nađu da upotrebe znanje ili snagu. Kad god postoji neravnoteža u slučaju opozicije, osoba će delovati u stanju isključivosti “ili-ili”. U ovom slučaju će to biti – ili sam pametan ili sam snažan.

Kako opozicija zahteva upostavljanje i održavanje ravnoteže, potrebno je da Merkur prihvati Marsovu snagu kako bi osnažio svoje znanje, a Mars da prihvati Merkurovo znanje kako bi mudro izvodio svoje akcije. Ako osoba koja ima ovu opoziciju u svom horoskopu nauči kako da održava ravnotežu između svojih kvaliteta znanja i snage, biće uvek u prednosti jer će umeti da uspostavlja i održava kvalitetne odnose i saradnju sa drugima kroz međusobnu interakciju ovih simbolika. Osobama koje poseduju snagu dopuštaće da je osnaže, a ona će njima zauzvrat da pomogne da bolje osmisle svoje akcije. Tako će simbolika ovog aspekta biti kvalitetno upotrebljena.