Merkur sekstil Venera

18/04/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-sekstil-venera-zahvalnost-cover.jpg

Merkur predstavlja naš način razmišljanja i komunikacije, našu logiku i analitiku, potrebu za kretanjem, saobraćaj i razmenu informacija. Venera predstavlja našu čulnost, sposobnost da svojim fizičkim čulima opažamo i primamo podražaje iz unutrašnje i spoljne sredine. Predstavlja naš smisao za sklad i lepotu i našu sposobnost da izgrađujemo i održavamo međusobne odnose.

Kada se nađu u aspektu sekstila Merkur i Venera se podržavaju i pomažu. Merkur prenosi Veneri svoju sposobnost razumevanja informacija i poboljšava njenu čulnost, dok Venera Merkuru pomaže da primi više čulnih informacija koje može da obradi i bolje shvati. To u praksi omogućuje da nam bude jasnija situacija u kojoj se nalazimo, da se adekvatnije postavimo u datoj situaciji i da ostvarujemo skladniju i funkcionalniju međusobnu interakciju. Ovaj sesktil najviše pospešuje komunikaciju u svim vidovima, a najefikasniji je kada je potrebno preneti neku poruku ili ideju univerzalnim jezikom. Pa tako imamo sve one reklame koje vidimo u medijima gde reči prate slike, čime se vrlo efikasno predstavljaju raznovrsne informacije. Bez obzira da li ćete uzeti u ruke novine ili časopis, uključiti televizor ili učitati neku web stranicu na internetu, uvek će vam pažnju privući neka lepa slika koja će vas navesti da obratite pažnju na poruku koju nosi u kombinaciji sa rečima. Upravo zbog kombinacije reči i slika pročitaćete ili saslušati informaciju koja je predstavljena upravo ovim aspektom, sekstilom Merkura i Venere, gde su reči podržane slikom i gde su slike podržane rečima. Na vas će uvek ostaviti jak utisak skladna i adekvatna saradnja simbolike ove dve planete, jer kada su reči lepo napisane ili izgovorene i kada su uz to i propraćene lepom i privlačnom ilustracijom, lako ćete ih zapamtiti, čak će učiniti i da se osećate bolje, vedrije, opuštenije. Uticaće pozitivno ne samo na vaš intelekt nego i na raspoloženje. I ne samo to – odmah ćete poželeti da to što ste negde pročitali ili čuli i videli nekom prepričate ili preporučite. Bez obzira da li se radi o nekom članku, vesti ili reklami, na vas će to ostaviti pozitivan utisak i poželećete da to zapamtite, usvojite informaciju ili čak da nešto više saznate o tome, da budete bolje informisani, obavešteni.

Svi znamo koliko lepa reč može ostaviti pozitivan utisak na nas. Prema tome, sekstil Merkura i Venere simbolizuje i svaku reč izgovorenu lepim glasom ili prijatnim tonom, što svakome prija. Isto tako, ovo se odnosi i na pisane reči koje su skladno sročene, tako da čitajući ih možemo odmah stvoriti i sliku u našem umu. Posebno ako su pisane lepim rukopisom ili nekom vrstom slova koja deluju našem oku opuštajuće. Slova Venerinog tipa su ona koja su  zaobljena, bez oštrih ivica. Mi uvek stvaramo slike u našem umu kada slušamo nečije reči ili kada čitamo neku vrstu teksta. Isto tako, kada nešto izgovaramo, pričamo ili pišemo o nečemu vidimo slike toga u našem umu. Sekstil Merkura i Venere samim tim simbolizuje pretvaranje reči u slike i pretvaranje slika u reči. Kada govorimo o nečemu što je za nas prijatno iskustvo, mi pričamo prijatnim tonom čime na osobe koje nas slušaju delujemo pozitivno, što je opet u simbolici ovog sekstila.

Zbog toga ćete ovaj planetarni aspekt najbolje moći iskoristiti upravo kroz otvorene i prijateljske razgovore sa drugima o raznim temama koje će biti korisne i za vas i za vaše sagovornike. To su uvek oni razgovori posle kojih se osećate bolje, koji deluju podsticajno na vas, koji vas inspirišu. Poput razgovora dvoje vrlo bliskih prijatelja, jer su Merkur i Venera vrlo bliski jedno drugome, samim tim što mogu biti međusobno samo u konjunkciji i sekstilu. Nikada nisu mnogo udaljeni jedno od drugog, pa tako ne mogu praviti aspekt kvadrata i biti u bilo kakvom međusobnom sukobu. Jedno drugome su uvek od pomoći i na usluzi. Ono na šta je važno da obratite pažnju kod sekstila Merkura sa Venerom je polaritet znakova u kojima prave sekstil. Poznato je da sekstil spaja znakove istog polariteta. Prema tome, kada se ovaj sekstil nalazi u znacima aktivnog polariteta, onda je potrebno da i vi budete aktivni u komunikaciji, tj. da što više inicirate razgovore, da jedni drugima prenosite informacije, ali isto tako i da vašu komunikaciju prate skladni pokreti i gestikulacija. Takođe je potrebno da se nešto više krećete u vašem neposrednom okruženju kada ovaj sesktil pada u znakove aktivnog polariteta. Pri tome obratite pažnju i na to da se osećate udobno, bez obzira da li se po okolini krećete peške ili autom. Kada sekstil Merkura i Venere povezuje znakove pasivnog polariteta, onda je potrebno da budete pažljivi slušaoci i mnogo više da primate informacije nego da ih prenosite. U tom slučaju prepustite da drugima da iniciraju razgovor, a vi pažljivo saslušajte svoje sagovornike, bez obzira da li se radi o nekom vama bliskom ili možda samo običnom prolazniku na ulici koji ima nameru da vas obavesti o nečemu. U ovom slučaju je važno da ne upadate u reč osobi koja vam nešto govori i da je ne prekidate, već da primite ono što želi da vam kaže. Tako ćete imati najviše koristi od ovog aspekta.