Merkur trigon Jupiter

23/07/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mercury-trine-jupiter-00.jpg

Trigon je aspekt kreacije, trenutak kada osoba dobija podršku prirode da usmeri svoje kreativne sposobnosti ka ubrzanom razvoju kroz upotrebu onoga što je do tada usvojila i naučila. Kroz upuštanje u kreativne poduhvate čovek se približava zrelosti i preuzimanju odgovornosti za sebe, čime ostvaruje nezavisnost i samostalnost, nakon čega nastavlja da bude kreativan i da stvara nešto što će mu omogućiti da ostvari sebe i svoju svrhu na najbolji mogući način i time postigne vrhunac u svom životu. Merkur simbolizuje učenje osnovnih pojmova, znanje, intelekt, način na koji neko razmišlja i komunicira. Simbolizuje i kako se neko ponaša kao učesnik u saobraćaju. Jupiter simbolizuje više sfere uma, putovanja na duže relacije, razumevanje onoga što je naučeno. Trigon Merkura i Jupitera predstavlja prenošenje simbolike Jupitera koja odražava razumevanje naučenog na Merkurovu simboliku koja je sama po sebi potreba za saznanjem i učenjem. Na taj način ono postaje znanje koje više ne ostaje na nivou prepoznavanja. Osnovno znanje koje predstavlja Merkur služi klasifikovanju i razlikovanju objekata. Merkur je nosilac informacija koje nam pomažu da u svojoj svesti određeni objekat pripojimo grupi sličnih objekata, kao i da ga po njegovim karakteristima razlikujemo od objekata pripadaju nekoj drugoj grupi objekata. Informacija koju simbolizuje Merkur nam daje znanje o objektu ali to ne znači da razumemo njegovu svrhu. To je kao kada bismo naučili da izgovaramo neke reči na stranom jeziku, pa čak i da ih čitamo i pišemo, ali da nemamo razumevanje šta one znače. Jupiter nam omogućuje to razumevanje. U slučaju trigona, Jupiter podstiče Merkur da proširuje svoj informativni opseg i da postane sposoban da sadrži veći broj informacija čije značenje može u potpunosti da razume. Ovo je aspekt studijskog i enciklopedijskog znanja koje neće ostati samo na tom nivou, nego će biti upotrebljeno u kreativne svrhe. Jupiter širi Merkurovu urođenu radoznalost, pa će ovaj imati potrebu da proširi opseg mogućnosti u korišćenju znanja i informacija koje poseduje. To se može ispoljiti kroz veštinu pisanja knjiga i naučnih radova. Takođe, Merkur će pod uticajem Jupitera u ovom slučaju istraživati nove metode primanja, prenošenja i proširenja znanja i informacija, pa će početi da primenjuje nove naučne metodologije koje će ga dovesti do novih otkrića na poljima koja ga zanimaju i koja proučava. Merkur ovako oslikava učenika koji je na dobrom putu da prevaziđe svog učitelja.

Osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Merkur u trigonu sa Jupiterom dolaze do lakog i brzog razumevanja onog što nauče, što im omogućuje da upotrebe ono što su naučile u kreativne svrhe. Kada to spoznaju, one započinju da razmišljaju o planovima pomoću kojih će poboljšati nešto u svom svakodnevnom životu i sprovode ih u delo, testirajući njihovu ispravnost. Ove osobe poseduju urođeni potencijal da završe visoko obrazovanje, čak i da se u životu bave zanimanjem koje je povezano sa visokom obrazovanjem, prosvetom ili nekim vidom prenošenja znanja. Oni sa lakoćom polažu ispite i uspešni su učenici i i studenti. Privlače ih putovanja koja im pomažu da prošire svoje horizonte, svoje znanje i kontakte sa drugima. Zbog potrebe za intelektualnim usavršavanjem i studijskim učenjem i radom, ove osobe će biti često u pokretu i na putu. Kod njih je izražen talenat za lako učenje stranih jezika. Kreativni su u pisanju naučnih radova i publikacija, pa mogu uspešno da se bave i izdavačkom delatnošću. Oni poseduju enciklopedijsko znanje koje umeju u svakom trenutku konstruktivno da iskoriste i da efikasno rešavaju probleme i izazove sa kojima se suočavaju u životu. Oni mogu biti odlični filozofi, a može i da ih privlače duhovne oblasti, kao što je religija. Sa ovim aspektom, oni će religiji prilaziti više sa intelektualne strane, nego što će biti istinski vernici. Ako se u životu budu bavili religijskim oblastima, onda će pre biti veroučitelji ili teoretičari religije. U svojoj oblasti biće vrsni stručnjaci, sposobni da svoje znanje prenose svojim kolegama, ali mladim naraštajima.