Merkur trigon Uran

20/12/2021by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-trigon-uran-prenos-misli-cover.jpg

Merkur u astrologiji simbolizuje naš način razmišljanja, procese koji se odvijaju u logičkom i analizičkom delu našeg uma, način na koji komuniciramo i razmenjujemo informacije, način na koji učimo i usvajamo osnovne pojmove onoga što hoćemo da naučimo, a predstavlja i našu potrebu za kretanjem. Uran simbolizuje ideje, početak nečeg potpuno novog što se odvija najpre na nivou svesti. On u osnovi predstavlja originalnost, odnosi se na naše životne potrebe i želje, a predstavlja i grupe, organizacije, prijatelje i saradnike. Aspekt trigona označava nešto što nam je u potpunosti dostupno i što samo trebamo da iskoristimo na adekvatan način. Omogućuje nam da nešto činimo lako, nenaporno i potpuno funkcionalno.

Kada se u trigonu nađu Merkur i Uran, ovaj aspekt povezuje misao sa idejom. Impuls koji se javi u nama u vidu neke ideje spaja se sa procesom koji se odvija u našem umu, a koji zovemo razradom te ideje. To činimo tako što se organizujemo ka tome da tu ideju ostvarimo u praksi, a to činimo kroz analiziranje činjeničnog stanja i planiranje redosleda naših akcija. Mi uz pomoć ovog aspekta lako povezujemo nešto što vidimo samo na trenutak sa razumevanjem toga što smo videli, a to je odlika brzog i hitrog uma. Prosečan čovek u svojoj memoriji vrlo kratko zadržava sve ono što je povezano sa kratkoročnim pamćenjem i najveći deo onoga što u okviru nekog svakodnevnog događaja vidi, čuje, oseti, okusi ili omiriše vrlo brzo zaboravlja. Trigon Merkura sa Uranom upravo to omogućuje, da mi lakše i brže povezujemo pojmove i gradimo jednu širu sliku u svojoj svesti uz pomoć koje nalazimo najbrže i najlakše puteve za dolazak do cilja. Ovaj aspekt nam omogućuje da velikom brzinom obradimo svaku informaciju koju naš analitički um primi, ali za razliku od kvadrata gde se to odvija prebrzo da bismo uspeli da razumemo funkciju informacije, u ovom slučaju naš um informaciju obrađuje tako da nam bude potpuno razumljiva sa svih strana sa kojih je razmatramo. Naš um lako povezuje u celinu niz informacija koje nam iz različitih uglova pristižu o određenom objektu, određenoj temi, o nekom problemu koji od nas zahteva da ga rešimo. To deluje poput niza međusobno povezanih primoredajnika kroz koji neometano protiču talasi koji prenose informacije do centralnog procesora gde se one opet neometano obrađuju i dobijamo jednu širu sliku. Na taj način funkcionišu naše nervne ćelije. Svaki naš neuron tj. nervnu ćeliju možemo zamisliti u simbolici Merkura. Mozak prima poruke od čulnih organa – očiju, ušiju, nosa, jezika i kože, kao i od niza receptora u mišićima i senzorima temperature krvi. Oni se ponašaju poput uređaja za unos informacija u komjuter. Ove informacije putuju do specijalnih prijemnika, odnosno senzora, smeštenih u hemisferama mozga. Poruke, koje šalju nervi, su poznate kao impulsi. Oni u mnogome podsećaju na električne signale u strujnim kolima u okviru kompjutera. Svaki neuron je slabo naelektrisan, čak i onda kada se ne koristi i to zahvaljujući naelektrisanim hemijskim supstancama u ćeliji i oko nje. Kroz nervni sistem i nerve informacije putuju u vidu talasa ili impulsa koje možemo zamisliti u simbolici Urana. Naše nervne ćelije su međusobno povezane i čine jednu veliku mrežu koju možemo uporediti sa internetom, ali se one zapravo međusobno ne dodiruju nego se između njih nalazi prazan prostor. Taj prazan prostor naziva se sinapsa i kroz te šupljine poruke se prenose pomoću hemikalija koje se zovu nervne prenosne supstance ili neurotransmiteri. Kada signal stigne do kraka (aksona) na kraju nervne ćelije, može, u nekim okolnostima, da preskoči preko sinapse do dendrita susednog neurona i tako nastavi svoju putanju. Aspekt trigona između Merkura i Urana pospešuje brz i kvalitetan prenos informacija i pojačava rast nervnih veza. To nam omogućuje da lako primećujemo promene u prirodi, u nama samima i svemu što nas okružuje i da na osnovu prikupljenih podataka donosimo ispravna rešenja, ispravno i spremno reagujemo, unosimo inovacije u naše reakcije, nalazimo originalne načine za ostvarivanje ciljeva i na taj način unapređujemo i efikasno koristimo naš način razmišljanja, organizacije i planiranja, kao i naš način iskorištavanja informacija, njihovog prijema i prenosa, što podrazumeva bolju i skladniju komunikaciju sa drugima.

Osobe koje imaju ovaj aspekt u svom natalnom horoskopu su briljantne, poseduju crtu genijalnosti, sposobne su da prilikom rešavanja nekog problema, izvođenja zaključka ili traganju za načinom efikasnijeg ostvarivanja nekog cilja primete neke sitne detalje koje većini drugih ljudi promaknu i da uz pomoć tih detalja iskonstruišu originalne i efikasne zaključke, ideje i praktična rešenja. Ove osobe su inovativnog, pronalazačkog duha. Uspešne su u oblastima fizike, elektronike, informatike i računarstva. Takođe su uspešni kompjuterski programeri, a mogu biti i dobri poznavaoci astrološke veštine. Imaju smisao za organizovanje timova i grupa ljudi u oblastima komunikacionih veština. Snalažljive su u saobraćaju, lako se orijentišu i nalaze načina da brže od većine ljudi stignu na neko odredište. Često uviđaju prilike u svom životu i koriste ih za ostvarivanje željenog uspeha u brojnim oblastima svog života.

Kada se ovaj aspekt dešava u tranzitima, direkcijama ili progresijama, pogodan je za sve što zahteva efikasnost uma, sposobnost ispravnog zapažanja i zaključivanja. Olakšava nam da razumemo svoje potrebe i želje i motiviše nas da pronađemo najbolji način za njihovo ostvarenje. Pogodan je za razradu ideja i kreativnih procesa, jer nam se posredstvom trigona Merkura sa Uranom dešavaju bljeskovi raznoraznih ideja u svesti od kojih nam se mnoge čine nelogičnim za nešto o čemu upravo razmišljamo, ali nešto kasnije obično uviđamo da baš ono što nam je na prvi pogled delovalo nebitno, zapravo ključna ideja ili zamisao za rešenje nekog problema ili ostvarenje važnog cilja.