Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Merkur u Jarcu – Astrosymbolica
 

Merkur u Jarcu

06/12/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-u-jarcu-cover.jpg

Merkur u astrološkoj simbolici predstavlja logički um, način razmišljanja i komunikaciju, razmenu informacija, saobraćaj i informacije o smeru putovanja, u suštini predstavlja našu interakciju na mentalnom nivou. Znak Jarca u astrološkoj simbolici predstavlja dostizanje vrhunca, tj. maksimuma. Označava najvišu tačku, vrh, kao i sve što je dostiglo svoju krajnju upotrebnu formu i svoju stabilnost, sigurnost, što je odlika potpune materijalne forme koja u takvom stanju traje u određenom intervalu vremena. Znak Jarca pripada elementu zemlje, pa samim tim predstavlja i planinu i to planinu sa najvišim vrhom, kao i pasivnom kvalitetu, što možemo povezati sa elementom zemlje i samom planinom koja je nepomična. Ovu simboliku možemo ovde povezati i sa simbolikom Merkura koji vlada i egzaltira u znaku zemljane i pasivne Device, pa možemo zaključiti na osnovu toga da se Merkur oseća dobro u znaku Jarca zbog srodnih simbolika.

Većini ljudi je manje poznato da je Merkur, božanstvo iz starorimske mitologije po kome ova planeta nosi ime, preuzeto od starogrčkih mitova i da potiče od naziva grčkog boga trgovine, putovanja i glasnika između bogova i ljudi. U grčkoj mitologiji je ovo božanstvo bilo poznato pod imenom Hermes, što u izvornom značenju označava “onoga sa gomile kamenja”. To ime je Hermes dobio po gomilama kamenja koje su se nalazile na putevima, najčešće na raskrsnicama i služile su kao putokazi. Poređenje simbolike gomile kamenja sa planinom ukazuje nam na jedno od univerzalnih životnih pravila da ćemo stvoriti nešto sigurno i stabilno samo ako sve činimo korak po korak sledeći pravila. Da bismo stigli na vrh, potrebno je krenuti od podnožja. U materijalnom svetu znak Jarca simbolizuje naša životna dostignuća, što možemo uporediti sa gradnjom kuće koje se prave od materijala povezanih sa elementom zemlje, bez obzira da li je reč o kući od kamena, cigala ili betona. Svakako počinjemo gradnju od temelja koji su opet vezani za zemlju, pa nastavljamo tako što ugrađujemo kamen po kamen, ciglu po ciglu ili blok po blok. Uvek to radimo odozdo naviše. Na kraju postavljamo krov i tako završavamo izgradnju stigavši do najviše tačke gde dobijamo čvrstu i stabilnu građevinu. Prema tome Merkur u Jarcu predstavlja upravo sva naša vremenom nakupljena iskustva koja sada čine jedan složen, konkretan, opipljiv, čvrst i stabilan sistem našeg znanja. To ne mora da bude akademsko znanje, jer nisu sve osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Merkur u Jarcu akademski obrazovane. To može da bude i najčešće i jeste iskustveno znanje, koje nije stečeno učenjem iz knjiga ili pohađanjem specijalističkih škola već je dobijeno iz škole života, na osnovu životnih iskustava.

Merkur u Jarcu se uvek oslanja na konkretne činjenice koje se mogu jasno sagledati i dokazati prilikom donošenja bilo kakvog zaključka ili odluke. Njemu je potrebno da jasno definiše stvari i ne voli nikakve pretpostavke koje se nemaju stabilne temelje na kojima se zasnivaju. Takve će odbaciti kao nerelevantne. Ovde Merkur predstavlja čvrsto utemeljeno znanje koje se oslanja na tradiciju i genetsko nasleđe predaka. To je slučaj kada mlađi članovi porodice primaju znanje od starijih članova što je vrlo nalik na nekadašnje učenje kakvo je bilo u davnoj prošlosti kada su stari članovi plemena podučavali decu tradiciji i običajima ili nešto kasnije kada se znanje i porodična tradicija prenosila sa dede na unuka. Tako se i Merkur u Jarcu oslanja na sve ono što je izdržalo probu vremena i pokazalo se delotvornim i sigurnim od davne prošlosti sve do sadašnjeg vremena. Merkur sva ta znanja u znaku Jarca sažima u sistem pravila i zakonitosti na osnovu kojih ostvaruje ciljeve koji su čvrsti, trajni i stabilni i koji će da odolevaju zubu vremena i da traju još dugo nakon što njihov tvorac napusti ovaj svet. Početak Merkurovog ciklusa polazi od njegove semene forme u znaku Riba, a ulaskom u znak Jarca on je dostigao svoj maksimum znanja koja je uz put sakupio na svom razvojnom putu iskustava i koja sada može da implementira u sistem koji će dati dugotrajne vrednosti i korist ne samo njemu nego i generacijama koje dolaze nakon njega. Merkur u Jarcu predstavlja kamen na vrhu planine koji simbolizuje celokupno raspoloživo znanje i kapacitet za ne samo umne nego i genetske predispozicije za primanje i prenošenje znanja, kao što se sa vrha planine može sve jasno sagledati i spoznati. To je onaj vid znanja koji nam omogućuje da ga primenjujemo u svrhe materijalnog ostvarenja. Uz pomoć Merkura u Jarcu mi stičemo znanje o procesu materijalizacije, tj. saznajemo kako od sveta ideja koji je najrazređenija forma materije, putem ulaganja naše životne energije koja pripada vatrenoj simbolici i putem emocionalne energije koja pripada simbolici vode dođemo do konačne, čvrste i opipljive materijalne forme koja pripada najgušćem elementu – zemljanom i pasivnog polariteta, što jeste u simbolici znaka Jarca. Merkur ovde zaokružuje naše znanje rukovanja procesom materijalizacije. Kako vrh planine predstavlja samo jednu tačku, onda je osim već pomenutih, još jedna od simbolika Merkura u Jarcu fokusiranost na jednu tačku, što utiče na vrlo praktičnu primenu ovog tipa znanja jer kada je naša pažnja na nešto jasno i precizno usmerena, kada imamo dobar fokus, onda obrađujemo samo one informacije koje su za taj proces od vitalnog značaja, one koje su prioritetne, dok sve što je nevažno ili manje važno ostavljamo po strani i ne opterećujemo kapacitet naše umne obrade informacija bilo kakvim viškom informacija. Ipak, kako Merkur sam po sebi uvek označava više od jednog procesa u isto vreme, onda će ovde da bude reč o fokusiranosti na metode koje ćemo koristiti da bismo u potrebnom vremenskom roku ostvarili siguran i stabilan cilj. Merkur ovde neće težiti da za najkraće vreme dođe do cilja već će razmišljati dugoročno, pa će njegova pažnja biti usmerena na realno, prirodno vreme koje je potrebno da bi nešto moglo da se stvori ali i da se održi što duže u određenoj materijalnoj formi. Uvek će da vodi računa o potrebnom vremenu i neće žuriti jer zna da sve ima svoje vreme i da je svemu potrebno određeno vreme da bi sazrelo i postalo upotrebljivo, kao i da sve što je upotrebljivo ima svoj rok trajanja. To je još jedna od mudrosti koju nam Merkur u Jarcu prenosi.

Osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Merkur u Jarcu nasleđuju način razmišljanja nekog svog bližeg predaka predstavljenog Saturnom u njihovom horoskopu, a to je u većini slučajeva deda. Okrenute su tradiciji i lako prihvataju sve što je tradicionalno, provereno i što se po njihovom iskustvu pokazuje kao delotvorno u većini situacija. Znanje stiču učenjem od starijih osoba u porodici i u bližem okruženju koje im rado prenose svoje znanje, a najbolje uče na osnovu ličnog iskustva. Njihovu pažnju i interesovanje će privući samo one stvari od kojih mogu da imaju nekakvu opipljivu korist, što ne mora biti povezano sa novcem, mada u većini slučajeva jeste. Kada ih nešto zainteresuje, usmeriće svu svoju pažnju i koncentraciju da što više i što bolje saznaju sve o tome i pri tome su obično vrlo istrajni i strpljivi, što im pomaže da steknu temeljna znanja koja kasnije umeju vrlo efikasno da primenjuju i koja nikada ne zaboravljaju. Ono što je posebno karakteristično za ove osobe je upravo to što imaju vrlo duboko pamćenje. Sećaju se i onih trenutaka iz ranog detinjstva koje većina ljudi ne pamti. Pri tome se ne sećaju svakog detalja već samo onoga što je bilo upečatljivo u odnosu na iskustvo kroz koje su prošli. Sve ono što je njima važno ili što im je nekada bilo važno će zapamtiti i to se neće moći izbrisati iz njihovog sećanja, ali ono što im je nevažno na to neće ni obraćati pažnju niti će se imalo truditi da zapamte. Ponekad mogu drugima da deluju kao neko ko razmišlja najvećim delom o prošlosti, ali zapravo oni nisu toliko vezani za prošlost već samo crpu potrebne informacije prisećajući se onoga što se ranije pokazalo delotvornim u situaciji u kojoj se trenutno nalaze. Njihov način komunikacije je obojen logikom i retko će u svom verbalnom izražavanju da ispoljavaju emocije, pa zbog toga ponekad deluju kao da se drugome obraćaju sa visine ili njihov način komunikacije nalikuje na nekog starijeg profesora koji iznosi suve činjenice i naučne formule pa nekima deluje dosadno jer ga je teško pratiti i razumeti dok drugima deluje strogo i bezosećajno jer je u predavanje o brojkama i matematičkim formulama teško uklopiti osećanja. U svakom slučaju, u svom načinu komunikacije se drže proverenih činjenica i uvek će od sagovornika zahtevati da iznosi argumente u vezi onoga o čemu razgovara. Njima je upravo argumentacija jača strana u komunikaciji. Zbog toga mogu da budu dobri u matematici i u svemu gde je bitna logika i što može precizno da se izmeri, pa im prirodne nauke samim tim dobro idu od ruke. Lako im je da se drže pravila i zakonitosti jer im to otklanja sumnju i pruža im čvrste dokaze, dok su izuzetno sumnjičavi prema onome što se ne može dokazati i što spada u domen pretpostavki i verovanja. Naročito ih iritiraju osobe koje imaju površan pristup stvarima. Oni sami nikada neće raspravljati ili razgovarati o nečemu što ne poznaju dovoljno, što im je nejasno i za šta nemaju čvrste argumente. Ponekad deluju kao da sporo razmišljaju, čak su i u komunikaciji odmereni i nisu skloni ispričavanju i brbljanju već su jezgroviti. To je zbog toga što oni znaju da je bolje da više puta razmisle o istoj stvari i da više puta obrate pažnju na sve potrebne činjenice, jer tako mogućnost bilo kakve greške dovode na minimum. To i jeste simbolika Merkura koji uvek simbolizuje množinu i Jarca koji je temeljan u svemu. Kreću se polako ali su pri tome čvrstog koraka i uvek sa obe noge čvrsto stoje na zemlji, pa zato mogu da budu uspešni u planinarstvu jer imaju urođen osećaj kako da uvek imaju čvrst oslonac i dobru, stabilnu ravnotežu.

Kada Merkur prolazi kroz znak Jarca u tranzitu ili kroz progresiju ili direkciju, to je povoljno vreme da poboljšamo svoju koncentraciju i izoštrimo svoj um tako što ćemo se oslanjati na tradicionalne metode i što ćemo slediti proverene činjenice, zakonitosti i pravila. Ovo je povoljno vreme da ono što znamo iskoristimo u svrhu dobijanja rezultata u materijalnoj formi. Tako ćemo moći da utvrdimo i učvrstimo ono što smo u prethodnom periodu naučili i sakupili na osnovu iskustava. Ukoliko nam to omogući da postignemo konkretne rezultate i da svoje znanje materijalizujemo, to znači da smo ovladali znanjem u dovoljnoj meri da nam služi u praktične svrhe i da smo savladali proces materijalizacije od najrazređenije do najgušće forme. Tako stičemo i bolju sigurnost u sebe. Ovo je dobar period za započinjenje svakog kreativnog procesa na duge staze i za rad na velikim i značajnim životnim ciljevima, jer nam omogućuje da postupno planiramo, da sagledamo ono što hoćemo da ostvarimo od temelja do vrha, da se sveobuhvatno organizujemo i da stupamo u kontakte sa osobama koje su nam važne i neophodne u realizaciji planova. Takođe period Merkurovog prolaska kroz znak Jarca možemo iskoristiti za sve važne dogovore i razgovore, posebno one koje se odnose na pitanja od dugoročne važnosti. Naš um će u ovom periodu da deluje sporije ali usmerenije nego inače, pa ćemo izbeći greške koje su česte kada naš um juri bezglavo i kada nam je glava prepuna svakakvih misli. U ovom periodu će nam pažnja biti više usmerena ka prioritetima i organizaciji vremena, što će nam pomoći da sigurnije ostvarujemo ciljeve. Lakše ćemo baratati brojkama i računskim operacijama, što se može povoljno odraziti na našu opštu materijalno-finansijsku situaciju. Jedni druge ćemo bolje razumeti zato što ćemo se više nego obično držati opšte prihvaćenih činjenica.