Merkur u Lavu

19/07/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-u-lavu-00.jpg

Nakon perioda povučenosti u tišinu i sabiranja utisaka koje je dobio u prethodnom znaku, Merkur je ušao u znak Lava. U ovom znaku Merkur dobija mogućnost da maksimalno razvije svoju ulogu glasnika. Od Sunca dobija svetlosne kodove koje zatim prenosi drugim planetama kroz aspekte, tj. uglovne odnose koje pravi sa njima. U ovome se ogleda mitološka simbolika Merkura kao glasnika koji prenosi vesti drugim božanstvima u panteonu. Sunce je centar planetarnog sistema i svojom gravitacijom uređuje kretanje, tj. orbitu svake planete koja je pod njegovom nadležnošću. Znak Lava u sebi nosi simboliku centra, energije vladara, onoga koji upravlja sistemom i donosi odluke. U znaku Lava Merkur dobija ovlašćenje vladara da u njegovo ime prenosi drugima njegove odluke.

Simbolika znaka Lava će se reflektovati kroz Merkur. On će ovde da zrači svoju svrhu i u njegovim rečima će se osećati autoritet. On ovde uči da rečima stvara sklad u sebi i u svom okruženju. Merkur ovde upoznaje svoju suštinu. Samim tim, on dolazeći u dodir sa drugim osobama, spoznaje da je uvek važno prvo upoznati šta je dotičnoj osobi suštinski bitno. Ako neko poznaje šta je drugoj osobi najveća vrednost u životu, šta mu je na prvom mestu i šta ga najviše motiviše, pronaći će put do čovekovog srca. To je ono što vešti trgovci dobro znaju, a Merkur je između ostalog i trgovac. U Lavu Merkur poznaje reči kojima dopire pravo do nečijeg centra. Njemu ovde reči koje izgovara daju prolaz do samog vladara. Omogućuju mu da bude najbliži onome koji je najvažniji i onome što je u datom trenutku centralna vest. Ovo je način na koji osobe koje imaju u svom natalnom horoskopu Merkur u znaku Lava postaju osobe od najvišeg poverenja. Znajući šta je nekome najvažnije i od najveće vrednosti, Merkur u Lavu će prilikom dogovaranja da pažnju sagovornika navodi direktno na ono što je njegovom sagovorniku trenutno najvažnije. Time će zadobiti punu pažnju sagovornika i preuzeti na sebe prednost i centralnu poziciju u pregovorima. Zadobiće i poverenje sagovornika, što je najvažnije da bi sklopio dobar dogovor i zaključio obostrano koristan posao.

Merkur u Lavu su svi govori napisani za svečane prilike koje izgovaraju vođe, političari, predsednici, kraljevi. To su reči koje u sebi sadrže lepe manire ali i autoritet. To nisu naređenja već nalozi koji motivišu ljude da urade upravo onako kako im je rečeno. To su reči koje stižu ditektno do srca ljudi i daju im inicijalnu energiju da se pokrenu. To su svi motivacioni govori i slogani. Ovo je govornik na pozornici, glumac u predstavi monologa, vladar, predsednik, premijer koji se obraća naciji. Ovo su udarne vesni na naslovnim stranicama novima, kao i plakati kojima se nešto reklamira ili se njima obaveštava janost o nečemu, koji se nalaze istaknuti na centralnim mestima u naselju. Svaka slika koja je napravljena tako da u sebi sadrži poruku koja će zaokupiti čovekovu pažnju, koja neće moći da bude neprimećena, sadrži u sebi simboliku Merkura u Lavu . Slikovne poruke u ovoj simbolici ne sarže u sebi ništa nekonvencionalno i skandalozno, već privlače pažnju svojom grandioznošću. Uvek su usmerene na najviši i najplenemitiji kvalitet onoga o čemu govore. Ako je reč o reklamama, to su reklame koje ističu brend kao prepoznatljiv simbol. Merkur u Lavu predstavlja saobraćaj u centru grada ili naselja. U ovoj simbolici put, tj. saobraćaj ne prolazi direktno kroz centar, već je usmeren tako da kruži oko centra. Ovo je simbolika kružnog toka oko glavnog gradskog trga. Ovo su i svi putevi koji idu ka centru. Automobili koji su predstavljeni Merkurom u Lavu su kvalitetni, brendirani i skupi automobili. To su i unikatna vozila koja se prave po porudžbini ili vozila koja se prodaju samo posebnim kupcima sa dubokim džepom, čije je serija ograničena na svega nekoliko stotina. To je i auto kojim se vozi vladar. Merkur u Lavu predstavlja i blise rođake ili jednog od bliskih rođaka, npr. brata na visokom, centralnom položaju. To je bliski rođak koji radi u ministarstvu, ili je sam ministar ili je direktor velikog preduzeća.

Osobe koje imaju Merkur u Lavu vole da se ističu kroz govore i dobri su organizatori. Njihov način komunikacije je pun žara i nadahnuća. U njihovom govoru nikada nećete čuti psovku ili ružnu reč jer je to za nih neprihvatljivo i ispod nivoa. Uvek će se drugima obraćati pohvalno i neće kritikovati. Umesto da nekom upute direktnu kritiku ili bilo kakvu reč koja u sebi nosi prizvuk omalovažavanja, ovi ljudi će kada su nezadovoljni nečijim rezultatom reći: “Možeš ti to bolje” ili “Siguran sam da ćeš ti  to rešiti, poboljšati”. Prvo će uvek pohvaliti nečiji učinak, pa će zatim ukazati na nedostatak  i na kraju će rečima motivisati osobu da bude još bolja u onome što radi. Ovo su ljudi od reči koji ne umeju da lažu i uvek će im data reč biti na prvom mestu. To je ono što čini njihov kvalitet. Oni neće davati prazna obećanja, mada će se ponekad zaleteti zbog preterane samouverenosti da mogu da ispune baš sve što nekome obećaju.