Merkur u Ribama

10/03/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-u-ribama-00.jpg

Merkur u astrologiji simbolizuje način razmišljanja i komunikacije, sposobnost analize i logičkog zaključivanja, način kretanja i sposobnost snalaženja i orijentacije u prostoru. Znak Riba simbolizuje sintezu, sveopšte i objedinjuje delove u jedinstvenu celinu. Predstavljen je okeanom, jer su Ribe znak elementa vode. Merkur je u Ribama u znaku svog pada. Nakon što je sakupio svo neophodno znanje na svom evolutivnom putu, sistematizovao ga i proširio novim idejama i načinima povezivanja, Merkur je došao do kraja svog puta i vratio se svom izvoru – znaku Riba u kom se sadrže sve spoznaje Univerzuma koje jedan ljudski um vođen logičkim razmišljanjem i analizom može da dokuči, a što je simbolizovano Merkurom. Ipak, Ribe nisu znak gde Merkur može da logički razmišlja i da ispolji svoju suštinu na adekvatan način. On kao simbol našeg uma i načina razmišljanja u svom razvoju sledi prvo princip logike i analitike gde upoznaje i klasifikuje iskustva kroz koja prolazi tako što ih razlaže na delove i svaki deo svrstava u određene grupe, da bi kasnije te delove poredio jedne sa drugima i spajao ih u logički objašnjive celine putem sinteze. Apstraktan način razmišljanja koji se sadrži u znaku Riba nije ono u čemu se Merkur najbolje snalazi. Njemu je potreban jasan put, jer on simbolizuje i puteve, kretanje, saobraćaj. U Ribama ne postoji onaj vid jasnoće koji je Merkur potreban da bi mogao da se dobro snalazi i orijentiše. Ribe su velika voda i tu je Merkur zaronio u okean kome ne vidi početka ni kraja. On pripada vazdušnom i zemljanom elementu gde svaki pojam ima svoj opipljivi dokaz, što nam pomaže da budemo sigurni u ono što znamo i o čemu govorimo, jer uvek možemo da se oslonimo na čvrste materijalne činjenice i dokaze. Takođe, Merkur ima neprestanu potrebu da se kreće. On ne može da bude dugo pasivan i da boravi na istom mestu duži period vremena. Potrebna mu je aktivnost.

U vodenom elementu koji je osnova znaka Riba i koji je pasivne prirode sadrže se osećaji i emocije koje su u ovom znaku vrlo snažne i duboke, a to je ono što Merkur ne može da razume, jer su osećaji uvek jači od razuma i dominiraju nad razumom. To se ogleda i u samom simbolu Merkura gde su osećaji predstavljeni polukrugom koji se nalazi na vrhu. Simbol Merkura se sastoji od jednokrakog krsta u podložju, kruga u sredini i polukruga koji se oslanja na vrh kruga. U svakodnevnom životu smo svi doživeli situacije u kojima smo bili preplavljeni emocijama ili primarnim osećajima kao što su npr. strah, kada smo samo reagovali bez ikakvog prisustva razuma. U tim trenucima kada nas preplave osećaji i emocije mi nismo sposobni da uz pomoć razuma planiramo i kontrolišemo svoje reakcije. Tu naši urođeni instinkti koji se nalaze ispod praga budne svesti, koji su sadržani u nižem ili animalnom delu naše prirode preuzimaju primat i mi samo reagujemo. U znaku Riba Merkur je sa svih strana preplavljen upravo osećajima kojima ne zna da upravlja jer nisu sastavni deo njegove prirode. Zaronjen u okean, Merkur ne vidi nikakav pravac, nikakav put. Sve mu deluje mutno. Isto kao kada zaronimo u vodu otvorenih očiju. Mi možemo da gledamo u vodi, ali ne možemo da vidimo jasno. Nema jasnih pravaca i puteva u vodi. Možemo da se orijentišemo samo ako smo dovoljno istrenirani da osećamo vodene struje i tanane razlike u temperaturi i kvalitetu vode, a to opet ne možemo izvesti umom, već samo oslanjajući se na osećaje. Merkur je simbol reči i komunikacije. U vodi mi ne možemo razgovetno da govorimo, a zvuke čujemo prigušeno i nejasno. Ribe su simbol morske vode, pa čak ni žeđ ne možemo da utolimo. A kako razmišljamo u znaku Riba? Isto onako kao kada konzumiramo alkoholna pića, narkotike ili supstance koje deluju na nervi sistem. Naša svest je ovde zamućena. Merkur ovde nema jasnu percepciju. Kada sve ovo realno sagledamo, zaključujemo da nam je Merkur ovde beskoristan. Ovo je zapravo mesto gde naša budna svest ne funkcioniše. Ovde Merkur pada u nesvest ili u san. Odlazi na odmor koji mu je neophodan.

U Ribama Merkur ponovo začinje sebe i uzima svoju semenu formu. Tu je Merkur tek u vidu izdanka i odavde će započeti svoj novi ciklus. On je ovde u vidu svesti koja je tek počela da se formira i koja, s obzirom da je na samom početku svog ciklusa, ne može da ispolji svoje suštinsko značenje. Ovo možemo predstaviti i kao stanje novorođenčeta koje u najranijem stadijumu svog života nije svesno nikakvih sličnosti ni razlika, već je sposobno samo da doživljava osnovna osećanja prijatnog i neprijatnog. Isto tako možemo zamisliti Merkura u Ribama kao san u koji smo utonuli. Naš um u snu i dalje funkcioniše, ali ispod praga budne svesti, jer nam u svetu snova nikakva logika ne pomaže i nemamo ništa čvrsto i opipljivo za šta možemo da se uhvatimo kako bismo potkrepili svoju spoznaju o onome što u snovima doživljavamo. Iz tog razloga nije moguće umom tumačiti snove. Ako pokušamo da sebi logički objasnimo što smo sanjali kada se probudimo i da to povežemo koristeći Merkura, tj. logiku, nećemo uistinu razumeti poruku sna. U tumačenju snova je potrebno da se oslonimo na simboliku blisku osećajima, koja se sadrži u Mesecu, pa da se usmerimo na ono što smo osećali dok smo sanjali, na osećaj koji je je san izazvao u nama jer će nam to doneti spoznaju poruke koja je sadržana u onome što smo sanjali. Merkur će snovima biti samo zbunjen. Koja je onda prava svrha Merkura u Ribama, kada nam sva ova logika govori da je on tu neupotrebljiv? Stvar je upravo u snovima. Kao predstavnik elementa vazduha, na kraju svog evolutivnog puta u znaku Vodolije, Merkur se pretvara u ideju. Kako njegov simbol predstavlja množinu jer se sastoji iz tri dela, on se u sledećem koraku pretvara u vodu, kao što se dva atoma vodonika spajaju sa jednim atomom kiseonika i ideja se pretvara u san. Utkan u semenu formu Merkura, san počinje da se pretvara u javu svakim narednim Merkurovim narednim korakom i razvojem sposobnosti razmišljanja kroz analizu i logičko zaključivanje. Noseći u sebi seme sna, Merkur će u znaku preko puta Riba – u Devici gde dostiže svoju zrelost, spustiti san na zemlju i pretvoriće ga u javu, u čvrsto opipljivu realnost, jer se preko puta sna nalazi znak koji pripada elementu zemlje. Na ovaj način nam Univerzum pokazuje kako je sve moguće i kako možemo da ostvarimo sve što poželimo ako se potrudimo da savladamo sve lekcije koje služe samo da bi nas dovele do ostvarenja i kroz koje otkrivamo sebe kao kreativna bića stvorena na sliku i priliku Boga-Prirode-Univerzuma.

Kada posmatramo osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Merkur u Ribama primetićemo da imaju izuzetno profinjen sluh. Sposobne su da strpljivo slušaju i prime bez prosuđivanja i potrebe za analizom ono što im neko drugi poveri. Ove osobe umeju da čuvaju tajne. Merkur je ovde tih i nije brbljiv, pa su zbog toga ovo osobe od poverenja, upravo zbog toga što nemaju potrebu da prosuđuju, već jednostavno prihvataju ono što im neko kaže i poveri kao odraz trenutnog emotivnog stanja svog sagovornika, pa nemaju potrebu da to zadržavaju u sebi i prenose dalje. Još manje imaju potrebu da manipulišu ili obmanjuju. Za to je ipak potrebna budna svest, a u Ribama je Merkur uspavan i nesvestan. Zbog toga je pogrešno ovog Merkura smatrati sklonim obmanama. Njega je zapravo teško razumeti jer je on ovde najmanje u dodiru sa razumom koji je njegova suštinska odlika. Osobama sa Merkurom u Ribama je teško i sebe same da razumeju. Njihov način komunikacije i razmišljanja drugim ljudima može da deluje nejasno, jer im ove osobe često deluju konfuzno ili zaneseno. Svako ko u svom horoskopu ima pojačanog Merkura reći će za ove osobe da žive u snovima i da nemaju nikakakv dodir sa realnošću. I biće u pravu. Jer osobe sa Merkurom u Ribama imaju jaku maštu i ne umeju da sagledaju jasno gde mašta prestaje i gde počinje realnost. Za njih ta granica nije jasno definisana. Ali to ih ne čini nesposobnim za život u onome što zovemo realnim svetom. Naprotiv, osobe sa Merkurom u Ribama svo vreme žive svoju maštu tako što će kroz ples, muziku ili pesmu da govore o njoj, ili će da je oslikaju, napišu kroz neku prelepu bajku ili fantastičnu priču. Neki od njih će da pišu poeziju, čak će ton njihovog glasa biti melodičan. Mada ove osobe ne umeju jasno da iskažu rečima ono što doživljavaju, to odlično kompenzuju svojim kreativnim i maštovitim delima i gestovima kojima umeju da dodirnu dušu drugih ljudi i da u njima izazovu treperenje emocija. Osobe sa Merkurom u Ribama su sposobne da uđu u duboku meditaciju. Njima je sasvim lako i prirodno da budu u stanju zvanom alfa stanje svesti, koje je u stvari stanje kada smo opušteni i kada maštamo i sanjarimo, kao i kada smo pred samim ulaskom u stanje sna. Osim toga, ovi ljudi mogu lako i da uđu u stanje dublje opuštenosti, zato što je to za njih prirodno stanje svesti, pa to može i da objasni zbog čega često deluju rasejano ili odsutno. Nivo koji zovemo teta stanjem svesti je slično alfa nivou, ali je teško da se fokusiramo na neku stvar dok smo u ovom stanju jer je pažnja rasuta, što sasvim odgovara slici Merkura u Ribama. Samim tim je razumljivo da ove osobe mogu vrlo brzo i lako da utonu u san, jer kada se svest spusti na nivo delta talasa, to je stanje dubokog sna u kome mi više nismo budni ili u kome smo sasvim nesvesni. Zbog svega toga ovo su sanjari koji kroz život putuju bezbrižno i koji sve što im se dešava doživljavaju kao bajku koja je, u zavisnosti od aspekata koje Merkur pravi sa drugim planetama u horoskopu ispunjena šarenilom ili sivilom, ali u oba slučaja ove osobe ne osećaju na sebi teret brige, jer jednostavno nisu svesni da postoji nešto kao što je briga. Sve što im se dešava osećaju kao prijatno ili neprijatno. Kada o nečemu govore, često to čine sa zanosom, pa zbog toga mnogima deluju nerealno, ali ove osobe nikako nisu glupe. Ovi ljudi mogu da pričaju o svakodnevnim stvarima na način koji prelazi granice realnog sagledavanja, ali se uvek prisetite kada ste u kontaktu sa nekim ko ima Merkur u Ribama, da oni vide i deo sveta sa druge strane ogledala, one dimenzije Univerzuma koje prosečnom čoveku izmiču iz vida i koje svest na višim frekvencijama od one koju ima Merkur u Ribama ne može da pojmi i sagleda.

Osobina Merkura je da stalno vrluda, da je nemiran, uvek u pokretu i često ubrzan. Zbog toga mu najčešće izmiču oni delovi Univerzuma u kome živimo koji su bliski elementu vode, pa čak i elementu vatre. Upravo zbog toga što je gotovo uvek u pokretu i ubrzan, naš um ne opaža forme koje su razređenije od elementa zemlje i u čvrstom i opipljivom obliku, ali to ne znači da takve forme ne postoje. Upravo naš um je taj koji nas dovodi u zabludu da smatramo da je stvarno samo ono što možemo da opipamo i što ima čvrstu materijalnu formu. Osobe sa Merkurom u Ribama dobro znaju da postoje i drugi nivoi stvarnosti koji nisu uvek jasno vidljivi i opipljivi, ali samo oni imaju urođenu sposobnost da opažaju te delove stvarnosti i da komuniciraju sa njima. Ipak, to nije komunikacija rečima, pa zato ove osobe ne možemo sasvim jasno razumeti kada nam govore o onome što je za nas manje poznato i manje stvarno. Zato je potrebno da ih slušamo više srcem nego umom i ubrzo ćemo shvatiti da imaju mnogo toga vrednog i korisnog da nam kažu. Merkur u Ribama je nalik tek rođenom, bezbrižnom i razdraganom detetu koje sve što mu se dešava doživljava punim srcem, otvorenog uma i za koga je sve novo i čudesno. To je onaj deo nas koji smo rastući i sazrevajući potisnuli duboko u sebe i zaboravili. Merkur u Ribama nas vraća tom delu nas samih i podseća nas da život uvek može da bude nešto novo i čudesno i da mi sami uvek možemo da budemo nevini, bezbrižni i razdragani. Potrebno je samo da se setimo ko smo. To je ono stanje svesti koje su samo retki dostigli. To je ono stanje svesti koje je, po predanju, dostigao Buda posle šest godina lutanja, asketskog načina života i praktikovanja meditacije kada je doživeo prosvetljenje. Obratite pažnju da je šest broj Merkura. Ovo je još jedan od pokazatelja da Merkur u Ribama prestaje da luta, da juri, već zastaje, zaustavlja se, postiže potpuni mir i tek tada postaje sposoban da spozna smisao svega što postoji. U tom trenutku, kada se nađe na tački svog pada, na 13. stepenu Riba i pretvori se u svoju semenu formu, Merkur i Univerzum postaju jedno.