Minorni aspekti

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/minorni-aspekti-cover.jpg

Minorni aspekti su uglovni odnosi između planeta koji u sebi ne sadrže odnosvno pravilo za formiranje aspekta, već su izvedeni iz već postojećih ili označavaju podelu kruga na više jednakih delova. Njihovo dejstvo je znatno slabije od osnovnih aspekata. U minorne aspekte spadaju: Kvintil (72 stepena), Polukvadrat (45 stepeni), Novil (40 stepeni), Decil (36 stepeni), Polusekstil (30 stepeni), Inkonjunkcija (150 stepeni). Ove spadaju i aspekti koji su izvedeni iz umnožakja nabrojanih, kao što je Bikvintil (144 stepeni), Tridecil (108 stepeni), Seskvikvadrat (135 stepeni), Binovil (80 stepeni) i slično. Takođe ovde spadaju i aspekti koji imaju decimalni ostatak, kao što su Septil (51,428…) i Elftil (32,72…).