Natalna astrologija

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/natalna-cover.jpg

Natalni horoskop daje opis ličnosti pojedinca i način na koji pojedinac reaguje na okolnosti koje mu se u životu dešavaju. Kroz analizu natalnog horoskopa astrolog klijentu opisuje koje su klijentove jače strane i šta su slabosti, na čemu je važno da radi kod sebe da bi određene delove svoje ličnosti ojačao. Kroz natalni horoskop klijent može bolje upoznati sebe kroz sledeće oblasti: lične osobine, odnos prema novcu, saobraćaj na kraće i duže relacije, putovanja u inostranstvo, odnos prema zdravlju, posao, kakvi su mu odnosi – sa roditeljima, bračnim ili emotivnim partnerom, decom, prijateljima, šta za njega predstavlja opasnost i drugo. Kroz analizu natalnog horoskopa astrolog pomaže klijentu da pronađe najbolji način za uspostavljanje ravnoteže u svakodnevnom životu i da nauči kako da svoje potencijale efikasnije koristi, što će mu omogućiti da postigne više uspeha tamo gde želi, a pomoći će mu i da ostvari važne životne ciljeve.