Natalni horoskop

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/natalni-horoskop-00-w.jpg

Osnovna astrološka karta koja se koristi u analizi horoskopa je natalna karta. Predstavlja trenutak kada je osoba došla na svet, pa je poznata i kao karta rođenja. Neophodni podaci za tačno izračunavanje karte rođenja su: datum, vreme i mesto rođenja. Na primer: 17.04.1984. u 16 časova i 23 minuta, u Zrenjaninu, Srbija. Važno je da vreme rođenja bude što preciznije, jer je to najvažniji podatak u izradi natalne karte. Greška od svega jednog minuta dovodi do greške u određivanju vremena događaja kada se radi prognostički horoskop, tj. kada se predviđa događaj u budućnosti. Isto tako, greška u vremenu rođenja daje drugačiju sliku o osobinama osobe koja je vlasnik natalnog horoskopa. U slučaju da je nepoznato vreme rođenja, radi se rektifikacija horoskopa (određivanje tačnog vremena rođenja) na osnovu važnih datuma u životu osobe (datum završetka školovanja-diplomiranja, preseljenje, sklapanje braka, rođenje dece, dobijanje važnog zaposlenja, ostvarenje velikog žiotnog uspeha, nezgode u životu, smrtni slučajevi u porodici, itd.) Mesto rođenja je neophodno jer se natalni horoskop zasniva na pravilu da se dvoje ljudi ne može roditi u isto vreme na istom mestu na planeti, što potvrđuje činjenicu da svaka osoba ima svoj lični, jedinstveni horoskop. Rođenje pojedinca preko natalne karte opisuje raspored energija u vremenu i na mestu njegovog rođenja. Samim tim, svaki pojedinac je opisan otiskom trenutka svog rođenja. Horoskop predstavlja časovnik, kao što mu i naziv govori – pokazatelj vremena. Svaki trenutak u vremenu je jedinstven i neponovljiv, kao što je i svaki čovek jedinstven.

Natalni horoskop daje opis lilnosti pojedinca i način na koji pojedinac reaguje na okolnosti koje mu se u životu dešavaju. Kroz analizu natalnog horoskopa astrolog klijentu opisuje koje su klijentove jače strane, šta je dostiglo zrelost i šta su slabosti, na čemu je važno da radi kod sebe da bi određene delove svoje ličnosti ojačao. Kroz natalni horoskop klijent može bolje upoznati sebe kroz sledeće oblasti: lične osobine, slabosti i vrline, lične vrednosti, odnos prema sebi, odnos prema novcu, način na koji zarađuje, troši i investira novac, način na koji razmišlja, kako komunicira sa drugima i prima informacije, kakva su mu interesovanja, kako se kreće u prostoru – saobraćaj na kraće i duže relacije, putovanja u inostranstvo i odnosi sa strancima, preseljenje, obrazovanje i potreba za znanjem, stepen obrazovanja, koliko je kreativan, odnos prema zdravlju, slabosti i snage organizma, bolesti, načini za poboljšanje zdravlja, posao, način na koji ga obavlja, koliko želi da napreduje u karijeri, na koji način se ostvaruje kao lilčnost – kroz posao ili kroz nešto drugo, koje su njegove potrebe i želje, kakvi su mu odnosi – sa roditeljima, bračnim ili emotivnim partnerom, decom, prijateljima, poslovnim partnerim, saradnicima i kolegama, šta je ono što ga sputava, što ne poznaje dovoljno, što za njega predstavlja neku vrstu tajne, kakvog tipa i kakvi su mu tajni neprijatelji, šta za njega predstavlja opasnost i kako to može da izbegne ili ublaži. Natalni horoskop opisuje odnose sa drugima i njihov kvalitet, opisuje kako izgledaju i kako se ponašaju osobe koje su mu važne u životu, npr. bračni partner i deca, bliski prijatelji.

Kroz analizu natalnog horoskopa astrolog pomaže klijentu da pronađe najbolji način za uspostavljanje ravnoteže u svakodnevnom životu i da nauči kako da svoje potencijale efikasnije koristi, što će mu omogućiti da postigne više uspeha tamo gde želi, a pomoći će mu i da ostvari važne životne ciljeve. Ako astrolog ustanovi da klijent ima teškoća u emotivnim vezama, upoznaće ga sa onim što mu pravi problem na tom polju. Na prvom mestu, to su ponašanje i reakcije klijenta kojih on nije svestan. Moguće je da je klijent previše povučen, da upada u zavisničke veze, da se vezuje za osobu od koje podsvesno očekuje da se na neki način brine o njemu ili se vezuje za osobu sa kojom odigrava igre kakve je imao sa jednim od roditelja. Sve to je vezano za nedovoljno razvijen emotivni deo klijenta. Zadatak astrologa je da ukaže klijentu na metode koje će mu pomoći da ojača i razvije svoj kapacitet građenja stabilnih i plodnih odnosa, umesto nestabilnih i neplodnih, tj. problematičnih. Tako nešto je moguće samo ako klijent ozbiljno shvati procese koji ga vode ka prevazilaženju problema, a to podrazumeva rad na sebi. Astrolog će opisati klijentu i kakav tip osobe ovaj privlači sebi kada ulazi u emotivnu vezu. Opisaće mu kakve tipove ličnosti kod drugih ljudi treba da izbegavaza emotivne veze. Takođe će mu opisati kakav je tip njegovog životnog partnera i kako će ga prepoznati. Na sličan način će astrolog klijentiu opisati i ostale životne oblasti i uputiće ga kako da se ponaša da bi prevazišao probleme na koje nailazi i kako da koristi već razvijene potencijale.

Analiza natalnog horoskopa, kada se radi usmeno, obično traje oko sat vremena do dva sata. Astrolog je dužan da se vodi etikom za vreme analize. To podrazumeva da se klijent ne osuđuje i ne omalovažava, da se klijentu ne govori kako će da strada ili kako će nešto loše da mu se dogodi. Umesto toga, astrolog je dužan da mu ukaže na potencijalne opasnosti i na alternativne načine suočavanja, ublažavanja i prevazilaženja tih problema. Cilj analize horoskopa nije da klijentu oteža život, već da mu pomogne da ojača lične kapacitete i da se usmeri ka rešavanju problema na koje nailazi u svakodnevnom životu. Analiza natalnog horoskopa u sebi treba da sadrži rešenje i da na klijenta deluje terapeutski. Nakon završene konsultacije sa astrologom, klijent treba da izađe sa osećanjem optimizma i saznanjem kako su svi problemi rešivi, ali takođe i sa svešću da problemi neće nestati sami od sebe već jedino kroz klijentovo lično angažovanje u tom pravcu.

NARUČI