Okultacija

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/okultacija-cover.jpg

Kada kažemo da su nebeska tela (planete, fiksne zvezde) u konjunkciji, pod tim podrazumevamo da imaju jednake longitude. Ukoliko se dogodi da su im jednake i latitude, odnosno deklinacije, tada kažemo da je došlo do okultacije. U tom slučaju na nebu možemo videti da je planeta prekrila drugu planetu ili fiksnu zvezdu i potpuno je sakrila od našeg pogleda. Okultacija se retko dešava, a njeno dejstvo je daleko snažnije od konjunkcije po longitudi ili paralela (konjunkcije po deklinaciji). Reč okultacija dolazi od latinske reči occultatio i znači “skrivanje”. Okultacija deluje jače ukoliko se oba nebeska tela nalaze na istoj hemisferi. Posto je Mesec, gledano sa Zemlje, najveće i najbrže nebesko telo koje reflektuje svetlost, okultacije koje on pravi su najbrojnije. Kako je njegova putanja po nebu prilično široka ne dešava se često da okultira drugo nebesko telo, posebno kada se to posmatra sa određenog mesta na Zemlji.

Simbolika oklutacije je u onome što joj i sam naziv govori – u skrivenom uticaju. To možete zamisliti kao da ste u odnosu sa osobom koja vam deluje potpuno jasno, ali nju zapravo pokreću skriveni motivi. Na primer, neko vam se predstavlja kao prijatelj i ponaša se tako, ali ga u osnovi pokreću sasvim drugačiji motivi, na primer da stekne neku korist. To znači da njega pokreće koristoljublje, a ne prijateljstvo. Niste mu važni vi kao osoba, već kao posrednik ili sredstvo za sticanje koristi. Samim tim, jasno je da vam ta osoba nije prijatelj, nego se samo tako predstavlja. U ovoj simbolici vi vidite igrača na pozornici, a ne vidite onoga ko režira predstavu i povlači poteze.

Okultacija predstavlja započinjanje važnog ciklusa predstavljenog simbolikom planeta koje su u međusobnom odnosu. Manifestovaće se simbolika vidljive planete na način koji je diktiran simbolikom planete koja je skrivena. Kako je sam fenomen okultacije retka pojava, tako su i retki natalni horoskopi koji u sebi sadrže ovu simboliku. Osobe koje imaju u svom natalnom horoskopu okultaciju dve planete, a posebno Meseca sa drugom planetom, poseduju otvoren kanal za uvide u podsvesni deo svoje ličnosti, a vrlo često poseduju i talenat za majstora okultnih veština. U okultne veštine i nauke spadaju sistemi znanja i veština koji postoje dostupni u šiframa i jeziku simbola. Pisani su i prenose se tako da neupućene osobe mogu da ih čuju, vide ili čitaju ali neće razumeti suštinu koja se nalazi između redova. To može da bude, na primer, zbirka poezije koja osobi neupućenoj u skriveno značenje stihova deluje kao autorov način da opiše svoje emocije prema nekome ili nečemu, dok osobi koja je upućena, najčešće putem uvođenja (inicijacije) u sistem pod zakletvom ćutanja i neodavanja tajnog značenja, daje uputstva za upotrebu datog sistema znanja. Osoba koja u natalnom horoskopu ima okultaciju, poseduje prirodan talenat da samostalno, bez uvođenja u inicijaciju spozna skriveno značenje takvih spisa. Takođe, poseduje talenat da otkriva i drugačije vidove skrivenih značenja, kao što je kriptografija – nauka koja se bavi metodima očuvanja tajnosti informacija, da na osnovu znakova u prirodi predviđa promenu vremena, da po telesnom stavu i izgledu lica kod druge osobe otkriva da li neko govori istinu ili laže i slično. U odnosu na to kako je osobi postavljena okultacija u natalnom horoskopu, zaključićemo da li će svoju sposobnost otkrivanja skrivenih značenja i svoju sposobnost da ima uticaj na druge iza čega se kriju sasvim drugačiji motivi, koristiti na pozitivan ili na negativan način.

Okultacija ima sličan uticaj totalnom pomračenju Sunca u slučaju kada neka od planeta prelazi preko fiksne zvezde, što je posebno naglašeno kada Mesec ili planeta prelazi preko druge planete, jer je izvorna okultacija upravo povezana sa prelaskom Meseca preko Sunčevog diska. U prvom slučaju planeta zakljanja svetlost sa zvezde, dok u drugom slučaju refleksija svetlosti sa Meseca ili planete zaklanja refleksiju svetlosti od druge planete koja se nalazi iza nje.