Peta kuća horoskopa

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/peta-kuca-horoskopa.jpg

Peta kuća je svoje poreklo ima u ideji vremena koje čovek izdvaja za odmor nakon što je svoju energiju utrošio u svrhu pribavljanja svakodnevnih potrebština. Ovde se radi o aktivnom odmoru, u smislu relaksacije i bavljenja nečim što na osobu deluje opuštajuće i ispunjava čula zadovoljstvom. U ovoj kući čovek oslobađa svoju kreativnost koja je u skladu sa njegovim ličnim željama i potrebama. Ovde se čovek bavi onim što voli da radi, a što ne predstavlja nikakvu obavezu. On se bavi nečim što nije neohodno za njegov opstanak ali je neophodno za njegov unutrašnji mir i zadovoljstvo. Baveći se onim što ga ispunjava zadovoljstvom, čovek ovde ispoljava najbolji deo sebe. Ono što kreira iz sopstvenog zadovoljstva, čovek zadržava u sebi i u tome uživa ili ima potrebu da podeli sa nekim ko će to sa radošću prihvatiti. Deleći svoje zadovoljstvo sa osobom koja mu uzvraća sopstvenim zadovoljstvom čovek sebi privlači osobu koja će ga podsticati da svoje talente i potencijale  razvija maksimalno. U ovoj kući čovek sa drugima deli čistu radost. Zbog toga je ovde nastala ideja o emotivnim vezama. U stvari, u petoj kući sa drugom osobom delimo samo radost. Emotivna veza u smislu partnerstva ne pripada polju pete kuće, jer istinski emotivni odnos podrazumeva da sve delimo sa partnerom – i najbolji i najgori deo sebe. U petoj kući se nalazi samo i samo zadovoljstvo. Najbolji deo čoveka i vrhunac njegove kreativnosti predstavljaju njegova deca.

Peta kuća simbolizuje sve ono što volimo, što nas ispunjava egzaltiranošću. Predstavlja rekreaciju, radost i ljubav. Simbolizuje zadovoljstvo i ispunjenje koje delimo sa osobom koja prihvata najbolji deo nas samih. Sadrži zabavu, mesta za zabavu, kreativne i slobodne aktivnosti, hobi, seks. U simbolici pete kuće se nalaze deca natusa.

Venera vlada petom kućom, a ona se u ovoj kući i raduje.

Venera u simbolici vladara pete kuće predstavlja sklad i lepotu, sve ono što volimo i što ispunjava naša čula. Ona je vrhunac kreativnosti i zadovoljstva. Venera se u ovoj kući raduje upravo zbog toga što se osećamo radosno kada se bavimo onim što volimo i što nas ispunjava srećom.