Peta kuća

09/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/peta-kuca-cover.jpg

Peta kuća simbolizuje sve ono što volimo, što nas ispunjava egzaltiranošću. Predstavlja rekreaciju, radost i ljubav. Simbolizuje zadovoljstvo i ispunjenje koje delimo sa osobom koja prihvata najbolji deo nas samih. Sadrži zabavu, mesta za zabavu, kreativne i slobodne aktivnosti, hobi, seks. U simbolici pete kuće se nalaze deca natusa.