Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Saturn – Astrosymbolica
 

Saturn

Astrološka simbolika
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2021/05/Saturn-simbol-page.png
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-simbolika-astrologija-horoskop.jpg
Osnovna simbolika

Saturn simbolizuje Simbol Saturna je polukrug na čijem vrhu se nalazi krst, što ukazuje na dominaciju materije nad dušom. Saturn je poslednja vidljiva sfera koja okružuje materijalni svet u sredini i predstavlja granicu, ograničenje, ali i zaštitu od spoljnih uticaja. Ovaj simbol predstavlja potrebu duše da spozna materiju, da doživi i integriše iskustva koja postoje na najgušćem nivou manifestacije – zemljanom ili materijalnom nivou. Kako bi to mogla, duša mora da se nađe u materijalnom telu koje je smrtno i prolazno, koje ima svoj rok trajanja koji zovemo životom. Duša pri ulasku u materijalno telo zaboravlja svoju nematerijalnu, savršenu prirodu i ograničena je iskustvima koja postoje u manifestaciji materije. U tim iskustvima materija dominira nad dušom i uslovljava njeno dejstvo ograničenjima koje joj nameće kroz telo i telesna iskustva. To je sve ono što zovemo životom. To su iskustva rada, ulaganja napora, potrebe za hranom i svim ostalim telesnim iskustvima, kao što su oskudica, bolesti, povrede, strahovi, pa i sama smrt kao prestanak bitisanja u materiji. Od rođenja u telu do fizičke smrti duša se nalazi pod dominacijom materije, a kako je život ograničenog trajanja, to dovodi do svesnosti o vremenu, ali i njegovom poznavanju kao linearnom, umesto spiralnom kakvo ono uistinu jeste. Sve što je u simbolici Saturna ukazuje na neminovnost doživljavanja iskustva u fizičkom telu, na materijalnoj ravni.
Saturn simbolizuje skupljanje i umanjenje. Predstavlja osnove, temelje, strukturu i granicu. Odnosi se na sve vrste ograničenja, ali i zaštite. Predstavlja vreme i ukazuje na rok trajanja bilo čega u vremenu. Simbolizuje sve što je kvadratnog i pravougaonog oblika, geometrijske figure kvadar i kocku, sve vrhove, visinu i sve što je visoko postavljeno, npr. krov. Predstavlja sve što je čvrsto, otporno i dugog roka trajanja, kao što je stena ili granit. Odnosi se na sve što je tamno, u mraku, hladno, kao i na bolesti, posebno na hronične bolesti i na bolesti kostiju, kičme i kolena, kao i na kožne bolesti i bolesti zuba. Predstavlja zatvor, konzerviranost, prepreke i teškoće svake vrste. Ukazuje na sve što se odvija sporo, što zahteva dugotrajne procese i što dugo traje u vremenu. Predstavlja umor, zapuštenost, starost, sve što je staro i arhaično, antikvitete, pa tako i arheologiju i gerontologiju. Simbolizuje podzemna mesta, podrume, ali i rude i rudno bogatstvo ispod zemljine površine, ugalj. Predstavlja sistematizaciju, sistem, hijerarhiju i odgovornost.

Osnovne jačine i slabosti

Saturn ima svoje vlaradstvo u znacima Jarca i Vodolije. Jarac i Vodolija predstavljaju zimske mesece, jarac je prvi, a Vodolija je drugi mesec zime i to je doba godine kada je najhladnije i kada se usled hladnoće molekuli skupljaju, sažimaju i slabo kreću. Ovo dovodi do stezanja i pretvaranja tečne vode u led. Padavine iz atmosfere su takođe u vidu zaleđene vode u obliku snega koji u ovim mesecima pada i prekriva tlo, što štiti semenke ispod zemlje ali i vegetaciju čije je korenje ispod zemlje, životinje koje žive ispod površine zemlje i ribe koje su ispod zaštitnog sloja leda na površini reka i jezera da se ne smrznu usled pojačane hladnoće u vazduhu. Ovo je doba godine kada Saturn preuzima dominaciju i kako je on najdalja planeta vidljiva golim okom i nalazi se daleko od Sunca tako da do njega slabo dosšpeva sunčeva svetlost, simbolizuje najhladnije i najtamnije dane. Ovo je doba godine kada su noći vidno duže od obdanice, pa je i hladno i mračno. U ovakvim uslovima priroda ne može da rađa i da daje plodove, već miruje i obnavlja se, poput životinja koje hibernacijom odlaze u zimski san. Saturn u ovoj simbolici skuplja prirodu i materiju, sažima je, a kada posmatramo horoskop iz ugla sfere koja je ispunjena sadržajem, sferu Saturna koja obavija sve što je unutar nje same i vladavinu Saturna nad znacima jarca i Vodolije, možemo predstaviti kao prostor koji predstavlja vrata kruga manifestovanog Univerzuma, a Saturn ovde predstavljamo kao zaštitni sloj koji zatvara krug i deluje upravo kao brava koja ga zaključava. Ako zamislite balon, Saturn bi u ovom slučaju bio otvor kroz koji se u balon ubacije vazduh i koji se nakon toga zatvara kako bi vazduh ostao unutra. Saturn ima svoj izgon u znacima Raka i Lava. Ovo su letnji meseci kada je najtoplije doba godine, a takođe to je i deo u krugu koji predstavlja orbite svetala, Sunca i Meseca, pa su samim tim i mesta horoskopa gde ima najviše svetlosti. To je u suprotnosti sa simbolikom Saturna i u ovom delu horoskopa, u oba dva znaka, Saturn nema nikakvu moć skupljanja.
Saturnov ima egzaltaciju u znaku Vage, a pad u znaku Ovna. Vaga je znak koji predstavlja početak jeseni, kada nakon jesenje ravnodnevnice dani postaju kraći, a noći duže i kada dani postaju hladniji, što ukazuje na to da Saturn preuzima dominaciju nad Suncem i započinje doba godine kada priroda počinje da se sažima i skuplja usled povaćanja indeksa tame i hladnoće. Iz tog razloga je Saturn egzaltiran u znaku Vage. Znak Ovna označava prvi mesec proleća, kada Sunce preuzima dominaciju. Ovim znakom započinje doba godine kada priroda kreće da se širi usled povećanja indeksa svetlosti i toplote, što je razlog pada Saturna u znaku Ovna.
Po svojoj prirodi Saturn je dnevna planeta, muškog pola. Hladan je i suv, melanholične prirode i zemljanog elementa. Poznat je kao veliki malefik – problematične prirode.

Jačine i slabosti Saturna u horoskopu (dostojanstvo i debilitet):
Vladarstvo: Jarac, Vodolija
Egzaltacija: 21. stepen Vage
Triplicitet: Dnevni – Blizanci, Vaga, Vodolija
Termini:
Ovan: 27. – 30. stepena
Bik: 23. – 26. stepena
Blizanci: 22. – 25. stepena
Rak: 28. – 30. stepena
Lav: 1. – 6. stepena
Devica: 19. – 24. stepena
Vaga: 1. – 6. stepena
Škorpion: 28. – 30. stepena
Strelac: 21. – 25. stepena
Jarac: 26. – 30. stepena
Vodolija: 1. – 6. stepena
Ribe: 27. – 30. stepena

Lica ili desetine: Bik: treći dekant (21.-30. stepena), Lav: prvi dekant (1.-10. stepena), Vaga: drugi dekant (11.-20. stepena), Strelac: treći dekant (21.-30. stepena), Ribe: prvi dekant (1.-10. stepena).
Izgon: Rak, Lav
Pad: 21. stepen Ovna

Slučajne jačine i slabosti

Saturn je dobar kada je postavljen u dvanaestoj kući horoskopa, gde se tradicionalno raduje. Po Haldejskom rasporedu Saturn vlada 1. i 8. kućom.

Kada izlazi pre Sunca, tj. kada je orijentalan, Saturn je snažan.

Kada se Saturn nalazi u 6. kući horoskopa, on je slab. Isto tako, slab je kad izlazi posle Sunca, tj. kada je okcidentalan.

Saturn i zdravlje

Saturn u medicinskoj astrologiji vlada slezinom, skeletom, zubima i desnim uhom. Povoljno postavljen Saturn je generalno dobar pokazatelj zdravlja i vitalnosti, posebno kada se nalazi u znaku svog vladarstva, Blizancima ili Devici ili kada je postavljen u prvoj i šestoj kući horoskopa.

Saznaj sve o značenju Saturna u svom horoskopu

NATALNI HOROSKOP
3529,00 rsd
KARMIČKI HOROSKOP
2899,00 rsd
KONSULTACIJA
4699,00 rsd