Pod Sunčevim zracima

17/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/pod-suncevim-zracima-cover.jpg

Sunce svojim zracima zauzima veliki deo u horoskopu u okolini mesta gde se nalazi. Kako je njegova svetlost toliko jaka da ne možemo da tokom dana vidimo druga nebeska tela na nebu, prostor koji njegova svelost zauzima u horoskopu iznosi celih 17,5 stepeni s jedne i s druge strane Sunca u odnosu na stepen gde se ono trenutno nalazi. Kada se neka planeta nađe na 17,5 stepeni od stepena na kom se nalazi Sunce, ona počinje da ulazi pod Sunčeve zrake i kada se nađe na 15 stepeni udaljena od Sunca, ona je ušla pod Sunčeve zrake. Šta se o tom slučaju dešava? Zbog jačine Sunčevih zraka, planeta postaje slabije vidljiva. Što se više približava Suncu, ona je sve slabije i slabije vidljiva. U astrološkoj simbolici ovo oslikava situaciju kada je Sunce preuzelo uticaj nad tom planetom i zaklonilo je svojim zracima. Ta planeta usled dejstva Sunčevih zraka više ne može da neometano ispoljava svoju simboliku i postaje sve slabija i slabija.

Slika 1. Dejstvo Sunčevih zraka u horoskopu


Slika 2. Planeta se približava ulasku pod Sunčeve zrake


Slika 3. Planeta ulazi pod Sunčeve zrake


Slika 4. Planeta pod Sunčevim zracima

Nakon što napravi konjunkciju sa Suncem, planeta će ponovo da se nađe pod Sunčevim zracima ali će u ovom slučaju da se oslobodi dejstva Sunčevih zraka već kada se nađe na 12 stepeni dalje od trenutnog položaja Sunca. Od tog trenutka će već moći da svoju simboliku ispoljava neometano.


Slika 5. Planeta pod Sunčevim zracima nakon konjunkcije sa Suncem

Slika 6. Planeta izlazi iz Sunčevih zraka.

Slika 7. Planeta je izašla iz Sunčevih zraka