Polusekstil

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/polusekstil-aspekt-horoskop-astrologija-simbolika.jpg

U tumačenju horoskopa se uzimaju u obzir glavni aspekti opisani u prethodnom delu. Ali primetili ste da su izostavljena četiri ugaona odnosa – dva u rastućem delu kruga i dva u opadajućem delu kruga. Radi se o uglovima od 30 i 150 stepeni. Ti uglovi ne spadaju u osnovnu podelu aspekata u horoskopu zato što se njihova manifestacija ne vidi jasno. Teško je uočljiva u praksi, u svakodnevnom životu. Sledeći logiku razvojnog puta i ciklusa energije, postaje jasno zašto je manifestacija ovih uglovnih odnosa naizgled teško uočljiva i nezahvalna za definisanje. Ipak, ona svakako postoji i deo je ciklusa aspektnih odnosa.

Kada se radi o aspektnom odnosu od 30 stepeni ili polusekstilu, u slučaju rastućeg polusekstila dobijamo simboliku novorođenčeta koje dobija bezuslovnu i maksimalnu podršku roditelja i okoline u svrhu neometanog razvoja. Možete zamisliti kako sporija planeta maksimalno podržava bržu u njenom napretku, jer joj je predala sopstveno značenje koje ova svojim dejstvom i uticajem sada treba da razvije u korisnu energiju. Kako je samo polje energije ten na samom začetku svoje ekspanzije, ono još uvek nema razvijen osećaj bilo kakve interakcije sa onim od čega je formirano. Na primer, to je identično novorođenčetu koje nema razvijen nikakav osećaj da postoji neko ili nešto od čega prima podršku. Čak nema razvijen osećaj potrebe za podrškom. Novorođenče je orijentisano samo na sebe i sve doživljava kao sastavni deo sebe. Mada interakcija između dve planete u osnovi postoji od samog početka, od samog susreta u konjunkciji, pa do ponovnog susreta, u ovoj fazi, u rastućem polusekstilu, planete nisu formirale jasan odnos gde jedna daje, a druga prima podršku. Sporija planeta nema jasno formiran osećaj koliko je potrebno da daje, niti brža planeta ima formiran osećaj koliko joj je potrebno energije kao podrške od sporije planete. To znači da se dve planete u aspektu polusekstila “ne vide” dobro. One mogu osećati nešto nejasno jedna prema drugoj, ali tek od ugla od 60 stepeni, kada se nađu u sekstilu, postaju svesne njihovog odnosa i forme koju izgrađuju, kao i potrebe za međusobnom interakcijom. Pre toga, u fazi polusekstila je suviše rano da bi toga bile svesne. S druge strane, u fazi opadajućeg polusekstila došlo je do krajnjeg zamora polja zajedničke energije. U ovom slučaju to deluje kao ostareo čovek koji se vrlo blizu kraja svog života, ali on ne zna kada će da dođe taj kraj. Da li će to biti vrlo brzo ili će još jedno vreme da traje vreme do samog kraja. prema tome u prvom slučaju, u rastućem polusekstilu, planete nisu dovoljno svesne početka saradnje, dok u padajućem polusekstilu nisu više svesne kraja egzistencije zajedničkog energetskog polja. U padajućem polusekstilu one i dalje jesu formalno u interakciji ali rapidno gube svest o tome i opet se “ne vide” međusobno.